Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

onsdag 25 november 2015

Missförståndet om räntan och bankaktierna

Nej, banker tjänar inte på högre ränta möjligen på skälen till att räntan höjs. Det är en viktig skillnad.

Det cirkulerar en konstig föreställning om att banker skulle vara vinnare på högre räntor. Ett kul och förvirrande exempel var den här artikeln "Här är aktierna som stiger när räntan höjs" (Danske Invest).

Förvirringen

Det här två citaten ur artikeln visar förvirringen.

”En räntehöjning är en följd av att det går bättre för den amerikanska ekonomin, vilket gynnar bankerna genom ökad in- och utlåning. Dessutom kan bankerna nu höja utlåningsräntan i förhållande till inlåningsräntan, vilket stärker deras räntenetto och i förlängningen deras resultat."
”I Europa finns inga planer på att höja räntan. ECB-chefen Mario Draghi har tvärtom flaggat för att räntan kan behöva sänkas ytterligare. En räntesänkning skulle sannolikt få hjulen i Europa att snurra snabbare, vilket gynnar bankerna genom ökad utlåning.”

Med andra ord - om räntan går upp stiger bankaktier och om räntan går ned stiger bankaktier. Hm.... kan det vara så att det finns en annan mer relevant förklaringsvaiabel här?


Förklaringen

Den viktigaste frågorna för banker och andra bolag är efterfrågan och produktionskostnader. När kostnaden för lån stiger minskar efterfrågan och betalningsviljan. Medan när efterfrågan stiger snabbare än produktion  och konkurrenstryck kan kompensera för så stiger priserna. 

Det här får sägas vara ett ganska grundläggande samband. Den som tror att räntehöjningar i sig själva gynnar banker påstår att pengar är en s.k. giffin good (Investopedia), dvs att folk köper mer när priset stiger. 

Någon skulle kunna hävda att slarviga kunder inte begär en rimlig inlåningsränta när räntorna går upp. Det är möjligt men i stort håller det enkla sambandet. Bolånemarginalerna är på toppnivåer nu och var som lägst 2007.

Det Danske borde ha skrivit är att ökad efterfrågan på lån gynnar bankerna. Det brukar komma i konjunkturuppgångar. Ett tecken på en uppgång brukar vara att räntorna börjar stiga. Därför brukar bankaktier stiga när räntan går upp men de kan också stiga när räntan sänks eftersom det förväntas stimulera ekonomin.

Det är helt enkelt fel variabel Danske tittar på. Den som tror att utlåning till bostäder kommer fortsätta öka ska köpa Swedbank. Den som istället tror att företagen kommer låna mer ska köpa SEB. Det har bara indirekt med räntan att göra.

Sedan är det en speciell omständighet att bankerna inte vågar ha negativa inlåningsräntor (ännu). Det höjer förstås bankernas kostnader och av det här specifika skälet skulle säkert en marginell höjning av räntan vara uppskattat.

Finns det då inga verkliga vinnare på högre ränta? 

Nästa fråga är om det inte finns investeringar som direkt tjänar på högre räntor. Svaret är att det gör det. Det enklaste exemplet är alla som ställer ut nominella garantier om framtida avkastning. Med andra ord lovar ur en viss procent till kunderna. Det bästa exemplet är traditionella livbolag. Det har just nu väldigt svårt att klara sina åtaganden. Där och i andra försäkringsbolag har högre ränta en tydlig positiv effekt.

Andra vinnare är förstås korta räntefonder och vanliga sparkonton.

Sedan finns det andra som, likt bankerna, tjänar på den bättre konjunktur som högre räntor indikerar. Ofta sjunker riskpremien för investeringar när konjunkturen vänder uppåt. Om den effekten överskuggar räntehöjningen finns det en uppsida i multiplar på ofta växande vinster. Cykliskt brukar höra hit. 

Precis som med bankerna är det dock en ganska spekulativ fas att gå in i. För värderingarna stiger trots allt på en konjunkturstyrd efterfrågeökning. Då gäller det att hoppa av i tid.

Det känns särskilt viktigt när börsen redan stigit i sju år - med billiga pengar istället för konjunktur som drivkraft. Vad säger att kurserna snällt fortsätter uppåt när de billiga pengarna nu kanske växlas mot bättre efterfrågan? 

För mig känns det som om man lånar historiska exempel från helt andra startlägen för konjunkturen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam