Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

torsdag 23 oktober 2014

Skuldfällan är en gyllene bur

Intrum försvarade sitt höga pris i q3-rapporten. Företaget skördar nu billigt inköpta fordringar, vilket syns i ökad vinst per aktie (+34% på årsbasis). Det är både intäkterna och marginalerna som förbättras. Avkastningen på det köpta fordringarna är smått fantastiska 21 procent. Samtidigt säljs, enligt bolaget, sydeuropeiska lånestockar till priser som indikerar ensiffrig avkastning. Det finns också en tydlig söderut vandrande trend - där tillväxten i Norden planat ut. Den är hög i centraleuropa och utmärkt i södra Europa. EV/EBIT för 2014 ligger på 10,3 mot ett historiskt genomsnitt på runt 12,5. EV/S på 3,1 är rimligt i ett historiskt perspektiv. Intressant är att bolaget har svårt att hitta nya fordringar att köpa med tillräcklig avkastning. Istället ska aktier köpas tillbaka för att få rätt skuldsättning. Min slutsats är att baserat på avkastning finns 20 procent kvar i aktien uppåt. Problemet är att det är att slutet av skördeperioden för dåliga lån från 2008 i Europa nu börjar skönjas, så jag betvivlar att det kommer gå att fylla på med lika bra affärer som man nu avslutar. Lite från maggropen känns en riktkurs på 210-230 som rätt härad men med tillägget att når kursen dit ska kanske den som inte har riktigt lång sikt fundera på att stiga av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam