Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

torsdag 20 oktober 2016

Rapporten från SEB och tankar om ett utdelningscase

Kollar in SEB:s rapport. Fast egentligen vrider jag mest på frågan är det bra eller dåligt för bankerna om räntan stiger.

Källa: SEB

Mönstret går igen

SEB backade 0,8 procent på en rapport som i Dagens Industri fick rubriken "Starkt resultat av SEB". Resultatet låg överlag över marknadens förväntningar men det räckte alltså inte.

Det finns en, i mitt tycke intressant, trend här. Bankaktierna styrs inte av resultatet och inte av oron för minusräntorna utan i allt högre utsträckning av Finansinspektionens kapitalkrav. Det är i fokus i dagens korta inlägg om SEB:s rapport, som mer är en reflektion kring hur jag tänker kring banker än en redogörelse av alla data i rapporten.

Vill du istället läsa om mina planer inför sista dagen i Investerar-SM hittar du det här. Som alltid - gillar du det du läser här på bloggen och vill ge mig lite positiv feedback för det arbeta jag lägger ned samt samtidigt göra något bra? Stöd min insamling till SOS Barnbyar!

Högutdelare med låg risk?


Direktavkastningen i SEB förväntas bli hög de kommande åren. Runt 6 procent för en stabil bank när svenska 10-årsräntan ligger på 0,2 procent är nästan provokativt högt. Det är en implicit riskpremie på 5,8 procent om aktien och räntan ligger stilla. Mellan 1998-2011 pendlade riskpremien enligt PWC:s årliga studie i intervallet 4,1-5,4 procent. Därefter har den i och för sig 2012-2016 pendlat i intervallet 5,8-6,8 procentenheter. 

Något som nog ska tolkas som att marknaden inte accepterar den långa räntan som ett mått på riskfri ränta utan kalkylerar med långa räntor på runt 2 procent. Det här väcker tre intressanta frågor. För det första vad händer om räntan inte stiger? För det andra vad händer om den stiger? För det tredje vad är det som avgör om den höga utdelningen kan bestå. 


Källa: SEB
Det pågår ett intressant skifte i SEB och andra svenska banker. Det har å ena sidan fått se sin avkastning på eget kapital landa när räntorna gått ned och kapitalkraven upp. Å andra sidan har de nu ställt om och har nu en mer välkapitaliserad verksamhet än tidigare, åtminstone mätt med sina egen riskmodell. Banken ligger just nu på 18,6 procents kärnkapital mot ett krav som banken utifrån Finansinspektionens givna förutsättningar beräknat till 16,9 procent.

Fast det ser ok ut även till det hårdare måttet leverage ratio enligt Basel 3. Förenklat är det andelen eget kapital plus vissa andra poster som i balansräkningen som inte har samma skydd som skulder jämfört med den det kapital som är exponerat för risk. Här ligger ribban för 2013-2017 på 3 procent och SEB ligger på 4,4 procent. 

Det är med andra ord ok marginaler till kapitalkraven men inte så mycket mer. Om inget händer, exempelvis någon överraskning i beräkningen av bankens riskvikter, så bör alltså utrymmet för att tuffa på finnas framöver. Notera att utvecklingen på eget kapital och kärnprimärkapital planat ut. 

Spontant ser det här ut som ett (lönsamt) elbolag. I USA har det talats om att kapitalkostnaden (WACC) för banker som ligger runt 10 procent. Jag vet inte vad rätt nivå är för svenska banker men med en avkastningen på eget kapital på 11,2 procent (när engångseffekter räknats bort) verkar problemen just nu vara små.

Det ser helt enkelt stabilt ut.

Siffrorna då?

Källa: SEB
SEB tjänar bra med pengar och bankens resultat är på det hela taget stabilt. Det jag tycker är den viktigaste bilden att förstå är den som inleder det här inlägget. Det är lånen SEB och de andra bankerna tjänar pengar på i räntenettot. Inlåningen och andra poster är en mindre del. Dessutom tjänar bankerna bra med pengar på lånen.

Den viktiga frågan är därför hur påverkas volym och marginaler på lån om räntorna börjar stiga? För min del vidhåller jag, som jag skrivit tidigare, att båda pressas. Vi har redan haft en lång konjunkturuppgång med hög BNP-tillväxt. Det är bara det att vi samtidigt haft ultralåga räntor för att anpassa oss till omvärlden.

Vem är det som ska öka skulderna om för att affärerna går så bra eller lönerna stiger så fort den här gången? SEB konstaterar, likt Handelsbanken, att utlåningen till hushåll går utmärkt och att den till bolag aktiva i Sverige också utvecklas väl. Den kvarvarande uppsidan är de internationella bolagen. Visst kan den finnas en viss uppsida där men på det hela taget måste den rimliga gissningen vara att den här gången skulle en räntehöjning mer vara en avkylning än en indikation på en konjunkturuppgång.

Om däremot räntan ligger still eller möjligen rör sig lite, gärna uppåt, då sitter SEB och de andra bankerna med en pengamaskin som genererar bra avkastning i en lågränteekonomi. Det låter som det bättre alternativet för investerare.


Resten då?

Det välbehövliga taket för interchangeavgifter vid betalningar drog ned provisionsnettot lite. Annars var det inte så mycket att rapportera (mindre än väntat faktiskt). Det finns tecken på att aktiviteten hos bolagen rör på sig och fonderna drar förstås in en del pengar men på det hela taget även här ett ganska stabilt resultat. Det som sticker ut är att kostnaderna ökar. Här pekar SEB på omställningskostnader.

Min reflektion

Det jag är inne på i bankerna, särskilt SEB och Handelsbanken som vi har i portföljen, är att de redan här och nu har en stabilitet och avkastning som gör dem till intressanta investeringsobjekt. Jag kan se framför mig att räntorna inte alls stiger så snabbt som marknadens avkastningskrav avspeglar. Dessutom är jag inte säker på att pressen på bankerna ökar så mycket mer från reglerande parter. Sverige följer Europa och i EU är problemet för dålig lönsamhet i banker.

Summa sumarum ser nuet inte så dumt ut i den svenska banksektorn. Det påminner lite om den roliga historien om två män som stöter på en björn (passande nog på en investeringsblogg). Den ena snörar på sig jympadojorna och den andra undrar varför. För du kan väl inte springa ifrån en björn? Nej, är svaret, men jag kan springa ifrån dig.

Det är de svenska banker kan jämfört med sina europeiska konkurrenter.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser 

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!


Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här
onsdag 19 oktober 2016

Handelsbanken trivs bra i lågräntemiljön

Lägre räntor får oss att låna allt mer. Det är förklaringen bakom en stark rapport som marknaden ändå inte gillade.

Slog förväntningar men aktien backade

Handelsbanken rapporterade en kvartalsrapport som slog förväntningarna men efter en stark förmiddag backade ändå aktien. Orsakerna som angavs av analytiker var oro för utdelningen och något svaga siffror för Storbritannien.

Rätt eller fel? Det funderar jag på när jag under kvällen läst rapporten och tittat igenom en del övrigt material från Handelsbanken.

Förutom det här inlägget har jag ett nytt inlägg om investerar-SM på Sparskolan. Jag prickade en oljespekulation och nu finns möjligheten att jag vinner välgörenhetsgruppen. Håll tummarna och som sagt om ni gillar inläggen här på bloggen ge gärna ett bidrag till min insamling till SOS Barnbyar. Det droppar in en del. Det känns verkligen riktigt motiverande att skriva när det är resultatet!


Lite siffror

Källa: Handelsbanken
Rörelseresultatet blev 5691 miljoner kronor, ungefär som väntat. Ökningen beror på reavinstskatt när aktier i Industrivärden sålts.

Annars är faktiskt första anblicken av rapporten inte så imponerande. Jämfört med året innan backar både ränte- och provisionsnettot medan kostnaderna ökar.

En detalj som är intressant för fler än ägare av Handelsbanken är att utlåningen till hushållssektorn fortsätter i hög takt men att det även syns en ökning till företag.

Provisionsnettot tycker jag var något av en besvikelse. Fondförsäljningen går riktigt bra. Däremot gick betalningstjänsterna svagare, delvis är en strukturell nedgång när reglerna för interchangeavgifter mellan bankerna ändrats. Tradingverksamheten gick bra men lyste inte riktigt så starkt som jag hoppats.

Kreditförlusterna var fortsatt låga. Här och i kundnöjdhet  (som är hög på alla marknader) finns fortsatt två av bankens riktiga styrkor.

Däremot går det konservativt långsamt att sänka kostnaderna - främst genom att lägga ned kontor i Sverige. Just på den punkten finns likheter med HM:s situation. Nätet med fysiska kontor har varit konkurrensfördelen och är det delvis fortfarande men kostnaderna blir allt tyngre för dubbel distribution (fysisk och via nätet).


Det komplexa räntenettot
Justerat för valutaeffekter ökade faktiskt
räntenettot 2 procent. Det här är en av nycklarna till rapporten.

Handelsbanken menar visserligen själva att de missgynnas av de fallande räntorna. I något som får ses som ett penningpolitiskt utspel varnar banken till och med Riksbanken för att fortsätta sänka räntan.

Den negativa effekten är stödet svagt för i rapporten. Utlåningen ökar på alla marknader och täcker mer än väl pressen på marginalerna.

I bilagan till rapporten finns en intressant graf som visar att avkastningen på eget kapital, när 10-årsräntan dragits av i princip varit konstant under många år.

Det verkar därför rimligare, som jag var inne på vid förra rapporten, att hotet snarare är krympande volymer om räntorna stiger. För skillnaden mot en vanlig period med räntehöjningar är att nu har vi redan högkonjunktur.


Enkelt uttryckt är bank som vilken butik som helst. Det är volym och lönsamhet som räknas. En styrka i den här rapporten var hur bra Handelsbanken fortfarande går. Däremot är det ett verkligt frågetecken vad som ska driva värdet på sikt. Åtminstone sett till den befintliga verksamheten.

Även här finns en likhet med HM. Handelsbanken blir allt mer beroende av sin utländska expansion om resultatet ska fortsätta uppåt.

Frågan om utdelningen

Finansinspektionen bedömer i årets kapitalutvärdering att Handelsbankens behov av kärnprimärkapital vid utgången av 2016 motsvarar en kärnprimärkapitalrelation på 21,1%

Nu var den 24,0 procent. Bra så, var min spontana känsla. Handelsbanken har också en täckning på 8 procent för det lägre kravet på 5 procent i Basel-1

Det är klart det sticker i ögonen att det är oro för kapitaliseringen som gör att insättningar till Oktogonen inte görs. Samtidigt finns lönsamheten och inget banken säger talar explicit mot en höjd utdelning.


Min reflektion 

Jag oroar mig inte för utdelningsfrågan. Dessutom tycker jag rapporten befäste bilden av en välskött och lönsam bank. För min del tror jag det bästa för aktien vore ett fortsatt lågt men kanske inte ultralätt ränteläge. Där finns en möjlighet till en multipelexpansion.

Däremot är det en tydlig risk att högre räntor, särskilt om de drivs av inflation inte konjunktur, skulle kunna vara negativt för aktien.

Så vad landat jag i? För vår del är jag neutral till vårt innehav. Åtminstone kortsiktigt har jag inga planer varken att öka eller minska.


tisdag 18 oktober 2016

Aktieportfölj eller indexfond - vilket är det smartaste valet?

Nu vet väl alla att aktiva fonder förlorare mot indexfonder? Fast frågan är hur klarar sig en välblandad aktieportfölj?

Ännu en sågning av aktiv förvaltning

Wall Street Journal har en tänkvärd artikelserie om förmögenhetsförvaltning just nu - "Wall Street’s “Do-Nothing” Investing Revolution". Det är tydligt att det pågår en veritabel exodus det är från aktiv förvaltning just nu. Alla - proffs och småsparare flyr till indexfonder. 

En av de tydliga artiklarna i serien var "The Dying Business of Picking Stocks". Den hårda domen är att stock picking, lika lite som andra investeringsstrategier, kan visa något slags stöd för att det är en mer framgångsrik investeringsmetod än att kasta pil. 

Generellt misslyckas aktiv förvaltning helt med att ge sparare någon avkastning över index. Istället introducerar det en variation och slumpmässighet i utfallet som är precis det de flesta sparare försöker undvika när de överlåter förvaltningen till en professionell förvaltare. 

Något slags avkastning för nedlagd analystid borde förstås de skicklige förvaltaren kunna räkna med. Min reflektion är att två faktorer talar emot. Den ena är att om du tar betalt äter du snabbt upp alla rimliga möjligheter till överavkastning. Den andra är att förväntningarna på överavkastning ligger alldeles på tok för högt. 

Det är helt orealistiskt att med oförändrad risk slå index med många procent per år. Det är en inte orimlig tanke att spararnas tidigare jakt på högavkastande fonder är det som drivit upp risktagandet, gjort enstaka fonder till vinnare men snittet till förlorare. Om spararen lägger stor vikt vid historiskt resultat är det optimalt för förvaltaren att starta många fonder med hög risk. 

Det spelar ingen roll vem eller hur

Fonderna som slog index tappade därefter. Källa: WSJ

Läsare av bloggen vet att jag gör mitt bästa för att avråda sparare från att betala dyra avgifter även för fonder med bra historisk avkastning. Det saknas helt stöd i forskningen för att det skulle vara en bra strategi att ta rygg på fonderna som gått bra men det finns starkt stöd för att det är en dålig strategi att betala höga avgifter. 

Den som skrapar på vår portföljs resultat blir betydligt mindre imponerad än den som bara tittar i Sharevillegrafen på toppen av sidan, som jag behandlat bland annat i det här inlägget. Utdelningsaristokrater och andra utdelningsstrategier behandlade jag i det här inlägget. Det är inte ens en vinnarstrategi att utan en framåtblickande analys köpa Odin Fonder eller att ta rygg på stjärnor som Affärsvärlden eller pånyttfödda Lundaluppen.

Vissa av inläggen väcker en del negativa känslor - inte minst det om utdelningsaristokrater. Bara för att vara tydlig. Det är skickliga personer som gör sitt bästa som förvaltar pengarna i exemplen ovan. Det gäller även Söderberg & Partner vars omotiverade (bokstavligen) och dyra råd jag sågade i det här inlägget

Förvaltarna som slog index tappade därefter. Källa: WSJ

Risken med att överdriva

Problemet jag upplever är att det blir så svårt för den oinsatte spararen att se grundstrukturen med risk och avkastning i det flöde av påståenden om överavkastning som ständigt sköljer över oss i alla ekonomimedier - gamla som nya. Det vore en styrka om fler kunde vara öppna med att det är oerhört svårt att, i en rättvis jämförelse slå index. Det vore också bra om fler kunde nyansera när de behandlar allehanda teorier om strategier eller personer som slår index. 

Det är sällan jag får mothugg om forskningen men det är ofta enskilda undantag tas upp. Den enda trovärdiga forskning jag sett om något som skulle kunna överavkasta är högbelånade lågbetastrategier. Förklaringen skulle då vara att det är inte alla som har ett försäkringsbolag eller en bostad i Stockholms innerstad att belåna till låg kostnad. Samtidigt undrar man ju om inte även den strategin till slut möter ett test när det blir kris i den finansierande källan. Det vill säga när låga räntor pressar försäkringsbolag eller höga pressar bostäder.  

Det här inslaget om att Vanguards indexfonder möter priskonkurrens kom upp på Bloomberg medan jag skrev inlägget

Framtiden för fonder

Det pågår en intressant förändring av fonder, som var ämnet i Bloombergs intervju som jag såg medan jag skrev det här inlägget. Låga räntor pressar avkastningsförväntningarna nedåt. Det här lider banker och försäkringsbolag av men även fonderna står inför en stor utmaning. 

När den förväntade avkastningen kryper nedåt blir det alltmer synligt hur stor del avgifterna äter upp. Det är lättare att gömma någon procents avgift i en hög inflation. Det är också så att det är en fyrtioårig trend med indexfonder som slår aktiv förvaltning som suger upp alltmer kapital. Med växande stordriftsfördelar pressar indexfonderna kostnaderna ytterligare. 

Tekniken gör också sitt till - både för distribution av billiga fonder och för att förvalta dem effektivt. Digitalisering driver på marknaden mot något som syns på många andra marknader. Den stora volymen tas av standardiserade tjänster till lågt pris. Ett exempel är flygbolag. Kvar för övriga spelare blir starkt specialiserade tjänster. Vissa småbolagsfonder kanske, fonder för exotiska marknader helt säkert. Det finns också intressanta undantag som fastigheter och obligationer. Om det är tillfälligheter eller något systematiskt som gör att aktiv förvaltning kan vara intressant får framtiden utvisa.

Gemensamt för alla fonder är att priserna ska ned, mycket. Det är här det går plågsamt långsamt. Främst för att det finns så mycket kapital inlåst till höga avgifter, dels via konsumenter som inte väljer billigare alternativ, dels genom dåliga pensionslösningar där spararna styrs in i dyra val. Det var ju det som var problemet med Skandias lösning som Söderberg & Partner var rådgivare i. Den hade inga billiga alternativ för spararen.  


Alternativet aktier 

När jag får frågan varför vi i så fall inte investerar i indexfonder är en del av mitt svar att de behöver vi inte. Dessutom är det tveksamt om indexfonder verkligen är den bästa lösningen, som jag skrev om här. Det ämnet tar upp i "The Hidden Weaknesses of Index Funds - Despite the S&P 500’s dominance, people continue to try to build a better market measure" (WSJ).

I artikeln konstateras det enkla faktum att indexfonder överviktar mot aktier som stigit i pris och underviktar mot de som fallit. Det finns många tankar om hur det problemet, om det uppfattas som ett problem, kan åtgärdas. Det enklaste är att vikta på andra sätt än efter storlek i index. Varje viktning eller indelning av ett index för dock med sig sina egna möjliga invändningar. 

Det är här jag tycker diskussionen har missat ett enkelt alternativ. Den som äger en bred aktieportfölj får den bra riskspridning som krävs för att få rätt avkastning för den risk man tar. Tidigare var det här förknippat med höga kostnader för förvaltning. Som jag skrev om i ett tidigare inlägg ligger vår högst aktiva portfölj ändå bara på en förvaltningskostnad på 0,2 procent per år. Den som höll sig lugnare än vi gör kan komma betydligt lägre. 

Så frågan är om den som vill ta intryck av forskningen faktiskt borde dra slutsatsen att passivt förvaltade aktier är det bästa valet. 

Har du kommit ända hit kanske du har noterat att jag inte har någon reklam eller puff till andra inlägg i texten. Det var ett av önskemålen från läsekretsen. Självklart försöker jag lyssna på det. Fast jag vill ju gärna att bloggandet ska vara något som ger lite tillbaka också. Så gillade du det här inlägget eller annat jag skriver och vloggar? Bidra i så fall till min insamling till SOS Barnbyar. :)

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser 

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!

Bidra till en bättre värld och en glad bloggaremåndag 17 oktober 2016

Inför veckans rapporter - stor genomgångVeckans nyhetskrönika åt Nordnet blev riktigt ambitiös. Analytikernas estimat med mina kommentarer om ett gäng aktuella bolag. Bland annat Atlas Copco, Volvo, SEB och Handelsbanken. Dessutom blev det en hel del om makrosiffrorna som sätter tonen för rapportperioden.

Ganska ambitiöst helt enkelt :)

Läs hela inlägget på Nordnetbloggen här.


lördag 15 oktober 2016

Laddar för Handelsbanken, SEB & funderar över portföljen just nu

Spännande rapporter på ingång

Det är en kul rapportvecka på ingång. Stora namn som Atlas Copco och Intrum Justitia kliver upp på banan. Det kommer jag skriva mer om i nyhetskrönikan för Nordnet på måndag. Det intressantaste för oss är rapporterna för portföljens två banker Handelsbanken och SEB.

Förra veckans amerikanska bankrapporter gav en del vägledning om vad vi kan vänta oss även här hemma även om den stora skillnaden är våra minusräntor. Marknadens förväntningar är låga men mina ligger något högre.


Portföljen flyttar till Sparskolan

Det skriver jag om i veckans krönika om vår portfölj. Jag har, som tog upp i senaste inlägget, flyttat allt om vårt sparande till Sparskolans sida. Jag tänkte dock åtminstone till en början puffa för det även här - även om den här bloggen ska utvecklas mer till att vara rena makro- och bolagsanalyser.

Häng gärna med till Sparskolan om du vill fortsätta följa hur jag tänker kring våra egna investeringar.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser 

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!


Bidra till en bättre värld och en glad bloggare

fredag 14 oktober 2016

Rapporterna: positiva signaler från amerikanska banker

Tre stora banker rapporterade resultat. Mycket såg likadant ut och det var mer positivt än negativt, särskilt för den som tittar på vad siffrorna säger om hela ekonomin.


Bankerna sätter trenden

Vi hade tre amerikanska banker i elden idag. JP Morgan och Wells Fargo som vi har i portföljen. Citigroup chansade på i Investerar-SM, där jag tävlar i välgörenhetsgruppen.

En utvikning om det sistnämnda. Jag ser till min glädje att fler bidrar till min egen insamling till SOS Barnbyar. Det är verkligen uppskattat! Som sagt - om ni gillar bloggen eller vloggen och vill visa det. Ge ett bidrag där. Det gör skillnad på många sätt.JP Morgan levererade 


Det stora problemet i banksektorn runtom i världen är att avkastningen på eget kapital inte når upp till kapitalkostnaden. Det skulle om det bestod i praktiken innebära att det, givet verksamhetens risk, inte är lönsamt att investera i banker. 

JP Morgan rapporterade en avkastning på eget kapital på 10 procent. Det är, enligt Wall Street Journal, bara i nivå med kapitalkostnaden och mycket riktigt handlas banken till relativt låga 1,1 gånger eget kapital. Vinsten per aktie backade tio cent till 1,58 dollar jämfört med året innan men slog med råge marknadens förväntan som låg på 1,39 dollar.

Min bild var att det mesta pekar i rätt riktning med exempelvis ökande utlåning. Det som verkligen stack ut var dock att klassisk investmentbanking tog fart. En intressant iakttagelse, som även syntes i de andra bankrapporterna, var att delen som kallas fixed income (obligationshandel o.d.) går allt bättre

Avsättningarna för kreditförluster ökade visserligen men frågan är om inte förutsättningar finns för dem att snart gå samma väg som kostnaderna för rättstvister. Med en stabil kapitaltäckning ser det faktiskt ut som om banken är på väg upp ur för låg lönsamhet.

Jag var för min del klart nöjd med rapporten, både utifrån vårt innehav och som en konjunktursignal.


Wells Fargo handlar bara om skandalen

Vinsten per aktie i Warren Buffets bank Wells Fargo landade nära förväntningarna på 1,03 dollar. Det var två cent över estimaten men 2 cent under föregående år. I övrigt fanns det likheter med JP Morgans rapport. Särskilt långivningen går riktigt bra. Inte minst den för Wells Fargo viktiga företagsutlåningen rullar på bra. Det är i den större bilden en stark blipp att företagens framtidstro är starkare än trycket på stigande räntor. En signal som även är positiv för börsen.

Fast det är inte längre gamla siffror det handlar om utan Wells Fargo är inne i fullskalig krishantering. "Wells Fargo Profit Slips as Bank Battles to Restore Reputation - The San Francisco bank has faced scrutiny for opening as many as 2 million accounts with fictitious or unauthorized information" var rubriken i Wall Street Journal.

Det här har varit den lönsamma banken och avkastningen på eget kapital på 12 procent skäms inte för sig. Det är dock betydligt lägre än de 15 procent som banken låg på för några år sedan. Än värre ser det ut med bankens värdering som fallit från ett p/b-tal på 1,8 till 1,3. 

Allt handlar förstås om skandalen banken ställt till med genom att fiffla med försäljningen till kunder, bland annat genom att utan beställning lägga upp kreditkort. Det är svårt att se var den frågan tar vägen. I det här kvartalet syns de inte i resultatet. 

För vår del är riskerna i ett bolag som avslöjats med fusk alldeles för höga. Jag har letat efter rätt tillfälle att stiga av aktien och det fick bli idag.


Citigroup var likadan

Det var samma visa för den tredje storbanken. "Citigroup’s Revenue and Profit Fall, But Still Top Expectations - Trading and investment banking revenue experience healthy increases" (WSJ). Här var vinsten per aktie på 1,24 dollar elva cent lägre än förra året men åtta cent över förväntningarna. Aktiehandeln backade jämfört med året innan medan obligationshandel tog ett skutt upp.

Det här är den svagaste av de tre bankerna som rapporterade idag. Avkastningen på eget kapital ligger bara på 7 procent i Citigroup. Mycket riktigt värderas banken bara till 0,7 gånger eget kapital. Även om det var en ok rapport var det inget som tyder på att den turordningen kastas om i närtid.

Det här är inte ett bolag jag tittar närmare på utan det fick vara en kortare spekulation i investerar-SM.

En annan banknyhet


Slutligen var det här en intressant nyhet. Det går alltid att spekulera i vad politiker gör när de ställs mot väggen. Klart är dock att tyskarna är så tydliga som det går att vara med att staten kommer inte delta i en nyemission av Deutsche Bank. Skälet låter onekligen övertygande - landet skulle ha mycket att förlora på om prejudikaten för statsstöd ändrades i Europa.

Samtidigt är Deutsche Bank med sin stora derivatportfölj en av de verkliga jättarna när det kommer till systemrisk. Jag ser två rimliga slutsatser i det här. Det ena är att Angela Merkel nu närmast knyter sin egen framtid till att inte rakt av lösa ut banken, vilket över 70 procent av tyskarna är emot. Den andra är att eftersom banken har såpass stor risk talar, i min ögon, allt mer för att om banken stöter på förnyade problem så väntar en styckning och försäljning. Det skulle göra det enklare för staten att ingripa.

Min samlade reflektion

På det hela taget tyckte jag det här var en rapportdag att glädjas åt. Det är fundamenta i bankrapporterna som pekar i rätt riktning. Det som tynger är gamla problem och i Wells Fargos fall nya försyndelser. En stigande utlåning till företagen och banker som har en tillräckligt hög ränta för att få ihop affärerna. Det ser lovande ut.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här
eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser 

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!


Bidra till en bättre värld och en glad bloggare

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här

onsdag 12 oktober 2016

Kollapsen i Ericsson - min bild


Det är svårt att se att Ericssons problem är tillfälliga eller ens makrorelaterade. Det verkar vara strukturella och bolagets egna.

Källa: TradingEconomics

Nej, det var ingen tillfällighet 

Idag följde Ericsson upp ett svagt andra kvartal med tung vinstvarning inför rapporten av det tredje. Det ligger i bolagets helt rimliga kommunikation och kanske i medielogiken att framställa det som en blixt från klar himmel. Nedgången i aktien på över 20 procent visar att det åtminstone för markanden även var det.

Samtidigt fanns oron där. Min rubrik på förra rapporten var "Kort om rapporterna: Ericsson sämre än det dåliga första intrycket". Det här var avslutningen i den analysen
Rapporten hade för många framåtblickande osäkerheter för att mjuklanda. Därför kliver jag hellre av, tittar, lyssnar och fattar ett nytt beslut om vad vi ska göra. - även om det skulle kosta några kronor på kursen.
Därmed inte sagt att jag på något sätt anade detta utan bara att risken var känd. Nu föll den ut och det med besked.

Ericssons förklaring

Källa: Ericsson

Den som följde den korta telefonkonferensen från Ericsson fick med sig en mycket dyster känsla. Det är förstås bara en känsla men ledningen verkade nästan uppgiven. Följande är bolagets bild av händelserna.

Det är ett svårt makroekonomiskt läge i de råvaruexporterande länderna Brasilien, Ryssland samt i Mellanöstern. Därtill är det i många länder svårt att finansiera telekomutbyggnad i en dyr dollar. Slutligen, utan någon vidare förklaring, går försäljningen av kapacitetsutbyggnad i Europa dåligt.

Många frågor på konferensen cirklade kring försäljningsmix, ytterligare sparprogram och utsikterna framöver. Svaren var att, ja, mixen har försämrats när tjänster står för en större del. Några ytterligare besparingar är inte på gång men det går att dra ned på kostnaden för sålda varor genom att anpassa kapacitet och särskilt säljorganisationen.

Utsikterna framåt? Vem vet, var bolagets svar. Mycket förhoppningar knyts till övergången till 5G men det handlar egentligen mindre om de marknader som nu diskuteras och leder dessutom till alltmer försiktiga investeringar  i befintliga nät, så det är lika mycket ett problem för bolaget just nu. Det finns, enligt bolaget fortfarande bra med kontanter i verksamheten men något begripligt svar om utrymmet för utdelningar framöver gavs inte.

Inte så muntert således. Det blir inte bättre av att titta lite närmare på bolagets förklaringar.

Är det rätt analys Ericsson ger?

Kolla på några slumpvisa makrodata ovan. Ser det ut som att särskilt mycket hänt i Brasilien, Ryssland eller mellanöstern det senaste kvartalet? Visst går det att peka på att det är botten i deras konjunkturer vi ser och att investeringarna nu når sina lägsta nivåer.

Samtidigt, går det verkligen att ange försämrade makroutsikter när dollarn under kvartalet försvagades mot tillväxtvalutorna, oljepriset steg och ländernas egna makrobedömningar hade pilar som pekade i rätt riktning? Det låter onekligen som att någon annan förklaring åtminstone är en del av sanningen. Antingen mycket dåliga omvärldsanalyser av Ericsson och en direkt felaktig guidning senast eller också, förstås värre, att bolaget tappar marknadsandelar.

Det här, liksom priskrig, förnekade Ericsson vid dagens telefonkonferens. Det är enbart en krympande volym på marknaderna som förklarar nedgången enligt bolaget.

Idag backade Nokias aktie 5 procent. En ganska beskedlig tillbakagång om Ericssons problem bara berott på svag konjunktur och en svår makroekonomi som bolaget hävdar. Finns det någon annan förklarin? En snabb googlesökning på huvudkonkurrenten, särskilt på de marknader Ericsson lyfter fram, Huawei gav de här två aktuella rubrikerna. "Huawei pulls ahead of Ericsson, Nokia in overall RAN market share, Dell’Oro Group reports" (Fierce Wireless) och "Huawei Conquers the World, Except the U.S." (Bloomberg). Från den är den här grafen tagen


Källa: Bloomberg

Min reflektion

Det här visar hur farligt det är att spekulera i vändningar i aktier där det är bolaget som har problem. Du vet aldrig vad som kommer fram härnäst. Nu är förtroendet för Ericsson mycket lågt från marknaden.


Samtidigt påstår ju Ericsson att det var hela marknaden som backade. Om det är sant och om konjunkturen på tillväxtmarknader faktiskt börjar investera igen, då finns utrymmet för den där vändningen. För min del tvivlar jag. Det ser snarare ut som tappade marknadsandelar kombinerat med att telekombolagen drar ned sina investeringar inför ett teknikskifte.

För vår del är det här alldeles för hög risk för att vara intressant. Signaler om att marknadsandelen håller utan att priserna pressas, det är vad som skulle krävas för att jag skulle bli intresserad. Fast det skulle ändå vara en svår tajmingfråga att försöka förstå när det här bottnar.

Gillade du det här inlägget? Inget sätt är bättre att visa det på och göra bloggandet riktigt kul än om du vill stötta min insamling till SOS Barnbyar.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här
eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser


Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!


Bidra till en bättre värld och en glad bloggare


Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här


Aktuella data från OECD