Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

tisdag 22 mars 2016

Utvärderar inriktningen för q1 2016

Tittar igenom mina utgångspunkter inför kvartalet och inser att jag verkligen missade en sak - hur dåligt det skulle gå för sällanköpsvaror.

Halvdant kvartal

När jag utvärderar "Makrobedömning q1 2016: det kraschar inte (ännu)" och den efterföljande "Inriktning för investeringar q1 2016" är det förstås blandad kompott, eftersom det är så mycket olika data jag tittar på. Det viktigaste är naturligtvis portföljens resultat och det har varit helt alldagligt.  

Portföljen  ligger på index (SIXRX) i år, vilket innebär att den backat 3,6 procent. Det går alltid att följa via Shareville (obs, att alla utdelningar inte betalats ut ännu och att vinsten från Garo-köpet inte syns). Något misslyckat är mitt eget betyg. Det som är godkänt är att det landade såpass ok, när vi gick in i året med en så hård exponering mot börsen.

Några iakttagelser

Källa: Google Finance
Källa: SectorSpdr

Ovan en en graf över S&P500, DAX och OMXSGI samt hur sektorerna fördelat sig på S&P.  Jag tar fram grön- och rödmarkeringar när jag läser det mot min slutsats i makrobedömningen inför kvartalet.
Problemet är att nulägesbeskrivningen ovan pekar på en sidledes och osäker fas. Många områden kan slå mycket olika på börsen beroende på utfall. Det leder till att det blir viktigare att välja rätt. Det räcker inte att välja bort något enskilt eller för den delen att som i en allmän uppgång köpa vad som helst.

För den som väljer att vara en aktiv investerare innebär en starkt obalanserad ekonomi med hög volatilitet en differentierad viktning och omviktning mot ny information.

Konkret tycker jag den allmänna risken är betydligt större än på länge, vilket bör återspegla sig i större andel kontanter. Ett stort handlingsutrymme är en nog så god avkastning - kanske inte inför q1 men mot kvartalets slut. Jag tycker också det verkar dumt att överexponera mot farliga sektorer som verkstad och finans. Konsumtion, svenskt och europeiskt känns bättre samt tillväxtmarknader. En annan tanke är att börja vikta ned USA.
Antagligen hade jag glädje av att vi var förberedda på hur osäker ekonomin var inför året. Många andra såg en ren uppgångsperiod i sina spåkulor. Även riskanalysen blev rätt bra och är i mångt och mycket fortfarande relevant

Källor: FTWsj, Economist och Molekylär Ekonomi
Oljan satte jag vid kvartalets slut mellan 40-45 och dollarn mot kronan gissade jag på 8,25. Däremot missade jag hur fort oron skulle slå till, att USA skulle klara sig såpass bra, euron stärkas och framför allt att sällanköpsvaror och hälsa skulle gå så dåligt som de gjort. Räntorna satte jag för högt men såg ändå att det fanns nedsida och sålde lyckligtvis våra blankade amerikanska statspapper. Bolagsvinsterna trodde jag skulle överraska men det kom istället in precis som väntat, vilket betyder svagt just nu.

Våra största innehav hav varit Apple, BMW, HM, Vitrolife och Cellavision. Inte en jättelätt kvintett, så när som på evigt lysande Vitrolife, att jobba med det här kvartalet. Tur att exmpelvis Norsk Hydro blev rätt bra.

Skillnaden som gjorde skillnad

En viktig lärdom när det gäller analyser och prognoser är att agendan är nästan lika viktig som resultatet. De faktorer vi hade på radarn klarade vi bra, även i de fall det inte föll ut som väntat. Det som verkligen ställde mig var istället hur svagt sällanköpsvarorna gick. Tittar jag på vad det var som höll oss nere på index, för en del gick bra också, var det hur svagt stora innehav som HM och BMW gick. Inför nästa kvartal blir en extra viktig fråga att fundera på om det vänder uppåt igen för dessa eller om motvinden fortsätter. 

En ännu större fråga är om volatiliteten kommer tillbaka igen och om den därtill ska kombineras med en skjuts nedåt. Det blir ämnen för makrobedömningen som kommer till helgen. 
   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam