Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

tisdag 9 augusti 2016

Läsarfrågan: vilka fonder ska du spara i till barnen

Vad ska du köpa för fonder om de ska ägas i 20 år och sedan förhoppningsvis ge barnen en bra grundplåt.

Spara till barn - steg för steg

Det kommer en hel del önskemål om mer konkreta exempel på portföljer. Gärna långsiktiga och gärna med inriktning på fonder Här är ett trevligt brev från signaturen Osheen på Shareville.

Hej igen!
Vill först tacka för all information vi fick. Vi är nämligen 4 familjer med 7 barn:) på vårt område som följer dig. Nu undrar vi hur skulle din portfölj skulle se ut med barnsparande om du skulle spara till ditt barn.

Du nämnde investmentbolag/aktier och ETF:er vilka och hur många ska man ha? Med en start på 50 tusen kronor - vad rekommendera och sen hur skulle du fortsätta lägga 1100 kr. Vi uppskattar verkligen att du tar dig tid och besvara all brev du får. Du har verkligen fått oss på bra tankar kring spara för barn.
Tack ännu en gång till en underbar blogg..

Det svarar jag förstås gärna på. I dagens inlägg tänkte jag ge min guide till en bra långsiktig fondportfölj, både för sparande till barn och andra syften. På vägen tar jag några ett antal frågor ur brevhögen. Först några inspel som kommit om aktiv förvaltning.

Alltid frågan om aktiv eller passiv investering

Det är lite knepigt med konkreta råd för jag kan dela med mig av kunskap och erfarenheter samt berätta hur vi gör. Däremot vore det dumt och i strid med hur jag tycker man ska investera om jag gav något annat handgripligt råd än - välj indexfonder det fungerar alltid. 

Ute nu: Avsnitt 5 Konsten att hitta vinnaraktier

Allt som på något sätt är aktiva val kräver mer av den som sparar. Då är det en dålig start om någon annan sagt "köp det här". När jag ger exempel på förvaltare, fonder och bolag nedan är det alltså bara exempel inte råd.

Du måste själv ha en plan för att utmana marknadens prissättning. Vi gör ju det och jag tillhör inte dem som tycker att det behöver vara så märkvärdigt att försöka, så länge du tänker på riskspridning och håller nere dina transaktionskostnader. Nya avsnittet av Sparskolan ger en överblick av olika metoder för att vara en aktiv investerare.

Den viktiga poängen tycker jag är att du själv måste ta löpande ansvar för aktiva investeringar även om det är i fonder, som jag skrev om här. Flera har invänt att man istället ska välja förvaltaren noggrant och sedan ha förtroende för denne. Alla blir saliga på sin fason men det har som sagt inte stöd i forskningen

En mer konkret fråga - om du släpper kontrollen helt till en förvaltare hur vet du när det är dags att stiga av? De senaste tre åren är börsen inklusive utdelningar (SIXRX) upp 40,6 procent, Sverigefonder är i snitt upp 38,5 procent medan mångas favorit Didner & Gerge Sverige är upp 38,4 procent. 

Hur vet du att Didner & Gerge fortfarande ger en överavkastning värd fondavgiften? Jag tycker bolagets förvaltare verkar skickliga, deras filosofi sund och verksamheten på alla sätt hederlig. Utan din egen eller någon annans genomlysning riskerar du ändå att sitta kvar för länge. 
 • En portfölj av aktiva fonder blir i princip en dold indexfond med hög avgift
Jag tar också utgångspunkten att aktiva fonder kan vara ett sätt att på marginalen styra portföljen i en viss riktning eller ta till vara det du tycker är en möjlighet på marknaden. Bygger du upp hela sparandet kring aktiva fonder är risken stor att du i realiteten får en sådan bredd att det enda som blir kvar av den aktiva förvaltningen är kostnaden. Jag skulle därför inte för egen del bygga upp ett helt sparande kring den här förvaltningsformen. 

Generellt gäller att ju mer föränderlig och svårbemästrad marknaden är desto svårare är det att formulera en indexfond. Vad skulle exempelvis en indexfond för onototerade bolag innehålla? 

Jag passar på att beta av en annan fråga också. Varför var jag skeptisk till att Odin Fonder ägde investmentbolaget Latour? Det är ett fint bolag, så det handlar inte om det. Problemet är att det blir en onödig fond-i-fond-lösning. För nu betalar du förvaltningsavgift både till Odin och Latour. I så fall är det bättre att äga Latour direkt. Det leder fram till den här slutsatsen.
 • Krydda med aktiv förvaltning om du vill men använd det främst när du inte själv kan komma åt investeringarna på ett billigare sätt.

Reklam: Kom igång med ett bra & billigt sparande

Se till alla tillgångar när du utformar din portfölj

När du formar ett långsiktigt sparande kan det finnas anledning att se till hela din ekonomi. Det har jag skrivit om i det här inlägget och jag kommer att prata mer om det i pensionsavsnittet av Sparskolan.

 • Fundera en extra gång på om sparandet till barnen verkligen ska vara avskiljt från dina övriga tillgångar

I sparande till barn behöver du fundera på om barnets portfölj ensam ska stå hela risken eller om du är beredd att se det här som en del av din samlade förvaltning. Ett möjligt sätt att är att formulera ett sparmål - vad du vill kunna ge barnen vid en viss tidpunkt. Finessen är att om du är ok med att sparandet till barnen är en andel av din totala portfölj då kan du spara mer i aktier eller aktiefonder. För din samlade portfölj klarar risken. 

Om du däremot vill kunna peka på att det här kontot tillhör det här barnet, då kommer du behöva offra förväntad avkastning och dra ned risken när utbetalningen närmar sig. 
 • Var försiktig med att skriva sparandet på barnen
Två andra frågor i det sammanhanget. Om det är flera barn och du delar upp kontona, är det då ok att slumpen gör att en får mycket och den andra lite? Barnen är ju, i de flesta fall, olika gamla. Det gör det svårt att ha identiska portföljer om det ska förvaltas separat. Särskilt försiktig är det bra att vara med att skriva sparandet på barnen. Är du ambitiös och kommer upp även i rätt blygsamma belopp kan du förlora rätten att själv styra förvaltningen. som en läsare berättade om i det här inlägget

 • Är det pengarna eller lärdomen du vill lämna över?
Slutligen har jag tidigare varit inne på att det kanske inte alltid eller enbart är en summa pengar man vill ge sina barn. Det kan även vara insikten om hur sparande fungerar. Det har jag skrivit om bland annat i det här inlägget.

Ett sätt att göra en mindre anpassning till barnens förhoppningsvis blivande ekonomiska intresse är att byta ut USA-fonden mot exempelvis Apple eller Disney. Har du bara i övrigt en bra riskspridning så gör det ingen skada.

En som har en sympatisk metod är min bloggkollega Stefan Thelenius. Han låter barnen, inom gränser som styrs av deras ålder, vara med och påverka sina portföljer.    

Välj sparbelopp, formulera spartid och sparmål

Utifrån frågorna ovan och det belopp du kan och vill spara så går det att börja laborera med hur sparandet ska vara utformat. Testa gärna olika sparbelopp och avkastningsmål i räknesnurran som även den finns hos Stefan Thelenius

 • Försök formulera sparmålet så konkret som möjligt och fundera kring hur säker du vill vara på att nå det 

Lägger jag in 20 års sparande med 1100 kronor i månaden och en ren aktieportfölj med 8 procent i månaden blir resultatet 800 tusen kronor. Hade jag istället använt en pengamaskin med bredare blandning tillgångar och så sjunker den förväntade avkastningen till 5 procent. Då ger portföljen istället drygt 525 tusen kronor. Det här valet mellan risk och avkastning, skrev jag om här

Några andra sätt att påverka de här ekvationen är om du, precis som frågeställaren, kan öka sparandet i början. För då får du ett större belopp som växer med ränta på ränta. Det är alltså ingen dålig idé att rivstarta sparandet till barn. Det andra du kan spela med är hur sent du bromsar in och sänker risken. 

Här spelar det som sagt roll hur separerat du ser på sparpotten till barnen och hur benägen du är att låta slutresultatet vara osäkert.

En mall för portföljval

Med det här som utgångspunkt går det att diskutera en modellportfölj för fondsparande till barn. Vi har en långsiktig fondportfölj du kan följa på Shareville. Den är tänkt att vara en modellportfölj, eftersom jag får många frågor om fondsparande. Den speglar min syn på våra förutsättningar, inga råd, men den kanske kan ge en del idéer.

I det här inlägget har jag utgått från frågeställarens förutsättningar med 20 års löpande spartid och en grundplåt i början. Jag siktar på att portföljen ska ha 5-10 innehav. 

Då skulle det här kunna vara en beslutsmall:

 • Börja med bredd till lågt pris
Köp en global indexfond och en gratis Sverigefond. Om du vill ha en mer aktiv förvaltning kan du komplettera eller byta ut Sverigefonden mot ett investmentbolag som Investor eller liknande. Välj normalt inte en aktivt förvaltad Sverigefond - om du inte gjort en egen analys av innehaven.

Om du vill vara aktiv kan du istället för globalfonden ha några olika geografiska indexfonder från stora marknader som USA och EU. Då går det att spel med andelarna mellan dem som ett sätt att spekulera.

Även här kan du byta ut fonder mot investmemtbolag om du vill få aktiv förvaltning. För Usa kan man tänka sig Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway för stora bolag eller för den mer intresserade försäkringsbolaget Markel som också ägee mindre bolag.

 • Justera branschbalansen
Lägg till gratisfonder för Danmark, Norge eller någon annan billig indexfond som kompletterar den svenska.

Om du vill kan du ta in en ETF eller aktiv fond riktad mot en viss bransch men det är ett aktivt investeringsbeslut som du i så fall bör lägga en del tid på innan du bestämmer dig. Branschfonder tenderar att ge rätt stora avvikelser upp och ned över tid (ofta mer än geografiska fonder). 

Ovanstående två punkter tycker jag är basen. Det kan för de flesta räcka med en globalfond och några nordiska gratisfonder. Bara en Sverigefond tycker jag däremot blir för smalt.

Det här kan  kompletteras enligt nedan för att få upp avkastning och risk.

 • Ta in tillväxt från mindre bolag
För min del väljer jag ett investmentbolag som Latour, Lifco eller Indutrade för den här positionen. Även Ratos skulle i teorin kunna vara ett bra val men de har haft svårt att leverera resultat under många år. Andra kanske väljer en aktivt förvaltad småbolagsfond (välj bara en i så fall). 

 • Ta in geografisk tillväxt
Tillväxtmarknader är knepigt. Å ena sidan tycker jag det är typiskt aktiva investeringar. Å andra sidan är fonder som är aktiva på de här marknaderna ofta dyra. I min modellportfölj har jag valt en nästan gratis ETF men det är inte helt självklart. 

Några andra alternativ är ett bolag som Millicom eller exempelvis en fond med globala varumärken. Varför det sistnämnda? För att de ofta sträcker sig även in på nya marknader - titta bara på lanseringarna Apple och HM gör i Indien. Jag är inte främmande för att välja en aktiv fond i den här kategorin, det gäller bara att hitta den. 

Sedan kan det var en poäng men inte självklart att bredda med lite andra tillgångsslag

 • Överväg om du vill ha med exempelvis en obligationsfond, fastighetsfond, råvarufond eller någon fond för alternativa investeringar
Det finns poänger att bredda riskerna med någon fond som inte är lika direkt knuten till aktiemarknaden. Bland annat ökar det din riskspridning, vilket exempelvis gör det lättare att kunna ta mer risk i exempelvis i en småbolagsfond.

Samtidigt är det här fondtyper som både kan vara svåra att förstå och som ofta, om de drivs aktivt, kostar mer än de smakar. Här kan en ETF vara ett intressant alternativ för i många fall är det ganska standardiserade produkter när man tittar närmare. 

 • Fundera på om du vill ha någon specialare
Sparar du till boende är det inte fel att vikta upp fastighetsbolag, fastighetsfonder och andra som agerar på den marknad du vill åt. I bästa fall får du lite skydd mot upp och nedgångar i bostadspriserna. Går priserna upp stiger ditt sparande snabbare i värde och går de ner faller även ditt sparande i värde i ungefär samma takt. På så sätt kan du sikta på att spara för att oavsett marknadsutveckling ha råd med insatsen till barnen. 

En annan situation är om du vet att du löper en högre risk än andra att bli av med jobbet i en lågkonjunktur. Då kanske du dels vill dra ned risken i portföljen, dels minska hur beroende du är av Sverige. I det läget kan en obligationsfond vara intressant. 

 • Är det någon krydda du vill ha in?
Har du kommit så här långt så har du riskspridningen och anpassningen till dina sparförutsättningar. Då kan du, om du inte låter den bli för stor, ta in någon fond med någon annan inriktning du tror på. Välj dock bara en eller två andra fonder, annars är det lätt att du tappar greppet.

Själv misslyckaded jag för några år sedan med en fond som specialiserat sig på infrastruktur för vatten. Tanken var att det är den råvara som vi inte kan vara utan. Fonden visade sig dock i realiteten mer styras av världskonjunkturen. Så specialare är svårt.

 • Avvecklingen
Om du har sparandet avskiljt från dina övriga tillgångar, så kan det runt fem år före utbetalning vara läge att försiktigt börja dra ned risken. Till en början räcker det långt med att stegvis rensa bort aktiva fonder, småbolag, tillväxtmarknader och annat som är mer spekulativt. Styr över mot globalfonderna inledningsvis.

Därefter går att att börja sänka risken exempelvis med mer obligationsfonder. Däremot skulle jag inte för min del arbeta alltför mycket med sådant som korta räntefonder. Det tar ofta mer kraft och är svårare att få grepp på än det är värt avkastning. Hellre då amorteringar på lån (om det finns) eller alldeles vanligt bankbokssparande men där du ansträngt dig lite mer för att få någon ränta. 

Sedan drar du gradvis ned exponeringen inför överlämnningsdagen. För min del är jag ingen stor vän av att lämna över en fondportfölj till barnen om du inte haft dem som medaktiva tidigare. Det sätter mottagaren i en knepig situation. Ska de fortsätta spara trots att de är i den fas i livet där pengar verkligen gör nytta eller ska de börja fundera över hur de tajmar en försäljning rätt?

Slutord

Det var några funderingar kring att forma en fondportfölj. Värt att komma ihåg är att den här typen av projekt sällan faller på vad du köpt utan snarare på att sparandet inte blev av. Med så långa spartider som det handlar om är det faktiskt inte jättenoga. Håll dig till tillgångar med tillräcklig avkastning (oftast lika med aktier) och undvik avgifter.


Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här

Missa inte att följa mina dagliga inlägg på Youtube och Facebook!


14 kommentarer:

 1. Riktigt bra tips. Vad är det för nordiska gratisfonder du nämner?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Gottodix har ett samarbete med Nordnet men verkar vilja undvika jäv vilket gör att han inte nämner någon fond specifikt. Men de gratisfonder jag har koll på (i bokstavsordning) är: Avanza zero (Sverige), Nordnet superfonden Danmark,Nordnet superfonden Finland, Nordnet superfonden Sverige och Nordnet Superfondet Norge (notera att superfonden stavas annorlunda på norska).

   En personlig observation är även att bredare fonder (mindre vikt på de största bolagen) har varit lönsamt historiskt.

   Radera
  2. Bra listat. Det var väl lite väl försiktigt att inte skriva ut Nordnet. Allmänt tycker jag riktigt billiga fonder oavsett varifrån och även för andra länder med annan branschstruktur kan vara intressanta val.

   Radera
 2. Gör det enkelt,
  min son och jag som farfar sparar 200 kr var till Avanza Zero vilket ger fullavkastning då jag hatar onödiga avgifter, bah
  Tips, lyssna på Unga aktiespararnas senaste pod, grabbarna är nördiga och trevliga!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lite smal exponering men i övrigt svårt att säga emot! Ska lyssna på podden.

   Radera
 3. Rent allmänt tycker jag dessa barnportföljer är korkat. Som förälder är man försörjningsansvarig, och har ett ansvar som förälder. Vid årsskiftet bröt Disneyfebern ut i bloggosfären. Mången småbarn satt vid granen och tummade på något kontoutdrag från Avanza som visade att ungen var ägare till några Disneyaktier.
  Vad liknar det?

  @Aktieingenjören

  Detta med historien är svårt. Beror ju lite på hur långt tillbaka i tiden man vill gå. Hur såg det ut i USA på 60-70talet? Massor av egendomliga småbolag, och concept stocks dominerade marknaden. I början på 70-talet hände något. Nu kom the Nifty-Fiftys eller dessa one-decision stocks. Visst man fick betala ett p/e tal på 75 för Disney, men man kunde luta sig tillbaka för att bolaget skulle förr eller senare växa i kostymen.
  Resultat: En katastrof. I början av 80-talet kunde Disney köpas till p/e 10.

  Nu är det dessa småbolag igen. Utgivare av publikationer i ämnet är förhäxade av dessa småbolag. Gärna ren esoterika som ett dataföretag med huvudkontor i Timbuktu, eller givetvis något intressant forskningsföretag i England, eller för den delen något likvidationscase i de engelska kolgruvedistrikten.

  Vill bara säga att investeringstrender går i vågor. Skall man ge något får det bli en global indexfond.

  Soliga Hälsningar

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ser man till historien är det endast enskilda år som de stora bolagen har slagit de lite mindre bolagen. Nifty-fiftys storhetstid kan mycket väl vara ett sådant tillfälle där de största bolagen (t.ex. 50 största) kan ha gått bättre än ett bredare index som S&P 500. Men det är ur ett långsiktigt perspektiv en anomali och för en passiv investerare som månadsvis investerar är det därför bättre att investera i en bredare portfölj.

   Personligen ser jag Walt Disney (-20 % sedan toppen), Novo Nordisk (-19 % sedan toppen) och H&M (-28 % sedan toppen) som fantastiska bolag och kan till rätt pris tänka mig att investera i allihopa. Men för en passiv investerare med månadssparande är det över alla längre tidsperioder bättre med ett brett index där de utgör en mindre andel av portföljen än ett smalare index där de utgör en stor andel.

   Radera
  2. När jag tänker på ordet "korkad" så är det om det inte är en vinflaska som avses något som görs utan rimlig reflektion.

   Vi har som sagt inte separerat barnsparande men jag har i vår framtidsplanering tagit höjd för att med bostadsköer runt 20 år finns det vissa behov våra barn kommer att ha som lär kosta en slant att lösa (mina föräldrar lät oss låna från dem till bostad och rullade sedan slanten mellan barnen). I USA är det utbildning, så det ser lite olika ut i olika länder. Sedan kan det helt enkelt vara viljan att ge en knuff ut som är tanken. Ok det med, om det är ett medvetet val.

   När jag diskuterar frågan är det många som vill veta att de har pengarna när de behövs. De tycker de lättare att veta vad de "kan leva på" och var säkra på att ha sparat det som behövs genom att ha ett separat konto. Rätt eller fel? Det är ett val.

   Jag tycker samma sak om "barnaktier". Jag fick Volvo en sommar av min pappa när jag 10. De steg några kronor, jag sålde och köpte någon leksak för pengarna. Det räckte dock långt för att väcka mitt intresse för ekonomi. Om man har grundat rätt och har en portfölj med bra riskspridning tror jag (som i allt väsentligt tror aktiepriser för det mesta är rättvisande) inte det behöver kosta något att välja en portfölj där alla inblandade förstår vad som ägs.

   En global indexfond är inget dåligt val. Det hoppas jag framgick av texten.

   När det gäller trenddiskussionen brukar jag framhålla att alla investeringar alltid blickar framåt inte bakåt. Det är därför alltid antaganden inblandade, inklusive i den basala frågan om det är rätt att äga aktier. Allmänt sett är det väl bra för den som inte vill spekulera för mycket att hålla sig mitt på vägen. Det talar för de breda portföljerna med indexfonder.

   Radera
  3. När jag tänker på ordet "korkad" så är det om det inte är en vinflaska som avses något som görs utan rimlig reflektion.

   Vi har som sagt inte separerat barnsparande men jag har i vår framtidsplanering tagit höjd för att med bostadsköer runt 20 år finns det vissa behov våra barn kommer att ha som lär kosta en slant att lösa (mina föräldrar lät oss låna från dem till bostad och rullade sedan slanten mellan barnen). I USA är det utbildning, så det ser lite olika ut i olika länder. Sedan kan det helt enkelt vara viljan att ge en knuff ut som är tanken. Ok det med, om det är ett medvetet val.

   När jag diskuterar frågan är det många som vill veta att de har pengarna när de behövs. De tycker de lättare att veta vad de "kan leva på" och var säkra på att ha sparat det som behövs genom att ha ett separat konto. Rätt eller fel? Det är ett val.

   Jag tycker samma sak om "barnaktier". Jag fick Volvo en sommar av min pappa när jag 10. De steg några kronor, jag sålde och köpte någon leksak för pengarna. Det räckte dock långt för att väcka mitt intresse för ekonomi. Om man har grundat rätt och har en portfölj med bra riskspridning tror jag (som i allt väsentligt tror aktiepriser för det mesta är rättvisande) inte det behöver kosta något att välja en portfölj där alla inblandade förstår vad som ägs.

   En global indexfond är inget dåligt val. Det hoppas jag framgick av texten.

   När det gäller trenddiskussionen brukar jag framhålla att alla investeringar alltid blickar framåt inte bakåt. Det är därför alltid antaganden inblandade, inklusive i den basala frågan om det är rätt att äga aktier. Allmänt sett är det väl bra för den som inte vill spekulera för mycket att hålla sig mitt på vägen. Det talar för de breda portföljerna med indexfonder.

   Radera
 4. @Aktieingenjören

  Kanske är det så, men då skall man komma ihåg att den överavkastningen inte kommer gratis. Här ibland bloggarna har det från och till investerats i ren esoterika typ Vardia, Northland och Emeco som Irving skrev så förtjänstfullt om. Här försvann stora delar av de satsade pengarna. Buffett brukar tala om the tried and true bolagen de som har klarat konjunkturcyklerna. Bolag typ JNJ.

  Återigen är det som i zebraflocken vill du röra dig ut mot kanterna kan du äta dig lite fetare, men till en högre risk. There are no shortcuts.

  Ha det bäst

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur definierar du "inte gratis" i samband med valet om en indexfond ska vara viktad mot stora bolag eller inte? Med OMX-30 får du över 30 % bank medan en bredare indexfond får en lägre andel bank vilket innebär att diversifieringen ökar och därigenom minskar risken.

   Sedan måste jag även påpeka en återkommande brist i ditt användande av exempel med "esoteriska" bolag då du ensidigt fokuserar på misstagen. När så många bolag analyseras i bloggosfären är det självklart att det kommer vissa misstag. När vi gör en investering vet vi helt enkelt inte om det är Vitec, Protector, Vardia eller Boston Pizza Royalties Income Fund som kommer att leva upp till den potential vi ser eller om de i efterhand visar sig vara misstag. Eftersom variansen är så stor går det därför helt enkelt inte att analysera enskilda zebror utan utvärderingar måste istället göras på flock eller artnivå.

   Ser vi då tillbaka på historiken kan vi t.ex. konstatera att avkastningen har varit bättre om man investerat i exempelvis Vardia och Bakkafrost (-6 %) som du sågade i april 2015 (http://spartacusinvest.blogspot.se/2015/04/screensokning-i-norden-med-quant.html) än om man investerat i H&M och Novo Nordisk under samma tidsperiod (-19 %).

   Du verkar inte helt villig att hantera den typen av information men med tanke på att du nu investerat i Boston Pizza Royalties Income fund tycker jag att det är kul att du börjat rida med bloggflocken snarare än storbolagsflocken.

   Radera
 5. @Aktieingenjören

  Vem vet jag kanske tecknar ett abonnemang på Värdepappret:-) Min poäng är att med investeringar i många av dessa småbolag kommer man att få en volatil resa. Jag håller fast vid Burton Malkiels ord: High investment rewards can be achieved only at the cost of substantial risk-taking. So what´s your sleeping point?

  Finding the answer to this question is one of the most important investment steps you must take. Det är otroligt viktigt att man verkligen gjort klart för sig att satsningen i ett likvidationscase i den engelska kolgruveindustrin kanske innebär att pengarna är borta.

  När det gäller Boston Pizza så är det i första hand en satsning på Kanada, och den kanadensiska dollarn. Tycker inte jag kan köpa mer i USA. Danmark känns fyllt. I Finland finns ju Kone här har jag köpt färdigt.

  Ha det bäst

  Lars

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är nästan ännu mer förvånad över att du analyserar valutor än att du investerar i Boston pizza. Inte på grund av att det är rätt eller fel utan hela enkelt därför att jag trodde att "mitt i hjorden och låt marknaden sköta det som inte går att analysera" var din paroll. Så där lärde jag mig något.

   Tack för det och jag hoppas du får in några sista sommar-GTs.

   Radera
 6. Hej killar, tack för denna intressanta artikel.
  Om du vill läsa mer om fördelarna med Fonder Tips detta är rätt plats för dig!

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam