Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

onsdag 4 november 2015

Uppsida i problemfritt Doro

Sämre vinst men egentligen helt ok i Doros rapport. En kombination som ibland ger köplägen.

Källa: Doro

Håller försäljningen

Jag har räknat med 1800 miljoner för 2015, är det rimligt? Doro rapporterade en försäljning på 446 miljoner. Det var en ökning med 34 procent, 22 procent exklusive nyförvärvade CareTech (som bytt namn till DoroCare). Tidigare under året har försäljningen stigit snabbare.

Förklaringen är att kommuntjänstemännen är på semester istället för att handla upp trygghetslarm från CareTech på sommaren. Det här får också till effekt att CareTech tynger istället för, som gäller resten av året, lyfter bruttomarginalen. Kvar från den verksamheten sommartid är nämligen installationsarbeten och liknande. Litar man på ledningen, vilket jag gör, tar försäljningen ett skutt upp sista kvartalet.

En fråga som oroade mig var om kostnader för nyanlända kan tänkas minska kommuners vilja att göra nya inköp till andra delar av verksamheten. Läste därför SKL:s ekonomirapport för oktober. Där framgår att organisationen inte räknar med att medlemmarna kommer behöva vidta några kompenserande åtgärder. Kostnaderna kommer istället i huvudsak belasta statskassan. I samma rapport framhålls för övrigt att den stora kostnadspuckeln just nu för kommunerna är att gruppen vårdbehövande äldre växer. Det låter onekligen bra för Doro, som har en stark ställning på den svenska marknaden.

En annan väsentlig information är att Doros 4g-telefon lanserats i USA först sista kvartalet. Bolaget bedömer att den fallande försäljningen där under sista kvartalet. Det är alltid vanskligt med prognoser, särskilt när det är en relativt stor försäljning som ska levereras. Doro har dock en del täckning redan i sin orderingång.

Källa: Doro

Hur går det med vinsten?

Det som sänkte vinsten per aktie för kvartalet till 0,95 kronor per aktie var bland annat avskrivningarna av förvärvet av CareTech påverkar resultatet. Det här syns i tabellen ovan genom att EBITA, före avskrivningarna, steg 2 miljner, medan EBIT bara steg 0,7 miljoner. Det samtidigt som CareTech alltså inte bidrog lika mycket på plussidan som det gör andra kvartal. Marginalerna tyngdes också av säsongseffekten från CareTech, som jag nämnde ovan.

Några mer substansiella faktorer låg dock på minussidan. Valuta, produktmix och regional mix anger bolaget som förklaring till den låga bruttomarginalen på 36 procent, ned över 6 procentenheter jämfört med förra året. För valutan och den regionala mixen hänger mycket på att USA levererar fina resultat sista kvartalet - det är inget man kan utgå ifrån. Slutligen förtjänar en positiv utveckling att nämnas - det är att andelen rörelsekapital fortsätter sjunka. Det är en faktor som borgar för bättre marginaler på sikt.

Frågan är - går det att räkna hem den guidning Doro ger om att förra årets resultat ska slås? Det lär kräva en försäljning runt 600 miljoner och en rörelsemarginal på knappt 8 procent för att vinsten per aktie ska nå upp till 2,76 kronor. Inte helt omöjligt men det blir kanske USA och dollarn som avgör.

Värderingen

Nu tog jag inte upp några strategiska frågor i den här genomgången men där ser allt bra ut på CareTechsidan. För hela Doro vidhåller jag att det här fortfarande, i mycket, är ett nordiskt bolag som framgångsrikt lanserat sig främst i norra Europa. Just nu gäller dock att det räcker långt. Jag tycker att exempelvis ett p/s på 0,8 känns helt rimligt. Med en försäljning per aktie på 80 kronor blir det en riktkurs med nuvarande information på 64 kronor. Det känns som en ok uppsida i ett bolag där särskilt trygghetslösningarna verkar stå inför ett möjligt uppsving.

Doro är till och från en rätt sömnig upplevelse. Går det som det brukar, särskilt nu när vinsten backade, så ska aktien så småningom lägga sig och vila på en lite lägre nivå. Jag kan tänka mig att öka om den faller tillbaka till runt 45 kronor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam