Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

onsdag 14 december 2016

Börsen & Fed hittade varandra

Till slut hände det. Marknaden tog till sig att nu stiger räntorna. Samtidigt ser ekonomin mer stabil ut än den gjort på mycket länge. Trots nedgången på börsen var dagens besked mer positivt än negativt.

Väntad räntehöjning

En väntad höjning nu (till 0,5-0,75 procentenheter) och en försiktig ökning av prognosen för räntan nästa år (ett hack upp på 0,25 procentenheter). Det var inom det väntade och redaktionerna var sansade på de flesta marknader. Här är några nedslag precis efter presskonferensen med Janet Yellen:

  • S&P500 -0,9 procent
  • Amerikansk 2-årsränta (yield) +0,1 procent till 1,26 procent
  • Amerikansk 10-årsränta (yield) +0,08 procent till 2,55 procent
  • Euro mot dollar -1,1 procent 
  • Guld -1,4 procent
  • Olja -3,8 procent

Det blev ett visst tryck nedåt på aktiemarknaden men inte mer. Tydligare är att vi nu byter ekonomiskt klimat och därmed prissättning på många marknader. Guld ned. Räntor upp (obligationer ned). Titta också på sektorsutvecklingen på S&P500 överst. Allt räntekänsligt och defensivt ned. Dessutom rätt mycket.

Marknaden börjar fatta

Några rubriker från de stora tidningarna. Wall Street Journal lyfte fram att "Fed Sees Brightening Economic Outlook" och förstås att aktiemarknaden backade. räntorna steg och dollarn stärktes mot en korg av utländska valutor. Ekonomerna tidningen pratat med såg beskedet om räntebanan som något hökaktigt.

Tunga John Authers på Financial Times skriver det som var min första tanke. Beskedet och reaktionen visar att för första gången på länge så tror marknaden i allt väsentligt på marknaden. Därtill tror FED någorlunda mycket på ekonomin - "Markets and FOMC align under Trump".

I övrigt var slutsatserna i mångt och mycket det samma här som i Wall Street Journal, vilket framgår av "Dollar jumps and Treasuries slide after Fed rate rise - Wall Street retreats but keeps record levels in sight". I den artikeln gav en ekonom den vettiga sammanfattningen att nu har FED tagit hänsyn till den ökade inflationen men inte till en eventuell expansiv finanspolitik från Trumpadminstrationen.

Jag har inte läst så många svenska kommentarer men exempelvis Dagens Industri ser beslutet som ett trendbrott som pekar mot fortsatt högre räntor.

Förändringen accepterad

Kanske ligger alltså fler snarare än färre ökningar i korten den här gången. Det som verkar vara sammanfattningen är att marknaden accepterar både att räntorna nu faktiskt kommer att fortsätta stiga och tror att konjunkturen, i stort sett, klarar det, även om det finns delar som får det tuffare. Exempelvis allt som påverkas av dollarn
Den som höjer blicken ser att det var ett brott mot utvecklingen efter amerikanska valet. Den gångna månaden har det mesta gått uppåt i USA. Reaktionen idag var en tydlig signal att marknaden tog in att de amerikanska räntorna kommer att fortsätta stiga i år.

Källa: Bloomberg
Räntorna tog faktiskt ett ganska rejält skutt uppåt. Särskilt 2-årsräntan, som är den mer känsliga för FED-beslut, drog iväg ordentligt. Notera också att det varit räntetrenden under andra halvan av hösten att de längre räntorna också stiger men inte i takt med 2-åringen.

För övrigt föll den tyska 2-åringen idag till rekordlåga nivåer. Gapet mellan kontinenterna blir med andra ord allt djupare.

Det går också fort uppåt för räntorna nu. Så fort att det var en väntad reaktion att till slut skulle marknaden börja tveka om uppgången på aktiemarknaden verkligen kan hålla tempo med räntorna. Helt klart blir det faktorn att fortsätta följa - hur fort stiger räntor och inflation och finns det något tak för dollarn just nu?


Vad sa Janet Yellen

Källa: FED
Den som är petnoga ser att det var mycket lite som ändrades i FED:s skrivna kommunikation. Några enstaka ord och faktiskt bara enstaka ledamöters åsikt vid några få tidpunkter i räntebanan. En notering i marginalen är att medianbedömningen för räntan på lång sikt tickade upp en tiondel. 

Annars var det egentligen bara den där enda extra höjningen nästa år som var en verklig nyhet.Källa: FED
I övrigt var den, alltid intressanta, sifferexercisen denna gång nästan en fullständig upprepning av den föregående. USA och i förlängningen bedömningen av världsekonomin ser förvånansvärt stabila ut. En intressant detalj från presskonferensen med Janet Yellen är att hon fortfarande ser tillväxten i den privata konsumtionen men menar att bolagen investerar för lite. Inget nytt där alltså.

Det bilden är att just nu är tillväxten ok men inte mer. Någon boom tittar vi knappast på. Det vore också överraskande med en arbetslöshet som redan är nedpressad en bra bit under fem procent.

De flesta inflationsmått tickar på enligt plan. Numera är inflationsförväntningarna åter stabilt förankrade runt önskade två procent och de tillfälliga faktorer, som oljepriset, som tyngt börjar vända.

Några av frågorna till Janet Yellen

Många av journalisterna pressade Janet Yellen på hennes syn på Donald Trumps utlovade expansiva finanspolitik. Yellen höll dock en låg profil och det längsta hon sträckte sig till var att det inte var något FED bett om. Därtill framhöll hon att det bara är en av många faktorer som påverkar FED:s räntebeslut.

Hon fick också svara på vad hon trodde sänkta skatter skulle leda till. Där var hennes svar att det beror på hur de sänks. För att fungera i den nuvarande ekonomin som ligger nära eller under jämviktsarbetslöshet behöver de riktas mot att fler kommer i arbete och väljer att vidareutbilda sig.

När det kom till frågor om den höjda räntebanan var svaret att det var en mycket modest justering och att i allt väsentligt ligger bilden från föregående möte kvar. Slutligen påminde Yellen om att FED:s enorma balansräkning ska skalas ned om än mycket långsamt någon gång längre fram. En gissning är att det då leder till att ökningarna i räntan blir långsammare.

Min reflektion

Vad gick det att dra för slutsats av det här då? Främst var det nog att nu är både räntor och konjunktur i spel. Jag har lite svårt att se att det ensidiga rally uppåt vi haft ett tag håller i sig. Snarare blir det nog mer en lite ryckigare väg uppåt men även fram och tillbaka. Säkert både för räntor och börs.

En annan reflektion är att dollarn verkar vara på väg från varm till glödhet. Sammantaget är det nog mycket som talar för att vi en tid framöver kommer att hålla på med den förändringen av marknaden som vi ser nu.

Kanske mer uppåt men inte direkt men framför allt är det nog en hel del tillgångar som fortsatt behöver prisas om mot varandra. Allt utifrån inriktningen att ekonomi, räntor och inflation stiger. En normalisering helt enkelt.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 

Kolla gärna in Sparskolan också. Där handlar det senaste inlägget om hur jag ser på Vitrolifeaktioens snabba rusning och ras.

Som vanligt vill jag också puffa för att om ni gillar det jag skriver och filmar och vill bidra till något bra - lägg en slant på min insamling till SOS Barnbyar. Det gör skillnad!

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam