Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

måndag 27 februari 2017

En första analys av NetEnt

Bolag som växer med lönsamhet växer inte på träd. NetEnt är ett jag länge noterat från sidlinjen och nyligen plockat in i portföljen. Här försöker jag reda ut om det var ett bra beslut.

Källa: Börsdata

Reklam: Nya kunder på Nordnet får 200 kronor om de sparar 2000 före 1 mars. Värdekoden finns här.

Därför gillar jag stabila bolag

Källa: Börsdata

I senaste krönikan till Nordnet skrev jag bland annat om hur det gått för medianbolaget på börsen det senaste kvartalet. Det är är numera det inlägg jag nog lägger mest tid på, så läs gärna det. Där var slutsatsen att visserligen har lönsamheten gått upp och vinsterna kommit igång efter en svag period. Det har dock blivit dyrare överlag på börsen, vars p/e-tal på 2017 års förväntade vinst på knappt tre månader ökat från 16,2 til 17,2. Dessutom är det ingen anmärkningsvärd fart i försäljningen.En av de innehav i portföljen som är särskilt spännande att följa i den här perioden av stigande riskvilja är NetEnt. En ny bekantskap för mig, åtminstone på nära håll. Låt oss ta en titt på samma jämförelse. Nu ligger p/e-talet för det gångna året (dvs inte helt jämförbart med ovan) på 36 mot ett snitt på 31 under de senaste fem åren, enligt Börsdata. Dyrt har blivit dyrare, som jag noterat i bolag som Vitrolife och Cellavision.

Hur ser övriga data ut? Jo, NetEnt har levererat bättre än sin historik på alla punkter i den korta listan. Därtill på imponerande nivåer. Notera att exempelvis direktavkastningen faktiskt ligger över snittet de senaste fem åren.

Det är alltid svårt att hitta bra lägen i intressanta bolag men det här är ändå utgångspunkter som är intressanta att titta närmare på. Aktien är ned 8 procent på ett år, så något är det ju som gnager. Vi har rätt nyligen köpt en liten post och nu funderar jag på planen framåt.


Den långa vägen in i nya case

Det är en rolig del av livet som investerare att börja bearbeta nya bolag och case. Problemet är att det tar tid, inte bara arbetstid utan även mätt i kalendern, att komma in i tankebanorna i en ny verksamhet. Några av våra bästa affärer, som just Vitrolife och Cellavision, har jag lagt åratal på att förstå och jag lär mig fortfarande.

Samtidigt är inflödet av nya bra idéer en viktig del i mitt sätt att investera. Min lösning på det här problemet är att försiktigt pröva mig fram, lyssna på andra och inte minst utgå från att i en portfölj med bra riskspridning är det inte hela världen att pröva lyckan i stabila bolag, även om jag inte är helt i takt med de bästa i mina analyser av bolaget och dess aktie.

Stabiliteten är en viktig del för mig, eftersom det då ofta går att i lugn och ro arbeta sig in i resonemangen. Är det bolag eller aktier med hög risk, då ökar kraven på mig att förstå vad det är jag ger mig in i. Kunskapströskeln är oftast hindret för mig snarare än att jag inte tror att det kan finnas fina förhoppningsbolag eller raketer som kan rusa vidare.

Ska jag köpa ett forskningsbolag behöver jag ju först lägga extremt mycket tid på att förstå om det blir en vinnare. Det är ju vanskligt att chansa i de här fallen. För att hitta rätt bolag måste jag sätta mig in ett stort antal bolag och kanske ändå inte hitta rätt. Om jag ändå lyckas analysera tillräckligt djupt är risken stor att bolaget redan lyckats eller att aktien redan rusat i någon hype. Enklare då med bolagen som redan levererar bra, även om de är dyrare.

Net Ent har levererat länge

Källa: Börsdata
Jag har länge följt Net Ent, spel- och infrastrukturleverantören till gamblingbolagen online, från sidlinjen. Faktiskt i flera år. Skälet är att det har några basegenskaper jag letar efter. Försäljningen växer stadigt samtidigt kan investeringarna med marginal år ut och år in finansieras från den egna verksamhetens operativa kassaflöde. Marginalerna är också fina och skuldsättningen låg.

Källa: Börsdata
Till den långa listan kan också läggas en bra omsättningshastighet. Det ser, spontant inte ut som att Net Ent är ett teknikbolag som står på gränsen till att kvävas av ständigt nya investeringar. Å andra sidan är väl den möjliga invändning en ren sifferexercis i det förgångna kan ge att bolaget inte precis  pressat upp mått som lönsamhet och omsättningshastighet. Åtminstone inte på det sätt som är förhoppningen i en som det verkar så skalbar verksamhet som lösningar för kasinon kan tyckas vara.

Källa: Börsdata
Slutligen är det förstås det där med priset. Faktum är att Net Ent fanns med i min Börsdatascreener när jag 2012 istället valde att satsa på Vitrolife. Bolagen har onekligen haft en liknande värderingsresa bakom sig. Något som gör det svårt att investera med några riktiga säkerhetsmarginaler.

För närvarande är det mesta dyrt. Det handlar inte om bolagen längre utan om priset på aktierna, tyvärr. Här skulle jag kunna stanna om jag var en defensiv investerare, Grahams anda, det är jag inte riktigt utan vår portfölj glider med marknaden. Kanske sammanfattat av Peter Lynch inställning att betydligt mer pengar har förlorats på att försöka tajma marknaden än på att följa med den.

Däremot är jag mer misstänksam på de prisnivåer som fina bolag numera ligger. Fast det får ställas mot att ytligt sett och enbart utifrån siffrorna ser det mesta rätt ut i NetEnt.

Det här var några av de tankar jag tog med mig in i vår första kvartalsrapport som ägare i Net Ent.

Lite om bolaget & senaste rapporten

Källa: Net Ent
NetEnt säljer spel och systemlösningar till kasinon. Den i särklass största produkten är enarmade banditer, slots, i olika former. Spelaren möter NetEnts spel via dator eller mobil och förväntan på driftsäkerhet är förstås extremt hög precis som det sammanlagda antalet spel. Det var 36 miljarder transaktioner som hanterades via bolagets servrar 2016.

Mitt intryck är att systemdelen av NetEnt inte är så lätt att kopiera för andra än jämbördiga konkurrenter. Det är skräcken för ett kasino att inte ha en fungerande infrastruktur.

Produktmässigt är NetEnt till del en utvecklare av spel. Här är frågor som att ligga rätt i sociala trender och ny teknik, live via nätet, poolade jackpots, bitcoinkasinon samt VR men även att ha kreativa spelutvecklare. Jag har tyvärr begränsad egen erfarenhet av produkterna, undantaget att jag spelade poker en period för några år sedan. Av det jag kunnat läsa mig till så NetEnts spel uppskattade, särskilt slotspelen.

En aspekt är kasinons möjligheter att differentiera sig. NetEnt-spelen är byggda kring ett antal populära varumärken, som exempelvis Gonzo. Min spontana tanke när jag ser det här är att det å ena sidan är som Disney. Perfekt att sälja innehåll via många andras plattformar. Å andra sidan finns det inslag av att exempelvis Netflix producerar mer material själva.

Det här är alltid en känslig balans mellan infrastruktur, innehåll och distribution. Det jag hittat tyder dock på att NetEnt ligger i den absoluta toppen med sina spel. Det framgår exempelvis av den här och den här topplistan. Det verkar också som att en hög andel möjligen med en övervikt för lite mindre kasinon väljer att ha spel från NetEnt i sina sortiment.

Jag har inte hittat några entydiga data om hur olika typer av spel utvecklas men det verkar vara rätt nisch att vara stor i att ha spel inriktade mot slotsdelen av marknaden, åtminstone i förhållande till exempelvis betting på sport eller exempelvis den som det verkar tynande nätpokern.


Etiken och regleringarna

Ett tydligt mål på alla kasinon är att spelaren ska stanna i och roas av spelandet så länge som möjligt. Det och spelbolagens ansträngningar för att spelarna ska spela så mycket som möjligt är förstås en etiskt utmaning. Generellt har jag för egen del inga synpunkter på spel och dobbel som nöje men liksom exempelvis för alkohol finns förstås den här aspekten i bakgrunden. Det finns dock en hel del exempel på att industrin är uppbyggd delvis för att förstärka osunt spelande. Samtidigt är det ju ett nöje som staten självt erbjuder i olika former, så det är lite dubbelt.

Utöver etiken gör det här spel till en marknad som alltid är föremål för olika former av reglering. Det kan vara en fördel för ett bolag som NetEnt, som kan erbjuda spelbolag standardiserade och kontrollerade spelmiljöer som uppfyller diverse krav. Å andra sidan leder regleringar oftast till en koncentration av antalet bolag på marknaden vilket i så fall gör NetEnts kunder färre och till starkare köpare.

Geografin och tillväxten

NetEnts största marknad är numera Storbritannien, där ett svagt pund slog mot lönsamheten senast. Även i övrigt dominerar Europa men målet är att expandera främst i Nordamerika (tweeten ovan noterade bloggkollegan Magnus Andersson).

Den globala spelmarknaden, både den fysiska och den online, verkar växa stadigt mellan 5-10 procent per år och närmare den högre siffran. Den största tillväxten kommer från Kina men förändrade regleringar gör att onlinespel i USA förväntas växa mycket snabbt det kommande åren. Det kan förstås gå lite hur som helst när politiker är inblandade men så vitt jag kunna läsa mig till verkar åtminstone Pennsylvania vara nära att ändra reglerna kring nätspel och utvecklingen verkar vara att fler går i samma riktning.

I Europa pågår också en hel del omregleringar men här är inte tillväxten för på många ställen redan lättillgängliga onlinespel lika stor.

Några andra nedslag i faktainläsningen

NetEnt är i både på tekniksidan och i den kreativa delen i högsta grad ett kompetensdrivet bolag. Försörjningen av kompetens verkar fungera bra och kan nog snarast ses som en konkurrensfördel. NetEnt är även relativt jämställt bolag, vilket har extra tydliga poänger inte minst i en så konsument- och kunskapsintensiv bransch som kasinon verkar vara.

En annan aspekt är att bolagskonstruktionen via Malta och andra platser ger spelbolag en komplicerad skattesituation. Det är avancerade internprissättningar för att optimera var skatten ska betalas. I längden är det en risk att ha intäkter så nära kopplade till konkreta konsumenter på olika marknader men i huvudsak skatta i andra länder. Det gäller inte minst när det gäller en ofta kontroversiell tjänst som kasinospel.


Rapporten läst med den här bakgrunden

Källa: StockPiper

Det jag läst om andras reaktion på rapporten är i stort sett positivt. Det bottnar i att siffrorna jag presenterar i början är starka och därtill bättre än de varit i snitt de senaste åren. Riktkurserna verkar ligga runt 90 kronor. Det baserat på förväntningar som jag uppfattar som aningen låga, åtminstone om utvecklingen i USA går bolagets väg.

Min reflektion är att jag tror att flödet in av kunder, nya spel och möjligheterna på nya marknader ser oförändrat bra ut. Hot finns förstås men de är inte mer närvarande nu än det varit tidigare. Jag har bara skrapat på ytan i Net Ent, så det är alldeles för tidigt att dyka ner i en egen bedömning av värdet. För vår del kan det just nu räcka med att jag ser andras bedömningar som rimliga aningen låga ut i den frågan. Så då är det väl någonstans strax under 100-lappen vi siktar på. 

På lite längre sikt är jag fortfarande lite osäker på om det här är en bransch där vi ska placera men svaret på den frågan får väl växa fram.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 


Som vanligt vill jag också puffa för att om ni gillar det jag skriver och filmar och vill bidra till något bra – lägg en slant på min insamling till SOS Barnbyar. Det gör skillnad! 

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här 8 kommentarer:

 1. Jätteintressant! Tack för genomgången. Har själv sett diverse spelbolagen med en blandning av fascination, avund och skräck. Då jag ändå tycker marknaden är intressant så bör man ta en titt på bolagen men det finns så många, vart ska man börja? Det slutade väl med att Catena Media och NetEnt verkade intressantare än många andra, förmedlare och produktutvecklare snarare än operatörerna. Jag har dock bara kommit till att gräva i Catena Media, men NetEnt var på en andra plats att läsa om.

  Betsson kändes som enda egentliga rimliga investeringen utan att behöva räkna på massa tillväxt. Frågan med alla dessa bolag är hur länge och rimligt det är att de växer med >20%. Den frågan går kanske inte riktigt att svara på några år som du nämner.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nästan all konsumtion växer bara organiskt i Asien för närvarande (och rimligen även i Afrika på sikt). Vi andra konsumerar ungefär som vi gjort. Spel verkar dock vara inne i en långsiktig tillväxt på 5-10 procent. Kanske drivet av att vi lägger alltmer på tjänster ocj gärna digitala sådana.

   Sedan är inte digiala kasinon så stort som man tror, som framgår av andra kommentarer nedan. Så i teorin kan det nog växa fort ett tag.

   Mot det står nog att det här är starkt statligt kontrollerade marknader. Lite påminner det om läget inom telekom för några är sedan. Det finns en efterfrågan men statliga regleringar kan skära emellan.

   Slutligen är inte tröskeln så hög för nya kasinon. Det blir lätt en kamp om rabatter i ena änden och skatter i andra.

   Radera
 2. Läste din analys av NetEnt. Två saker:

  Varför skulle systemdelen vara så svår att kopiera?

  och

  Är det bara jag som tror att bolagen inom spel måste börja kannibalisera på varandra snart? Undra verkligen om den marknaden kan växa så där jätte mycket mer?

  Aristokraten

  SvaraRadera
  Svar
  1. Systemdelen handlar om att med nära 100% stabilitet hantera mycket stora volymer transaktioner. Det är nästan bara betalsystemen och kanske delar av sjukvården som ligger på den här kravnivån. Så du kan åtminstone inte helt besvärsfritt vara kasino och bestämma dig för att köra inhouse istället.

   Spelbolagens reklam pressar redan branschens lönsamhet nedåt. Så det säger jag inte emot.

   Radera
 3. Hej

  Tack för svaret Simon. Hade inte en aning om att det var så lågt som 10%. Nu antar jag dock att spelmarknaden via nätet aldrig kommer att kunna ta 100%. Men visst verkar det finnas utrymme för tillväxt med bara en tiondel utnyttjad. Sedan "tycker" jag ändå att det finns för många aktörer. Börjar bli smått trött på all reklam för div spelbolag även om jag gillar att betta ibland.

  Hälsningar

  Aristokraten

  SvaraRadera
 4. @aristokraten

  Nu pratar du förmodligen om Sveriges spelbolag som kör mycket reklam.
  I sverige är ca 35-40% av marknaden dessutom online så resterande världen har en bit på vägen tills det är som hos oss i norra europa.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kan bara ansluta mig till det Simon och m5an säger.

   Radera
  2. Ja det låter som jag är överbevisad :-)

   Men...jag har sett lite för många "marknadsanalyser" som inte riktigt visat sig stämma under mina år som investerare. Kommer ihåg hur stor marknaden var när Framfab med flera var säkra kort. Nu har vi bolag som läser fingeravtryck och som ska ta hela marknaden och lite till. Nu vill jag egentligen inte raljera utan mest man till lite lugn och lite nyanserad bild av möjligheterna.

   Marknader förändras och så även spelbranschen. Visst verkar det finnas pengar att tjäna men min erfarenhet säger att flera aktörer kommer att vilja ha en del av den kakbit som faktiskt finns. Det brukar också leda till pressade marginaler. Men har NetEnt ett snarlikt monopol och om marknaden växer och allt annat lika så visst finns det möjligheter alltid.

   Tack för all kommentarer.

   Bästa Hälsningar

   Aristokraten

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam