Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

tisdag 4 juli 2017

Så investerar jag - 3 case ur portföljen

Hur tänker jag när vi investerar? Det har jag föreläst en del kring. Jag försöker formulera vad som ska driva värdet över det nuvarande priset och vara tydlig med hur jag ska utvärdera om caset gått rätt eller fel. Här är tre exempel ur vår portfölj - investeringarna i Commerzbank, Maersk, Novo Nordisk och Astra.

Källor: AstraZeneca och Novo Nordisk
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.

Min investerarstil


En fråga jag tycker är spännande att diskutera med andra som gör ambitiösa försök att investera är - hur tänker du? Det är en lite annan nyans i den frågan än vilken investeringsstrategi någon följer.

Även ordvalet ambitiös drar i en annan riktning än den gängse. När jag får chansen, mest via Twitter, att prata med proffs gör jag det gärna och det är också roligt med alla diskussioner jag har med andra amatörer. Kunniga eller nybörjare.

Ambitiös är däremot något annat. Jag har märkt att det både bland proffs och amatörer finns en tydlig indelning mellan de ambitiösa och varför inte kalla dem de praktiska. En mer elak benämning vore latmaskarna men vad är poängen med små nålstick. Poängen är att det finns olika sätt att lyckas. Precis som indexfonder gör underverk för oss småsparare finns det många rätt stillsamma och helt acceptabla sätt att förvalta större belopp också.

Så alla är inte ambitiösa och det är inget fel i det. Däremot är det inte särskilt roligt att diskutera investeringar med någon som, oavsett kunskapsnivå, inte är ambitiös. För då handlar frågan, från nybörjare till förvaltare av jättefonden, bara om hur ska jag göra för att på enklast sätt få rimlig avkastning. Det kan vara viktigt och lärorikt att lyssna på råd från den här gruppen men särskilt spännande är det sällan.

Stötta bloggandet - ge ett bidrag till SOS Barnbyar! Läs mer här

I veckans 3 snabba, som du hittar ovan, tittar jag på hur jag själv tänker kring investeringar. Det är tre konkreta exempel ur vår portfölj - Commerzbank, Maersk samt Novo Nordisk och AstraZeneca.

Den här gången är tankebanorna viktigare än detaljerna. De är viktiga de med, inklusive sådant som om att läsa på om affärsmodellen, räkna på möjliga resultat och försöka få en känsla för kvaliteten i bolagets ledning. Just denna gång tänkte jag dock hålla mig lite ovanför den analysnivån.


Vad är ett case?Det här med att ha begripliga case är ett ämne jag föreläst kring vid några tillfällen. Jag vill ha ett tydligt case när jag köper en aktie av andra skäl än för att ge portföljen rätt riskspridning, det vill säga när jag spekulerar.  Caset ska vara en beskrivning av varför jag tror att värdet på bolaget och priset på aktien skiljer sig åt. Dessutom ska det vara något som går att utvärdera. Jag vill kunna veta om det jag tror ska driva på bolaget eller aktien inträffar eller inte. Jag vill veta om jag har fel helt enkelt. Det är extra viktigt eftersom aktiekurser ofta rör sig av skäl som inte alltid är så lätta att begripa.

När jag får frågan hur vi investerar brukar jag svara - "enligt Skolboken". Det innebär att jag investerar ungefär såsom det lärs ut på ekonomiutbildningar, i Aktiespararnas gyllene regler eller för den delen så som de flesta professionella förvaltare lägger upp sina portföljer. Det innebär att jag håller en väldiversifierad portfölj med en risk, mätt som volatilitet, som alltid ligger under börsens.

Det innebär också att våra case egentligen kan vara vad som helst som driver isär värde och pris. Det till skillnad från modellinvesterare som till exempel alltid letar efter till exempel värdeinvesteringar eller utdelningsaristokrater. Det skiljer sig också från traders som letar kortsiktiga obalanser mellan efterfrågan och utbud i en enskild aktie eller på hela marknader.För en skolboksinvesterare är priserna på aktiemarknaden i längden hyggligt effektiva. Det vill säga aktiepriser speglar någorlunda väl värdet på bolagen. Det finns under ibland långa perioder undantag men det är mer en fråga för modellinvesterarna att rikta in sig på. 

För mig som har en bred ansats finns det mycket som potentiellt och kortsiktigt kan driva isär bolagets, i någon mening, verkliga värde och aktiekursen. Jag har angett några exempel i bilden ovan. 

Ofta går det att koka ned till att det i bolaget eller aktien finns någon form av rörelse som marknaden inte hänger med i eller felbedömer. Jag brukar beskriva det som att det i bolaget finns något som driver, bevarar eller förstör värdet och som inte helt återspeglas i aktiepriset. 

När jag investerar handlar en stor del av tankearbetet om att verkligen identifiera och läsa på om de här värdepåverkande faktorerna. Är det på plats, uppfattar jag ofta räknandet på bolagsvärde och annan inläsning mer som en kvalitetssäkring av caset. Med andra ord räknar jag sällan på bolagets värde för att hitta köplägen utan snarare för att se att de case jag hoppas på inte redan är inprisade i aktiekursen. 

Det är svårt att beskriva simning på land, så med den inledningen över till de tre exemplen.

Följ vår portfölj live via Shareville och planeringen för nästa vecka lördagar på Sparskolan.


1:a caset - stigande räntor gynnar pressade banker

Källor: Finanzen.net och StockPiper
Det första caset jag beskriver i veckans 3 snabba är investeringen i Commerzbank. Den skrev jag nyligen mer om i det här inlägget. Det väsentliga i det här caset är att jag sedan ungefär ett år tillbaka har spanat efter möjligheter att investera i en stigande europeisk ränta. 

Här är pressade europeiska banker ett intressant alternativ. De handlas, på goda grunder, till värderingar långt under det egna kapitalet (det vill säga till p/b-tal under 1). Jag ville förstås rensa bort de svåra riskerna så gott de gick, så jag höll mig borta från italienska banker eller en bank som Deutsche Bank. 

Den senare har vi med ok resultat ägt tidigare men det är en bank som oavbrutet är inblandad i diverse tveksamma och ofta olagliga affärer. Förutom andra möjliga invändningar är det en väldigt svår investering att behärska. Commerzbank är i de mesta en mer sund bank än Deutsche Bank. Det saknas förstås inte stora problem, som till exempel exponeringen mot shipping och oljeindustrin. Sammantaget såg det ändå rätt ok ut. 

Kopplingen till räntan var också nästan klockren. Just nu följer Commerzbanks aktie nära ränteutvecklingen. Det är osannolikt att det sambandet håller över tid men jag bedömer att det är en bit kvar innan banken får så fast mark under fötterna att ränteutvecklingen kopplar loss. Det är antagligen också, till skillnad från läget i Sverige, en bra bit innan de negativa effekterna av högre räntor på bankresultaten slår igenom. Till dessa hör minskad efterfrågan på lån. En sannolik utveckling i Sverige och på exempelvis bostadsmarknaden men långt borta i Europa.

Med andra ord var det mesta på plats. Förutom då att själva caset måste trilla in. Det har det gjort nu. Det är trevligt men sett från ett strategiskt perspektiv var det nästan viktigare att när tyska räntor steg så steg Commerzbanks aktie.   


2:a caset - starkare världshandel & stabilare oljepris gynnar Maersk


Källa: TradingEconomics
Ett annat case som initierats av omvärlden är vår investering i Maersk. Det ser ut som om världsekonomin och framför allt världshandeln är på väg upp i en återhämtning. Dessutom tror jag råvarupriserna och mer konkret olja har stabiliserats. Det finns stora överskott men också en något stabilare efterfrågan. Överskott finns det för övrigt även på containers, så en investering i Maersk är i vad som nästan blir en ordvits ett slags bottenfiske.

Mer specifikt pågår också en potentiellt värdeskapande uppdelning av Maersks shippingdel och deras oljeserviceverksamhet. Mer som en randanmärkning var det intressant att se hur hela Maersk slogs ut av en hackerattack nyligen. Det om något visar att ett globalt transportbolag konkret och på riktigt handlar om informationsteknik.

Här fanns det alltså en del i och runtomkring bolaget som också drev värdet. Netto var den bilden positiv. Det intressanta för mig var ändå grundcaset. Resultatet så här långt har inte hunnit lika långt som i Commerzbank men själva mekanismen i caset ser ut att fungera.

 3:e caset - portföljmixen i läkemedelsbolagen kan ge dolda värden

Källor: AstraZeneca och Novo Nordisk
I det tredje caset är det istället värden i bolagen jag vill åt. I läkemedelsindustrin uppstår ibland osäkerheter kring i värderingen kopplad till att stora investeringar är gjorda som sedan ska ge återbetalning under en lång tid.

Det här leder till att värderingen av läkemedelsbolag ofta handlar om att ta ställning till värdet på bolagens läkemedelsportföljer. Det finns helt andra bolag med liknande förutsättningar. Ett exempel är  Disney där en stor del av analysen handlar om att värdera deras stora bibliotek av filmtitlar och vad det har i pipelinen framåt.

Det här ger två möjliga varianter på case. Det ena är att en portfölj stiger i värde eller har god potential att lyfta i en utsträckning som marknaden inte fångar upp. Det här är vårt case i AstraZeneca. De har en portfölj av läkemedel som länge vilat på gamla framgångar, inte minst inom magsår. De medicinerna möter nu konkurrens av generika, det vill säga billiga men lagliga kopior.

I portföljen finns dock en växande andel nya behandlingar. Framför allt inom de spännande området immunterapi. I den senaste rapporten betade Astra av en viktig milstolpe. Ökande försäljning av nya mediciner höjde marginalerna och resultatet mer än vikande försäljning från gamla mediciner tyngde. Ett spännande läge att investera i.

I Novo Nordisk var situationen den motsatta. Här närmast kollapsade aktiekursen och värderingsmultiplarna när bolagets resultat föll efter problem i USA och hårdare konkurrens från generika. Det är alltid svårare att investera i motvind men det går ändå att argumentera för att värdet i bolaget är större än vad marknaden tog hänsyn till. Novo Nordisk har en plan för att uppdatera sina diabetsmediciner och med nya patent försvara en del av försäljningen och kanske växa ytterligare genom nya behandlingar.

Om det fungerar som tänkt? Det är förstås en öppen fråga men det är lite poängen med bra formulerade case. I AstraZeneca kan jag koncentrera mig på hur de går för de nya behandlingarna och i Novo Nordisk kan jag hålla mig uppdaterad om hur portföljen utvecklas framåt. Det är konkret och hyggligt avgränsat. Precis som jag vill ha de detaljer jag studerar med mikroskop.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.


2 kommentarer:

  1. Tack för att du delar med dig av dina tankegångar, det är intressant att försöka förstå andras investeringsresonemang bortom pe-tal och p/b. Kan känna igen stråk av dina resonemang hos mig själv men du för mer strukturerade tankar från början till slut, jag är nog aningen mera ad hoc

    SvaraRadera
    Svar
    1. Alla är vi nog både och tror jag. Det är mer en fråga om dosering. Jag är noga med att modeller aldrig får komma ivägen för att man i slutändan måste fatta besluten själv.

      Radera

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam