Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

söndag 18 januari 2015

Några aktuella aktietips jag gillar

Aktiespararen har i senaste numret ett rundabordssamtal med fem toppförvaltare. Det är deras benämning men jag säger inte emot. Särskilt inte när det gäller Adam Gerge och Simon Blecher. Det gav mig ett tillfälle att stämma mina bedömningar och komplettera med några nya idéer.

När det gäller makro är det ganska tydligt att gruppen landar i börsen uppåt och geografisk omviktning mot Europa. I sina val ligger flera av dem (men inte alla) viktade mot cykliskt och konjunkturkänsligt - Volvo är ett exempel. Simon Blecher för ett intressant resonemang om att bara den ena av de låga räntorna och konjunkturuppgången är inprisat i börsens utveckling. De låga räntorna har drivit multiplarna på börsen uppåt. Många, inklusive jag själv, har oroat sig för att när konjunkturen vänder ska räntorna upp och därmed multiplarna ned. Den multipelkontraktionen kanske inte kommer. För det vi ser nu är fortsatt mycket lågt inflationstryck till följd av låga oljepriser och vad som ser ut som ett lågintensivt valutakrig mellan centralbankerna. Det kan ge växande vinster med fortsatt låg ränta. Blir det så ska börsen upp. Rätt eller fel i ett längre perspektiv verkar det rimligt för 2015. I stort sett kände jag igen mig i gruppens resonemang och ändrar därför inte min aktuella makrobedömning (länk).

På aktiesidan gladdes jag av att både Adam Gerge och Simon Blecher tror på Volvo. Resonemangen känner jag igen från det jag tidigare läst in mig på om bolaget (exempelvis här). Noterar att diskussionen om värdet av att dela upp bolaget nämns. För min del tror jag det blir en bakväg ut om nuvarande lönsamhetsprogram inte lyckas. Ett annat bolag jag gillar som nämns är Indutrade. Ett ännu starkare liknande case ger dock Adam Gerge i tyska Aurelius. Specialister på att köpa upp industribolag med problem och vända till vinst. Det prickar många delar i det jag letar efter just nu.

I Tyskland återfinns även Fresenius som säljer dialysmaskiner. Intressant case med några inslag av de faktorer som nu finns i mina favoriter Vitrolife och Cellavision. Om inte annat lär en svagare euro gynna bolaget. Kone är ett annat bolag som nämns. Extra intressant för att serviceintäkterna från försäljningen i Kina börjar ticka in. I övrigt är det kul att återfinna ett resonemang jag känner igen mig i om att marknaden inte riktigt prisat in de stora och till synes lyckade investeringar HM gjort i e-handel. Ännu en gång det handlat om marknadens ovilja att se stigande capex som att bolagen kanske har något på gång snarare än som en onödig utgift med sjunkande marginaler som effekt. Slutligen är det flera som nämner värdebolag som klarar att generera vinst i en lågräntemiljö. Av de bolag som nämns gillar jag resonemanget om Telia bäst. Billigt är billigt när det kommer till stabila kassaflöden.    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam