Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

torsdag 23 juli 2015

3 sätt att bospara

Jag fick en fråga om tips på bra sparande till eget boende. Här kommer tre olika sätt att tänka.

Knepigt för unga att planera boende

Det är en knepig situation att vara ung och i början av bostadskarriären. Ekonomin är helt fel riggad för stora investeringar.  Bo måste man ju dock någonstans.

Dessutom är det kanske så att man vet var man vill bo på sikt. Då blir väntan en extra ekonomisk risk. Det har många unga i storsäderna upplevt när deras sparande inte hängt med prisökningarna uppåt. Känslan av att bli frånåkt är frustrerande.

Boende engagerar förtstås och det går att skriva oändliga inlägg med ett oändligt antal infallsvinklar om allt från bostadspolitik till prissättning av fastigheter. I det här inlägget tänkte jag betrakta dilemmat ovan som ett strikt ekonomiskt investeringsbeslut för bolaget "Unga familjen AB".

Ekonomin i Unga familjen AB

När man är ung är till en början både resultat- och balansräkning mycket svaga men man har sin kanske en livsidé, exempelvis i form av en utbildning. Jag har i tidigare inlägg jämfört med när ett bolag är en start up.

Det saknas kapital och alla investeringar är ett stort hinder. Det är dessutom riskfyllt att skaffa sig fasta kostnader i en tillgång av rörligt värde när den egna ekonomin saknar ett stabilt kassaflöde. Precis som i ett företag är det prioriterat att snabbt utveckla sin produkt och få igång försäljningen.

Låga kostnader och kort tid till marknaden är det viktigaste för Unga familjen AB. Det innebär billigt studentliv och mer fokus på att klara tentor än att jobba extra.

Så småningom förbättras resultaträkningen, vart efter det börjar flöda in lön. Med en svag balansräkning är dock belåning fortfarande riskfyllt. Vid sidan av fortsatt ökad försäljning  (=löneökningar) är höga vinster för att stärka balansräkningen prioriterat.

Det är i den här fasen externa finansiärer börjar intressera sig för bolaget. Det går förstås att börja bospara redan till sina barn eller hjälpa barnen med exempelvis insatsen. Den typen av sparande var det jag gav min syn på i "Spara smartare till barn och barnbarn" (länk Nordnetbloggen).

Själv fick jag en knuff genom att mina föräldrar ägde en del av min första lägenhet och därmed befriade mig från insatsen. Något liknande är vår plan.

I mitt exempel har dock inte Unga familjen AB samma tur, utan de får stå för finansieringen själva. En vanlig situation i nya bolag. Unga familjen AB ser, rätt eller fel, ägt boende som en prioriterad investering. Något bolaget på sikt inte anser sig kunna vara utan.

Det första beslutet är därför att inte ge någon utdelning. Tillgångarna ska stanna i bolaget. Eller översatt till familjeekonomi - det är sparadkrona som gäller.

Frågan jag fick handlade egentligen om tips på sparande men jag tyckte ändå det kunde vara en poäng att börja i den här änden. För att kunna investera måste det egna kapitalet växa och externa finansiärer se ett stabilt kassaflöde. Är de kriterierna uppfyllda så kommer resten att lösa sig.

Spekulation är egentligen något onödigt för Unga familjen AB. Verksamheten går ju med vinst. Känslan av att bli frånåkt är därför sannolikt obefogad.

Det sagt är det intressanta beslut för ett företag hur hög risk det ska ta och vilka risker som ska hedgas (minimeras). Den som följer den här bloggen vet att det även är så jag tänker kring våra investeringar - hur hög och vilken risk vill jag ha betalt för att vi tar.

Tre alternativa sparanden

Oavsett upplägg är alltså det första rådet att Unga Familjen AB ska spara som sjutton till de kan göra nödvändiga investeringar. Både riskhantering och livsbehov gör antagligen att det inte bör dröja alltför länge innan bostadsköpet. Det sagt finns tre val.

Det första är att se sparandet som en separat del av ekonomin. Då är det bara att sätta av en del av kassaflödet och investera utifrån en tänkt volatilitet över en viss tidsperiod. Här är tidsrymden kort - max fem år? Den delen av risken är därför hög.

Risken i investeringarna bör därför vara relativt låg. Låst räntesparande och en del breda indexfonder skulle kunna vara ett alternativ  (eller förstås några väl spridda aktier).

Det andra alternativet är att försöka minska risken i skillnaden mellan den egna avkastningen och utvecklingen för den tillgång man tänker köpa. Om det gick att spara med samma hävstång i bopriser i Göteborg, så skulle förstås den som vill bo där och har ett starkt eget kassaflöde överväga det alternativet.

En näst bästa lösning är att köpa exempelvis JM om du vill bo i Stockholm. Konsten är i det här fallet att få hög korrelation med och samma volatilitet i din investering jämfört med det du vill köpa.

Det tredje alternativet är att spekulera i att marknaden är fel prissatt. Det är svårt att blanka bostäder men det räcker långt att investera i allt utom bostäder på den ort du vill bo. Många tycker bostäder är för dyrt, då kan det vara logiskt att satsa på andra tillgångar i hopp om att exemempelvis de oljeaktier du köper idag på sikt räcker till en finare lägenhet.

En poäng tycker jag är att se att alternativ två - köpa något som följer der du på sikt vill äga - är det som har lägst risk. I alternativ ett löper du risken att dina pengar inte räcker och i det sista att du spelulerar bort pengarns på något annat.

Mitt råd

Så ska jag ge något råd till den som bosparar är det att försöka placera pengarna på den marknad du vill vara. Det kan innebära att köpa aktier i ett fastighetsbolag, trots att den sektorn kanske är lite dyr nu.

Det är viktigt att förstå att den som följer det rådet både kan vinna eller förlora pengat på sitt sparande men att det som räknas är hur många kvadratmeter på den plats man bor som sparandet räcker till. Möjligen vore det bättre att mäta bosparande så. :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam