Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

torsdag 4 augusti 2016

Sparskolan: så värderar du Odins Sverigefond

Är Sverigefonden från Odin något att ha? Idag gör jag något fler borde ägna sig åt - både media och bloggare - jag skriver en analys av ett fondbolag.


Källa Odin Fonder


Bäst fondinformation

Svenska börsbolag men i övrigt fria placeringsregler, så beskriver Odin sin fond Sverige C. Den som vänder sig till småsparare. Fonden ligger tungt viktad mot mindre och medelstora bolag samt mot tillväxt snarare än utdelning. Det framgår av den utmärkta sammanställningen av fondfakta som Odin har.  Det här är faktiskt den bästa fondsida jag hittat i min research för Sparskolans fondavsnitt.Häromdagen skrev jag om en modell för fondanalys. Jag tänkte ge ett enkelt exempel på hur modellen kan tillämpas.

Inriktningen

Branschfördelningen (med Odins indelning) är just nu starkt överviktad främst mot industri. En offensiv investering i en konjunkturuppgång som vänder tapp i försäljning och vinster. Nästan lika stor är tilltron till konsumtionen. Det här är med andra ord en portfölj för fortsatta stimulanser från centralbankerna men i övrigt en normalisering av ekonomin. Det låga vikterna som ges till hälsovård, IT och finans sticker ut, liksom att många sektorer som energi, råvaror, telekom med mera inte ens är representerade. Flera av de bortvalda sektorerna är utdelningstunga och fonden är mycket riktigt överviktad mot tillväxtbolag.

Det är inte så lätt att veta vilken exponering fonden kommer att ge dig i förhållande till bolagsstorlekar framöver. I årskommentaren för 2015 skriver Odin, med sin indelning, att över 50 procent av fonden är småbolag och bara 30 procent är stora bolag. Det är rimligen den spararen bör utgå ifrån.

I och med att det här är en fond med relativt fria placeringsregler behöver du dock hålla löpande koll på hur sammansättningen förändras om du ska ha en bra balans i din samlade portfölj. Det är lätt, eftersom Odin har både innehållsrika och lättlästa månads- och kvartalsrapporter.

Det är alltså inte en fond att köpa och stoppa i byrålådan. Snarare är den ett utmärkt exempel på att aktiva fonder kräver aktiva ägare.

Den nuvarande inriktningen på bolagsvalen kan, så länge den inte ändras vilket alltså är fullt möjligt, ge ett bra komplement exempelvis till en gratisfond för de 30 största bolagen på börsen, som Nordnets Superfond. Tillsammans får du en bra exponering mot hela Stockholmsbörsen med en aktiv komponent i den delen där det gör störst skillnad, nämligen för de mindre och medelstora bolagen.

Nu är jag själv en aktiv förvaltare av vår aktieportfölj och vi äger en del mindre bolag. För oss tillför inte den här inriktningen så mycket. Allmänt tycker jag att den som har något eller några mindre bolag i portföljen bör fundera på om den här fondtypen är värd kostnaden.

Möjligen kan det ses som en, ganska dyr, försäkring mot ens egen dumhet. Problemet är dock att om du valt något mindre eller medelstort bolag och därtill köper en aktiv fond med samma inriktning, då börjar du snart närma dig en indexinvesteringen men med högre avgift. Det samma gäller om du köper flera aktivt förvaltade småbolagsfonder.

För mig är alltså Odins Sverigefond främst en krydda i den rena fondportföljen eller i aktieportfölj utan småbolag.

Missa inte nya avsnittet av Sparskolan - Fixa fondportföljen

Innehav och värdering

Det är en, i mina ögon, riktigt fin portfölj som Odins Sverigefond sitter på. Idel bolag jag ägt, skrivit om eller åtminstone uppskattar. Det är också en tydlig inriktning mot det som kallas kvalitetsbolag - med min definition bolag som visar tillväxt både i försäljning, vinst och utdelningar.

Källa Odin Fonde
Kvaliteten syns på att avkastningen på eget kapital ligger på 17 procent, enligt Odins utmärkta sammanställning. I den går det också att klicka sig vidare till bolagsdata, även om det här är bolag som enklare analyseras med Börsdata.

Det är egentligen inget av bolagen jag direkt skulle utesluta att ha med i vår portfölj. Några av innehaven som investmentbolagen Latour och Indutrade går det att fråga sig varför du ska äga via en fond. Det blir dubbla avgifter när även investmentbolagen behöver förvaltas. Jag är också något tveksam till Oriflame, vars affärsidé jag inte är helt övertygad om den kommer att hålla framöver när andra mötesformer än fysiska vinner mark och starka varumärken når ut bättre även på nya marknader. Det beror kanske på om de lyckas göra bloggare och liknande till sina nya ambassadörer.

Ett snabbt svep över några andra bolag så tycker jag Fenix Outdoor och Clas Ohlson är två intressanta svenska butikskedjor men i deras fall är det nog aktiepriset man får hålla ögonen på. Konsulter som Sweco är starkt konjunkturberoende men skulle precis som de många underleverantörerna i portföljen (nästan fondens specialisering) kunna ge ett rejält lyft om ekonomin går bättra. Här är det dock bra att ha i bakhuvudet att de senaste kvartalen har försäljningen backat i de större bolagen. Vinsterna har istället kommit genom neddragningar, rimligen bland annat i inköp från de mindre bolagen.

Ett p/e-tal på 16,8 för det kommande året för portföljen skrämmer dock inte. Direktavkastningen på portföljen ligger på 2,8 procent, lite lägre än börsen men så är det också en tillväxtfokuserad grupp bolag. Jag hittar egentligen inga uppenbar värdefälla bland innehaven utan det är sunt över hela linjen.

Det går, bland annat tack vare Odins fina sida, att borra djupare men det här är bolag jag kan någorlunda. Sett till bolagsvalen och värderingen är Odin helt klart ett intressant köp just nu. Det är också lätt att se planen, vilket jag gillar. En starkare europeisk industrikonjunktur ska dra igång underleverantörer medan en urstark svensk ekonomi ska driva på konsumtion och inhemska investeringar. En inte orimlig tanke och en populär inriktning bland analytiker för närvarande

Med det scenariot ser fondportföljen köpvärd ut just nu.  

Förvaltning och resultat

Förvaltaren för Odins Sverigefond, Vegard Søraunet, hinner även med deras Nordenfond och tillväxtmarknadsfond. Det låter som en diger arbetsbörda även om han har stöd av medförvaltare i de bägge senare. Det är på sin plats att undra om det blir ett genomarbetat resultat i alla delar. Han ska bland annat hålla ordning på över 60 olika bolag. 

Kompetensmässigt har Søraunet den typiska ekonomutbildningen på en handelshögskola i botten. Reflektionen när man läser gamla analyser är att de ligger nära mittfåran. Exempelvis trodde Odin inför året på konsumtion före verkstad men har lagt om sina investeringar mot det senare under året. En miss får sägas vara att riskerna som fanns inför 2016 inte berör det som många såg som årets stora frågor - pressen på bolagsvinsterna, osäkerheten i banksektorn, Brexit och förnyad Kinaoro. Särskilt det första har stor effekt på de val Odin gjort och borde fått mer uppmärksamhet. 

Odin fonder kan jämföras med index för små- och medelstora bolag, eftersom det trots en del innehav i storbolag ligger tyngre i de mindre bolagen. Det är också i den kategorin Morningstar klassificerar fonden. I den jämförelsen har Odin gått sämre än index sedan 2012. Själva använder Odin Fonder storbolagstunga OMXSB Cap GI som jämförelseindex. Det definieras så här:
The OMX Stockholm Benchmark Index (OMXSB) consists of a selection of the largest and most traded stocks (Nasdaq)
Det är ett konstigt val med tanke på att fonden enligt sin inriktning "investerar i svenska börsföretag, med fri fördelning mellan olika branscher och företag samt har som mål "att ge högre avkastning än den svenska aktiemarknaden." Det vore i så fall naturligare att, som jag själv gör, jämföra med hela börsen SIXRX eller möjligen fondvarianten av det indexet SIXPRX. Tittar man på de faktiska innehaven är det här en småbolagsfond som kompletterat med några större innehav. 

Av Odins 10 största innehav är inte Sweco, Beijer Alma, Fenix Outdoor, Lagercrantz, Addtech, Lindab, Lifco eller Oriflame med i fondens jämförelseindex. De står tillsammans för 37 procent av de totala innehaven. Den som kan något om aktier ser för övrigt direkt att det här är en fond med inriktning mot små- och medelstora bolag. Med i Odins jämförelseindex av de 10 största innehav är endast HM och Latour som står för 7,5 procent av fondens totala innehav.

Lite komiskt blir det därför när Odin i senaste månadsbrevet klagar på Morningstar för att jämförelsen görs med småbolagsindex. Det indexet har gått utmärkt de senaste åren och har därför, menar Odin, varit svårt att nå för en fond som har en del större bolag i portföljen. Däremot nämns inte att just övervikten i mindre bolag är förklaringen till att Odin slår sitt eget storbolagsinriktade index. Inte ok marknadsföring tycker jag.

Odins resultat säger alltså ingenting om förvaltarnas förmåga att hitta börsvinnare. Om resultatet däremot skulle ses ur en makrosynpunkt och poängen är att förvaltaren förstod att småbolag skulle gå bättre än större bolag de senaste åren, då skulle det kunna vara en poäng. Det är dock inte helt uppenbart att så är fallet utan här handlar det mer om att under många år ha en inriktning mot mindre bolag.

Rensar man bort bruset, genom att se det som en stor del småbolag och en mindre del storbolag, så har Odin varit en ganska ordinär fond. Jag tar inte så mycket notis om att fonden inte presterat när den, av Morningstar, jämförs med liknande fonder de senaste åren. Det händer och tidigare resultat har som bekant inget förklaringsvärde alls för framtida. Möjligen får man väl konstatera att det inte finns några tydliga exempel på att fonden kan leverera.

I övrigt tycker jag du får det du betalar för. En aktiv och trots allt välskött förvaltning med rimlig risk. Den är som väntat högre än för det storbolagsindex Odin jämför med men rimlig om en mer riktig jämförelse görs med en hög andel i ett småbolagsindex. Värt att tänka på är att de mindre bolagen har både högre risk och högre förväntad riskpremie jämfört med större bolag. Enligt principen att du får betalt för den (diversifierade) risk du tar är det alltså inget udda om en småbolagstung fond ger bättre avkastning till högre risk.

Beräkningar av överavkastning och annat som presenteras i fondmaterialet, bör tas med en stor nypa salt. Det här är ett exempel på en fond som får lägre avkastning till högre risk än vår egen familjeportfölj fått sedan starten 2012. Det inte sagt som ett argument för vår portfölj utan som en påminnelse om att när man vrider på siffror går det att visa rätt mycket

Det är exempelvis inte helt relevant att som Odin gör jämföra sharpekvot för ett index med en sammansättning mot en fond med en annan. Den jämförelsen ska främst göras mellan jämförbara investeringar och Odins Sverigefond har som redan konstaterats ganska lite gemensamt med sitt jämförelseindex.

Bortsett från den förskönade bilden av resultatet är det här absolut ingen fuskfond. Exempelvis är det äkta aktiv förvaltning.

Pris 

Den totala årliga avgiften är enligt Morningstar 1,93 procent medan förvaltningsavgiften är 1,2 procent. Det gör också att fonden är i dyraste laget. Över en procent i förvaltningsavgift och ännu mer sett till totala kostnader ger indexfonden eller den egna portföljen ett stort försprång. Det här är inte heller innehav som är svåra att köpa eller förvalta.

Kvar blir då bara kompetensen hos förvaltaren. Det kan vara värt några tiondelar för en småbolagsfond, eftersom den handlar i  mindre genomlysta bolag. Utrymmet att överprestera är också större för de mindre bolagen i och med att de har högre riskpremie än de större. Nu var det svårt att identifiera några särskilda kvaliteter hos förvaltaren eller för den delen brister.

Det känns som en solid aktiv förvaltning av en fond som på det hela taget påminner om en typisk fond i bloggosfären. Övervikt på de mindre men välskötta och etablerade kvalitetsbolagen.

Slutsats

Allt sammantaget måste min slutsats bli avvakta. Det här en bra fond med en utmärkt information till spararen. Den är dock för dyr. Kan du få den under en procents avgift helst med några tiondelar, då är det ett intressant köp. Däremot gillar jag både portföljen och börsens värdering av den. Den väcker nyfikenhet. Den som har är beredd att följa fonden löpande kan chansa på att låta en del sparandet hamna här.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!

5 kommentarer:

 1. "Idel bolag jag ägt, skrivit om eller åtminstone uppskattar" skriver du om innehaven i fonden, därför tänkte jag vara så fräck att ta dig på orden och fråga vad du har för tankar om Beijer Ref? Jag har själv aktier i det bolaget och kan inte minnas att jag sett dig nämna dem.

  Angående din synpunkt att det är onödigt att äga investmentbolag via fond: om förvaltaren gjort analysen att de investmentbolagen är så bra "case" att de kvalar in/tränger ut andra tänkbara aktier, så är det väl bättre att de tagits in i fonden än bolagen som kommer längre ner på case-listan?
  Antingen har man gjort bedömningen att förvaltaren verkar kompetent nog, och accepterar hens fondsammansättning, eller så gör man det inte och väljer en annan fond (eller köper aktier direkt, vilket kanske är lämpligast om man skulle ha så starka åsikter om enskilda innehav i en fond).

  Tack för bra bloggande!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag gillar Beijer Ref. Det är ett av många fina specialistbolag. De är rätt tungt viktade mot Europa, så kortsiktigt är det väl det som avgör hur aktien går.

   Radera
 2. Hej,

  Takk for analyse og at du synes vår fondsinformasjon er nyttig.

  Her er noen kommentarer til analysen:
  - Inriktning: vår fond har det siste året redusert eksponeringen mot syklisk industri. Vi har nesten ingen bank og vi har økt i helse- og konsumentsektoren. Altså i de bolag som vil klare seg bedre i en eventuell konjunkturnedgang. Derfor er fondet både rustet for en tøffere konjunktur samt at vi fortsatt har mange nisjede industribolag og distributører som kan vise tilvekst gjennom både organisk og oppkjøp. Vi tror dette er en god kombinasjon for de neste årene.
  - Tilväxt og utdeling: dette er forvirrende begreper som jeg tror er vanskelig å forstå for kunden. På ODIN investerer vi i bolag som kan vise til en god historikk, har solide konkurranseposisjoner og som handles til en attraktiv pris. Vi liker kvalitetsbolag som kan levere en god avkastning på kapitalen. Du sier vi er tilväxtorientert og ikke utdeling. ODIN Sverige har en utdeling på ca 3-3,5%. Dette er imidlertid lavere enn indeks som inneholder mye bank med høy utdeling. Vi leter gjerne etter kombinasjonen av en viss andel utdeling og bolag som er flinke til å reinvestere kapital til god lønnsomhet. Med det unngår vi de typiske «value traps» som gjerne har høy utdeling men ingen investeringsmuligheter for ny tilväxt.
  - Store eller små bolag? Hvorfor skal man velge mellom disse to? I perioder hittar man best muligheter i de store bolagene og i perioder de minste bolagene. De siste 3 årene i sistnevnte. Derfor har også ODIN Sverige hatt mest småbolag i denne perioden. På det meste hadde vi 65% småbolag. I dag ca 50%. Jeg tror de beste mulighetene for god avkastning i årene fremover ligger i småbolagene da fundamental utvikling er mye bedre også i disse uten at de fremstår som betydelig dyrere. Vi ser i større grad at de profesjonelle fondsplukkerne velger å kjøpe all-cap fond for byrålådan og at de heller krydrer med småbolag eller storbolagsfonder når det er rett tidspunkt for det.
  - Investmentbolag: du sier vi eier investmentbolagen Latour og Indutrade. Latour er helt klart et investmentbolag og 60% av deres eksponering når du direkt på børsen. De resterende 40% er derimot umulig å hitta og det er den gode verdiforvaltningen og kjøp og salg av virksomheter som gjør at jeg kan forsvare å eie denne i en Sverigefond. Melker Schørling derimot, kunne jeg aldri forsvart der alle bolagene kan kjøpes direkte. Indutrade er inget investmentbolag men en samling av 200 dotterbolag med ulike nisjer innenfor distribusjon og produksjon. Dette er en utmerket verdiskaper på lang sikt og absolutt den typ av bolag jeg giller i vår fond.
  - Indexval: vi er en aktiv, stockpicker som forvalter fondet helt uavhengig index. Jeg noterer at du anbefaler å måle mot SIXPRX, noe som jeg kan være enig er en mer relevant sammenstilling gitt dagens eksponering. Om eksponering endrer seg til mer storbolag vil den derimot ikke være det. Problemstillingen vår er at vi med hele Sverige som univers (småbolag + storbolag) ikke finner en relevant og dekkende index på den svenske marknaden. Om du bryter ned alfa i fonden og vekter mot småbolag og storbolag vil du raskt se at alfagenereringen i fondet har kommet fra bolagsval innen storbolagene de siste årene. Om du måler oss mot SIXPRX eller vår index OMXSB så får du omtrent samme resultat over de 3,5 årene jeg har forvaltet fonden.
  - Pris: Den 1 des 2015 satte vi ned prisen på ODIN Sverige C fra 2,0 til 1,2%. Dette for å møte økende priskonkurranse. Grunnen til at Morningstar har en årlig avgift på 1,93% er at de enda ser på prisen på foregående år. Fra januar vil Morningstar oppdatere den årlige avgiften til dagens gjeldende på 1,2%. En fond med en aktiv andel på over 80% og en pris på 1,2% synes vi er konkurransedyktig. For kunder med mer enn 1 mill innsetting er prisen 1,0% (ODIN Sverige B) og kunder med mer enn 10 mill innsetting er prisen 0,75%. (ODIN Sverige A)
  Håper dette kan bidra til at leseren kan forstå ODIN Sverige bedre.

  Mvh
  Vegard Søraunet
  Ansvarlig forvalter ODIN Sverige

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för att du tar dig tid och kommenterar analysen.

   Jag ska lyfta upp ditt svar i ett eget inlägg så syns det bättre. Jag lägger en länk här.

   Radera
  2. Hej Vegard,
   nu är din kommentar upplagd som ett eget inlägg. Jag tänkte också återkoppla (mest till andra i fondbranschen) att det ger väldigt mycket trovärdighet att som du gjorde här ta sig tid att svara på frågor från småsparare. Andra länken nedan går till Shareville där en stor grupp redan läst och gillat att du svarade.

   Så heja en öppen kommunikation!

   http://gottodix.blogspot.se/2016/08/odins-sverigefond-svarar-skifta.html

   https://shareville.se/streams/5033133

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam