Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

torsdag 26 november 2015

Tecknar Attendo men föredrar Doro

Gruppen äldre äldre växer medan kommunernas personal själv går i pension. Tänk om det fanns någon som ville ta över verksamheten.


Trenderna 

Omsorgssektorn är en av mina favoriter. Gruppen äldre med vårdbehov kommer börja öka mot slutet av decenniet, det är ett demografiskt faktum. Vilken annan marknad har en så säker prognos? Stigande efterfrågan brukar vara en trygg bas att utgå ifrån i investeringar.

Källa: SCB
Källa: SKL
En viktig kunskap om äldreomsorg är att det är en tjänst i första hand för personer över 80 år (snarast runt 85 år eller äldre) och oftast med diagnoser som demens.

Det spelar alltså inte på kort sikt någon roll för efterfrågan av äldreomsorgen att fyrtiotalisterna nu pensioneras. Det har dock en annan viktig effekt.

Äldreomsorg är det största kostnadsområdet för kommunerna och personal den största utgiften. Drygt var tredje inom primärkommunerna arbetar inom vård och omsorg. Av dessa är
drygt en fjärdedel över 55 år.

Det här är lågavlönade, ofta svåra och tunga arbeten. De står sällan överst på listan av karriärval. Nu har visserligen strömmen av flyktingar gett en ny pool att anställa från men det är inget som mer än marginellt påverkar de här resonemangen.

En parentes om de ämnet är att SKL i en rapport från i höstas, som jag citerat tidigare konstaterat att det främst är statens, inte kommunernas budgetar, som påverkas av flyktingströmmen.

Kommunernas bevekelsegrunder när det kommer till äldreomsorg är att alltså att det är dyrt, svårt att ersätta personal och kompetens som går i pension samt på väg att växa väsentligt inom några år. Vad är då den vanligaste kommunala strategin för att lösa det här problemet? Det framgår av tabellen nedan.


Kommunernas första prioritering är att färre ska få omsorg överhuvudtaget, vilket ökar efterfrågan på andra lösningar (som RUT-tjänster) samt framför allt att så få som möjligt ska få den dyraste vården i särskilda boenden. 

Jag läste en intressant uppsats i ämnet "Införande av välfärdsteknologi inom hemtjänsten" (Carlberg Wejbrant, Uppsala Universitet). Författaren skriver i inledningen så här om kommunernas motiv för att införa välfärdsteknologi. 

/./ det som ligger till grund för införande av [välfärdsteknologi är] förväntat ökat omsorgsbehov hos en allt större andel äldre och ökade kostnader för äldreomsorg i kombination med svårigheter att rekrytera personal för att möta det ökade omsorgsbehovet.

Caset

Ett starkt case det kommande åren är alltså investeringar i välfärdsteknologi för äldre. Det är därför som vi sedan tidigare har Doro i portföljen, som förutom telefonerna säljer trygghetslösningar till omsorgen av äldre äldre. 

Den näst bästa lösningen för kommunerna är att kunna lägga ut sina problem på någon annan. Antingen genom att lägga ut hela verksamheter eller genom att hyra in personalen. För många mindre kommuner går det att spara stora utvecklingskostnader genom att köpa tjänsterna av större aktörer. Tjänsterna är ofta men inte alltid också enklare (i betydelsen kompetenskrav) men ställer snarast högre krav på kvalitet, än exempelvis inom utbildningssektorn. 

Det här var ett av skälen till valfrihetsreformerna. Viljan att få välja vart man ska bo eller vem som kommer hem till en är stark, särskilt när det inte finns någon djup spetskompetens som kräver exempelvis stora sjukhus. Sammantaget gör nog både brukarnas önskemål och kommunpolitikernas agenda därför att stopp för vinster i den här delen av välfärden är avlägset. 

Det låter därför troligt att vårdbolag som Attendo kan ta växande andelar av en marknad som också borde växa de kommande åren. Kan bolaget sedan utnyttja välfärdsteknologi på ett smart sätt finns det även möjligheten att förändra marginalerna på sikt.

Priset och några andra faktorer

I ärlighetens namn har jag mest tittat på vilken typ av bolag jag vill ha i portföljen (utifrån ovanstående) men självklart har jag även funderat på bolaget och aktien. Ett av underlagen var  "Konsten att vårda ägarna" (Affärsvärlden). Där bekräftades min bild att marknaden för privata äldreboenden växt 8 procent årligen perioden 2010-2014 (jämför med tabellen ovan där allt färre får placering på äldreboenden).

En annan styrka jag gillar är att äldreomsorgsmarknaden är betydligt mer fragmenterad än skolmarknaden, där Academedia numera dominerar. Det går att göra om det bolagets förvärvsresa och bli en av några stora spelare inom äldreomsorgen. En trend som säkert kommer förstärkas av teknikutvecklingen.

Andra faktorer är marginaler på över 9 procent (om det nu håller i längden) samt en sund organisk tillväxt och att det är ett plus att få exponering mot kassaflöden i Sverige just nu. När det kom till själva värderingen låter väl dryga 10 i p/e-tal som Affärsvärlden tror på som ett bra bet.

Vi tecknade därför Attendo men det som slår mig när jag läste på är att jag gillar Doro allt mer.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam