Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

måndag 30 oktober 2017

Rapporterna: Millicom gör det mesta rätt

Millicom närmar sig alltmer skördetid. För nu väger kunderna som lägger mer pengar på data och kabelteve tyngre än de allt mer olönsamma som bara kör röstsamtal och sms. Fast Afrika är ett oavslutat problem.
Källa: Börsdata
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.


På rätt väg


Källa: Millicom
Vi hade några lyckade inhopp i Millicom redan 2013 men mer av det spekulativa slaget. Det jag tog med mig från den rundan var en analys från Goldman Sachs som pekade på att bolagets strategi runt 2018 skulle göra att bolaget var värt 750-800 kronor eller något i den stilen.

I slutet av 2015 tog vi in bolaget som en mer långsiktig investering. Värderingen hade inte fastnat inte i minnet men det hade idén om att Millicom gjorde en riktig omställning av sina affärer från alltmer olönsamma röst- och sms-tjänster till högre intäkt per kund genom fast och mobil data samt kabelteve. När jag trodde det skulle vända uppåt för tillväxtländerna slog jag till. Alldeles för tidigt visade det sig.

Anslutna hushåll, Colombia. Källa: Millicom

För på vägen har de gamla intäkterna fallit och de nya krävt massiva investeringar som finansierats i dollar samtidigt som intäkterna kommit i tillväxtländer som haft några tuffa år och i valutor som försvagats mot dollarn. Dessutom har affärsmodellen stött på allehanda utmaningar, inte minst regulatoriska. Senast är det Colombia som krånglat men där uppfattar jag den senaste rapporten som att det nu ser bättre ut igen för Millicom. Nu växer antalet kunder igen och dessutom främst genom att fler kopplar upp sig via 4G-tjänster med betydligt bättre lönsamhet för Millicom.

För precis som här hemma är telekom i tillväxtländer en marknad omgärdad av regler och styrning för att förhindra att operatörerna tar ut för höga vinster. Allt det här har jag skrivit om många gånger sedan dess, bland annat i kommentaren till den förra kvartalsrapporten.
Tack alla ni som nu bidragit med en bra bit över 30 tusen kronor! Om du gillar det jag skriver och filmar och vill uppmuntra mig att fortsätta, så stöd min insamling till SOS Barnbyar - den gör skillnad!

Problemfyllt alltså men omställningen av strategin har ändå strävat på i ungefär den riktning och takt jag räknade med. Först den senaste tiden har dock den investering vi då gjorde gått om börsens utveckling (båda inklusive utdelningar) sedan december 2015. Risken i Millicom har dock varit betydligt högre än på börsen i genomsnitt, så det är fortfarande långt ifrån en affär jag är nöjd med. Däremot är jag alltjämt förhoppningsfull.

Avveckla Afrika

Afrika blev aldrig det varken bolaget eller jag trodde. Utrullningen av strategin var länge rätt bra även i de afrikanska länder Millicom genom åren varit aktiva i men framgångarna har ändå uteblivit. Andra har klarat sig bättre är en förklaring men frågan är om det inte betytt mer att Afrika är fattigare och hårdare drabbat av konjunkturinbromsningen för tillväxtländer samt den dyra dollarn. Nu spelar det kanske mindre roll, för planen är att lämna kontinenten som numera bara står för 10 procent av intäkterna när tillfälle ges.

Det kunde hända mer i den avvecklingen men med en guidning om att verksamheten åtminstone ska fortsätta gå plus, sett till kassaflöde, får väl räcka.

Mixen allt bättre i Latinamerika

Källa: Millicom
I Latinamerika tynger fortfarande röst och SMS resultatutvecklingen men eftersom tillräckligt stor andel nu kommer från mobil och fast datatrafik samt från kabelteve så stiger intäkterna överlag. Samtidigt är utrymmet att fortsätta växa stort i och med att penetrationen på marknaden för de nya tjänsterna fortsatt är relativt låg.

Källa: Millicom
Med det är faktiskt caset lika mycket på banan som någonsin. Sett till rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA) så ligger Millicom ungefär i nivå med ComHem (40 procent), Telenor (38 procent) och Telia (36 procent). Tillväxten på kort sikt för rörelseresultatet ligger enligt, som det verkar rimliga förväntningar från bolaget på 2-4 procent på EBITDA för Latinamerika och noll procent för Afrika. Det kan låta lågt men en lönsam och organiskt växande telekomoperatör imponerar. De flesta klarar det första men inte det andra. Det ligger också i den pågående omställningen att de siffrorna stiger vart efter de växande delarna blir en allt större del av verksamheten.

Källa: Millicom
Det är med andra ord fortfarande inget som talar särskilt starkt emot det grundläggande caset - att Millicom kan värderas upp när marknaden accepterar att omställningen har fungerat. Med de många risker som ska passeras på vägen är det nog långt till de högre nivåerna i mitt exempel men frågan är om inte det värsta är över nu?

Jacob Henriksson, Gottodix
Nästa avsnitt av Veckan! kommer lite senare än vanligt, den 7 november. Här senaste avsnittet.Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam