Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

söndag 18 oktober 2015

Bästa svenska aktieboken? Recenserar två utmanare

Vilken är den bästa aktieboken på svenska? Två värdiga utmanare är aktuella just nu. Vilken du väljer beror på vem du är och vem du vill bli.


Vad: Köp billigt, sälj dyrt - hur du blir miljonär på på aktier (Mattias Eriksson)
För vem: För den intresserade investeraren som vill förstå proffsens aktievärdering
Pris: 203 kronor
Rekommendation: köp och behåll :) 

3 plus:

 • Äntligen en svensk läsvärd bok om bolagsvärdering på proffsens sätt
 • Låter småspararna titta in i proffsens värld
 • Beskriver de verktyg en intresserad fundamentalt inriktad investerare behöver

3 minus

 • Bottnar inte i frågan varför småsparare ska hålla på med aktier
 • Något ytlig beskrivning av både bolagens omvärld och hur aktiemarknaden fungerar
 • Kräver intresse av läsaren.

Vad: Den enkla vägen - att lyckas med aktier (Marcus Hernhag)
För vem: För nybörjaren men framför allt för dig som vill utvecklas till en intresserade investerare
Pris: 255 kronor
Rekommendation: köp på kort sikt :) 

3 plus:

 • Allt du velat veta om aktier men varit rädd att fråga om
 • Inspirerande och lockar till fortsatt lärande 
 • Bejakar att bra investeringar börjar med bra självkännedom


3 minus

 • Förenklar svåra samband utan att tydligt visa djupet under ytan
 • Lägger lite för lite tid på bolagets struktur och lite för mycket på aktiestrategier
 • Underskattar omvärldens betydelse på bolags framtid

Två trevliga läsupplevelser

Det har kommit två trevliga aktieböcker på svenska i år, som jag skulle vilja tipsa om. 

Den första är Marcus Hernhags "Den enkla vägen - att lyckas med aktier" (kolla gärna in att min trevliga bloggkollega z2036 också recenserat boken, här.). Hernhag, som till vardags är uppskattad skribent på Privata Affärer, skriver i rappt tempo om 
 • varför du ska investera i aktier, 
 • att du ska ha en aktiestrategi och att den ska passa just dig, 
 • hur du bygger upp en portfölj, 
 • hur du väljer aktier med hjälp av nyckeltal och sunt förnuft
 • vad aktievärldens stora har för råd att ge dig och Hernhags egna tips. 
Den andra är Mattias Erikssons "Köp billigt, sälj dyrt - hur du blir miljonär på på aktier". Eriksson är chefsaktiestrateg på Nordea. Han skriver initierat och överraskande lustfyllt om:
 • varför du ska investera i aktier,
 • strukturen för investeringar och för att följa med på marknaden
 • hur bolag ska värderas 
 • tillämpade exempel på hur värderingar kan göras

För vem är böckerna skrivna?

Hernhag har skrivit en grundbok men framför allt en inspirationsskrift för alla som, likt mig, lever investeringar. Boken väcker lust att lära och andas en öppenhet inför att människor är olika. Bejaka din personlighet är ett bärande tema och Hernhag pekar ut vägar framåt för många olika investerarlynnen även om han lutar rätt tydligt mot värdeinvesterarskolan.

Eriksson bjuder istället på något som är sällsynt inte bara i ekonomilitteratur utan i nästan all facklitteratur. Ett genuint försök att förklara akademiska teorier för det som förr i tiden benämndes den bildade allmänheten. Det finns något genuint sympatiskt i att, med utgångspunkt i skolboken, vilja förklara de sammanhang som just det här fältet av samhällslivet består av. En kraschkurs i redovisning och finansiell ekonomi. Jag kan verkligen gilla att Eriksson anstränger sig att förklara på ett språk som inte kräver att du är ekonom i grunden men utan att förenkla innehållet alltför mycket. 

Den här skillnaden ska dock inte förstoras allt för mycket. Min egen utgångspunkt är att jag är civilekonom med inriktning mot nationalekonomi från Handels i Stockholm och University of Michigan. Med andra ord har jag antagligen ungefär samma utbildningsbakgrund som Eriksson men det hindrar inte att jag med stor behållning läste även Hernhags bok. Vice versa tycker jag inte att det krävs mer än ett stort aktieintresse för att läsa Erikssons bok. Livet är inte endimensionellt olika infallsvinklar berikar. 

Läsargrupp men även kunskapssyn

Det här är två böcker som vänder sig till olika behov hos läsaren eller snarare till olika tidpunkter i investerarlivet. Den ena boken är pang på medan den andra försöker bygga kunskapen sten för sten. Det är spännande att metoden att förklara leder fram till två ganska olika sätt att tänka kring investeringar. 

Det är ju inte självklart att den mindre skolade investeraren vill investera utifrån förenklade tumregler. Det vore ju ett alternativ att komplettera det man själv inte vet med råd från andra eller så småningom med växande egen kunskap. På samma sätt kanske den erfarne investeraren riskerar att glömma bort enkelheten som tumregler ger.

Det blir i slutändan en skillnad i kunskapssyn. Hernhag förespråkar en enkel praktisk tillämpning medan Eriksson försöker skapa förståelse genom att locka läsaren att våga dyka lite djupare i ämnet. 

Jag ska exemplifiera vad jag menar. Hernhag ägnar teoretisk portföljallokering, som i förlängningen leder fram till avkastningskrav på olika investeringar följande korta rader. 
"Vissa saker som den akademiska världens räknenissar har kommit fram till tycker jag ändå att du ska strunta i. Som att du via formler fulla av grekiska bokstäver, som ska bytas ut mot statistiska mått som korrelation och kovarians, kan beräkna din aktieportföljs risk."
Sedan återkommer Hernhag ändå till diversifierad risk men gör det då utifrån tumregeln att man bör äga ungefär 10 aktier. Begreppet avkastningskrav tar sig Hernhag an genom att beskriva att olika bolag har olika uthållighet i sin intjäning, dvs. utan att teoretisera kring hur det ska påverka priset.

Så här inleder Eriksson en 12 sidor lång genomgång i samma ämne.
"Nu tänkte jag vi skulle prata avkastningskrav. Hur är det lämpligt att tänka kring avkastningskravet? Det är det krav på avkastning som företagets investerare ställer. Eftersom det är vanligt att en engelsk förkortning används - WACC - för vi in den här. Avkastningskravet är investerarens alternativkostnad, alltså vad en alternativ investering med samma risk skulle ge i avkastning. 
WACC, Weigthed Average Cost of Capital, består av:
 • Cost of equtiy (riskfri ränta, riskpremie beta) och 
 • Cost of debt (riskfri ränta plus default spread)"    
Vill du välja vilken av dessa båda, läsvärda, böcker som passar dig bäst kan du fundera på vilken förklaring av ovanstående du hade valt. 

Varför ska man investera i aktier?

På en punkt är Hernhag bättre än Eriksson. Det gäller frågan om varför man ska investera i aktier. Hernhag konstaterar kort och gott att det är billigare än fonder, även indexfonder, lärorikt och om du är långsiktig ofta mer framgångsrikt än alternativen. Eriksson trasslar lite med frågan men landar ändå i att det nog går att överprestera även för en småsparare. Problemet är att han samtidigt beskriver det gedigna arbete som han i sin vardag omgiven av andra proffs lägger ned på investeringar. Det blir lite som att att äta kakan och ända gräva i kakburken för att se om den finns kvar. Om Eriksson är så skicklig som han (med rätta) framstår, är det då inte svårt att vara småsparare och försöka klara sig på egen hand? Den frågan hänger lite i luften.

Slumpens betydelse

Båda författarna missar ett, tycker jag, viktigt ämne för att förklara aktieinvesteringar. Slumpen och någorlunda effektiva marknader ger valfriheten medvind. Hernhag noterar, utan att reflektera kring varför, att många olika investeringsstrategier kan vara framgångsrika. Det här har jag behandlat i flera tidigare inlägg. Ett exempel är "Vägen från nyfiken till kunnig aktieinvesterare"

Orsaken till att flera olika upplägg kan fungera är att om prissättningen är någorlunda riktig går det att utgå från att väsentlig information är inprisad i aktien. Det gör att köper du en slumpmässig uppsättning aktier, så kommer det i snitt gå som index. Det här i sin tur gör att du lugnt kan koncentrera dig på en delmängd i prissättningen av aktier. Det är därför det kan finnas traders, värdeinvesterare, strategiska investerare (top down-investerare), momentuminvesterare, hedgestrategier, eventinvesterare och en massa andra inriktningar. Det är inriktade på olika delmoment av priset och tjänar pengar på den lilla del de själva specialiserat sig på.  

Risken med att underskatta omvärlden

Det här leder fram till min egentligen enda riktigt väsentligt invändning mot främst Hernhags bok. Det är inte samma sak att det mesta är inprisat och att det går att bortse från omvärlden. Det kan ju vara så att priset förklaras av faktorer som ligger utanför den egna specialiseringen. Eller så här, även om p/b för oljeservicebolag just nu är under 1 innebär det ingen automatisk vinst att köpa in sig i dem med mindre än att du försökt förstå något om den framtida oljemarknaden.

Hernhag skriver som ett av sina råd att:
"Ignorera makro och spågummor"
Här är det kanske plats för lite fniss från läsarna av den här bloggen, som ju ofta är både makroorienterad och har en faiblesse för spåkulor. Det är ett kul ämne i sig och jag har ju bland annat gnabbats en del med Kenny och Martin på Aktiefokus om makro är något att hålla på med. Jag noterar att det verkar vara lite diffust vad Hernhag menar med makro för ett annat citat i boken är från Jim Rogers 
"Leta efter tillgångsslag där det råder stora obalanser mellan utbud och efterfrågan"
Hernhag tipsar själv om att:
"Den så kallade avkastningskurvan på räntemarknaden brukar visa vägen för ekonomin"
Det låter som nationalekonomi om du frågar mig. Poängen är dock större än definitionsfrågor. Det finns en tycker jag farlig tendens att försöka skapa tankemodeller för aktieinvesteringar som är "inside the box". Ta inte hänsyn till konjunkturen, lyssna inte på vad som skrivs om ekonomin, marknaden överreagerar alltid och så vidare. Kombinera det här med modeller som mest tittar på aktien och nyckeltal för värdering och det är en i mitt tycke farlig cocktail som blandas. 

Det talas sällan om baksidan med t.ex. värdeinvesteringar. Fel utförda innebär det att överpröva marknadens prissättning av ett bolag baserat inte på dess framtid utan på dess historik. Jag gillar verkligen traktortillverkaren Deere men det går inte att blunda för att jordbrukskonjunkturen för de kommande åren ser svag ut och att bönder främst i USA verkar ha köpt de traktorer de behöver för en rätt lång tid framöver. Det här avspeglas i priset men det går inte att bara titta på multiplarna och tänka att det var ju billigt. 

Omvärlden spelar roll och det är att göra det alldeles för enkelt för sig själv att strunta i detta. Småsparare brukar få problem när börsläget försvåras och särskilt i stora nedgångar brukar stora värden gå förlorade. Istället för att predika att allt så småningom blir som det var och att marknaden alltid överreagerar har jag ett bättre råd. Om något händer ska du försöka förstå vad det var - om du inte förstår vad som styr priset på aktien är det kanske dags att sälja.  

Några avslutande ord om Erikssons bok

Första halvan av Erikssons bok lever inte riktigt upp till lyftet när han får komma in på sina favoritämnen. Det här är i första hand en bok om värdering av bolag. Ett spännande ämne som Eriksson gör rättvisa med sitt kunniga och engagerade sätt att skriva. Stundtals bubblar det nästan över av vilja att överföra kunskap till läsaren. Det här perspektivet saknas i den första delen, där frågor om sparande, ekonomin som helhet och hur aktiemarknaden fungerar diskas av på några rader. Det blir nästan en märklig läsupplevelse. Varför ska någon som uppenbarligen är så sakkunnig i en del lägga sin kunskap på att förklara frågor som snarare hör hemma på privatekonomens bord?

Det sagt är det lättläst och belöningen kommer ju när Eriksson får gå loss i excelarken. Jag försökte bocka av vad jag hade velat ha med i en sådan här bok och faktiskt får Eriksson med allt du behöver för att ta nästa steg som aktieinvesterare. Därtill på ett helt begripligt sätt. Skulle det någonstans vara svårare att förstå är det bara att lugnt läsa om samma stycke en gång till. Det du undrar står där. 

Eriksson täcker in hur en bra kassaflödesanalys bör göras, hur bank- och försäkringsaktier värderas, ett antal analysverktyg som DuPont-modellen, hur du kan komplettera med relativvärderingar. Det är svårt att peka på vad som skulle saknas. Även jag, som behärskar verktygen hyggligt, har glädje både av en genomläsning och av att sträcka mig efter boken när jag ska göra en värdering. En viktig poäng med Erikssons bok är att så här fungerar proffsens värld. De är så här excelarken räknas om på när kvartalsrapporten kommer. Även om du följer Hernhags tips är det bra att veta hur andra agerar. 

Kul att det kommit en riktigt bra, seriös, bok om bolagsvärdering.

Några asvslutande ord om Hernhags bok

Det finns en särskild charm i en flyhänt penna. Det är en stor materia som passerar förbi läsaren i Hernhags bok. Det märks dock knappt, eftersom det vävs in i raka resonemang, handfasta råd och de trevliga tricket att använda citat från andra för att säga det man själv vill ha sagt (känner ni igen det från den här bloggen?). 

Något jag alldeles särskilt vill lyfta fram är att Hernhags människosyn. Det kan ju låta lite övermaga i en investeringsblogg men faktum är att i mångt och mycket är det skillnaden som gör skillnad. För Hernhag signalerar både i sitt upplägg och i texten att han har ett öppet sinne. Det gör att det här är en bok för nästan alla som vill ta steg mot att bli bättre investerare - oavsett om du är trader, älskar risk eller vill ha ett tryggt sparande. Det är ingen liten bedrift att skriva inspirerande för alla som samlas kring intresset investeringar. 

En invändning mot Hernhag är att den eleganta framställningen ibland döljer det som är komplexa samband. Det är förstås priset för en handledning för nybörjare men det är ändå värt att vara observant på. Lite drastiskt blir råden ibland att gör det enkla så ordnar den magiska lådan resultatet. 

Ett exempel. Hernhag använder återkommande citat av Warren Buffet för att varna för belåning. Problemet är att Buffet visserligen sagt detta men inte riktigt agerat så. "The secrets of Buffett’s success" (Economist) beskriver att han arbetat med högbelånade köp av lågriskaktier (lågbeta för att vara exakt). Utan hävstång, konstaterar tidningen, hade Buffets avkastning varit högst ordinär. Hernhag vill alltså ge de goda rådet att vara försiktig med lån men använder ett exempel som visar att verkligheten är mer komplex än så. Det saknas inte andra exempel begreppet risk, värdefällor, cykliska svängningar i p/e-tal, bolags balans- och resultaträkningar är annat som fångas i någon enstaka mening men som rymmer djup som riskerar att döljas för läsaren. 

Det här är en metod för att göra aktiemarknaden begriplig. För det gör verkligen Hernhag. Precis som i sin utmärkta fredagsblogg är det lätt att ryckas med och vilja komma igång. Det är också en stor styrka att råden är handfasta. Den som tagit till sig att råvaror eller räntor kan ingå i en diversifierad portfölj vill förstås veta hur. 

Det här är praktikerns bok men kanske just därför bör du som gillar den fundera en extra gång på om du inte borde ge dig på en brottningsmatch med Erikssons bok också. Det ena utesluter ju inte det andra.2 kommentarer:

 1. Hej,
  I "Köp billigt Sälj dyrt"På sid 130 längst ner står , "lägg in siffrorna nedan i Excel och se...."
  Jag förstår att p/e talet i cellen skall innehålla en formel baserad på de övriga cellerna och jag anar att formeln som beskriver P/e= payout ratio *.... är vad jag skall skriva in men hur skall jag fatta och skriva in "payout ratio n där n står under textens baslinje. Samma fråga gäller även g n där "n" är placerat likadant? Kan någon ge mig svaret eller ge mig ett lästips som kan leda till förståelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta sent svar. Kanske kan någon av dessa vara till hjälp?
   http://www.redeye.se/analys/update/vitrolife-forvarv-med-laserprecision
   http://www.foretagsvardering.org/wp-content/uploads/2015/11/DCF-mall-per-2015.xlsx

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam