Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

tisdag 26 december 2017

Så går börsen 2018 - jämför experternas analyser med mina gissningar

Jag har min gissning klar - 2018 blir toppen på börsen. Åtminstone första halvåret. Hur står sig den kaxiga gissningen mot proffsens analyser? Stämmer av, jämför och resonerar. Var smäller det om jag har fel?

Källa: Goldman Sachs

Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.


Det mesta pekar rätt

Källa: IMF
Det är ett speciellt nyår vi står inför. Åtminstone sett till världen efter 2008. För första gången sedan finanskrisen diskuterar hela världen en fortsättning som faktiskt går framåt. Ingen oroar sig för att vi skulle trilla tillbaka in i samma skuldkris en gång till. Borta är oron för en evig deflation. Död och begraven är rädslan för att tillväxten aldrig får fart. Lönerna har fått en viss fart och investeringarna också.

Det innebär inte att världsekonomin slipper framtida svåra hot. Det finns alltid och förstås nu med. En tolkning bakom bitcoins frammarsch är att rädslan för inflation kommit tillbaka och att centralbankernas extrema insatser efter finanskrisen till slut leder till nästa krasch. Även om det inte går så långt kan världen vara mer oförberedd för stigande räntor än vi räknar med. Pressen på allt från bostadsmarknaden här hemma till dollarbelånade stater och bolag på tillväxtmarknader kan blossa upp igen.

Tack alla ni som nu bidragit med snart 40 tusen kronor! Om du gillar det jag skriver och filmar och vill uppmuntra mig att fortsätta, så stöd min insamling till SOS Barnbyar - den gör skillnad!

En annan risk är att Kinas kreditdrivna ekonomi imploderar i ett snabbt fall både i investeringar och konsumtion om deras skuldtillväxt ska bromsas. Än större blir effekten om den nödvändiga städningen bland olönsamma statliga bolag genomförs.

Länder som Spanien och Italien har fortfarande orimligt hög arbetslöshet och ett politiskt klimat som på kort tid kan skifta till att hota hela EU:s eller åtminstone eurons existens. Saudiarabien ser allt annat än stabilt ut även om den nye kronprinsen flörtar både med befolkningen och västvärlden genom att lätta på förlåten till ett mer modernt samhälle. Brexit kan fortfarande spåra ur och föra ner hela Europa i en svacka.

I USA vore det logiskt om Trump efter att till slut ha lyckats leverera både till den kapitalägande delen av sin bas och den religiösa högern nästa år prioriterar de led av industriarbetare som också förde honom till makten. Sett som ett schackparti är nästa logiska drag för administrationen att göra ett skarpare utspel mot frihandeln. Särskilt som ett viktigt mellanårsval väntar på hösten.

Sedan kan förstås en militär konflikt i Nordkorea, i sydkinesiska sjön, mellan Saudiarabien och Iran eller ett nytt ryskt anfall på en granne inträffa.

Fast det vi har närmast inpå oss av riskerna är istället att marknaderna blivit för optimistiska eller  - att priserna är fel helt enkelt. Börsen kan vara för dyr, vissa branscher uppblåsta av de stora stimulanserna, obligationsmarknaden kan stå inför en historisk vändning efter flera decenniers uppgång och på råvarumarknaderna lurar såväl en ny dipp om efterfrågan sviker som en skarpare prisstegring om år av för låga investeringar ska matcha en istället överraskande snabbt stigande efterfrågan.
Många har den där känslan av att det gått för bra alldeles för länge. Kanske det men faktum är ändå att så mycket mer än en känsla är svår att härleda än så länge. Det skrev jag om häromdagen. Sett bara till ekonomiska data är vi faktiskt en god bit bort från konjunkturkanten. Den som lockas av en jämförelse med finanskrisen hittar inte siffror som stämmer med 2007 eller 2008 utan snarare med 2005 eller möjligen 2006.

Källa: IMF
Ni som läst på bloggen under året känner igen argument som att inflationsförväntningarna inte stigit, att lönetillväxten har långt kvar innan den börjar bromsa ekonomin och så framför allt att gapet mellan möjliga och faktisk produktion (utbudsgapet) fortfarande är negativt för världen som helhet. Vi kan fortfarande bättre helt enkelt.Det jag har sagt för vår del är att jag tror att 2018 blir ett utmärkt år på börsen där det enda verkliga hotet är vad vi förväntar oss av 2019. Det var temat när jag var med på Nordnets Börsbar i december och det är det jag talar om i julavsnittet av Veckan! ovan. Där jag även  hinner med en genomgång av hur jag ser på vår portfölj i år.

Så hur förhåller sig min gissning till andras inför nästa år? Det tänkte jag ta en titt på i dagens inlägg.

1 Unikt frikopplade börser

Källa: Schwab Market Outlook
Det första inspelet kommer från Schwab Market Outlook. Under många år har vi vant oss vid att hela börsen går upp eller ned samlat beroende på om riskviljan ökat eller minskat. Så är det inte 2018. Det är 20 år sedan sambandet mellan världens börser var så lågt som nu.

2018 gäller det därför att välja rätt eller surfa med när det blivit ovanligt lätt att sprida sina risker. Lättare att sprida riskerna och få en ok avkastning men därför även möjligt för den spekulative att försöka bedöma var uppsidan finns och vikta mer mot det. En värld som gjord för aktiva fonder, som nu efter att i decennier förlorat mot de passiva fonderna åtminstone borde ha en chans att rehabilitera sig något framöver.

Förmögenhetsförvaltaren Schwab landar annars i att vi står inför ett riktigt starkt år för aktier. Här är några av deras slutsatser:
 • Den globala tillväxten har inte varit så här bred på ett årtionde
 • Tillväxt trumfar politik - aktier kommer inte störas av politiska risker
 • Riskerna för recession längre fram ökar behovet av att ha en balanserad portfölj med bra riskspridning redan 2018
 • En missbedömning av inflationen kan leda centralbankerna till för aggressiva höjningar
 • Läget är för bra för att missa och en bred aktieportfölj bör stiga med tvåsiffriga procenttal under 2018
Min reflektion: En analys jag känner igen. En intressant tanke att det bästa sättet att i en brant uppgång förbereda sig för ett ras är att ligga brett investerad snarare än att inte investera. Det låter onekligen sunt.


2 Glädjekalkylen

Källa: Goldman Sachs
"As good as it gets". Inflytelserika Goldman Sachs sätter tonen redan i rubriken för bankens ekonomiska prognos för 2018. Det här återspeglar även deras förslag till allokering mellan olika tillgångar.

Banken ser framför sig en världsekonomi som dundrar igenom vallen från negativt till positivt utbudsgap. Det finns på sina ställen, som i södra Europa, fortfarande outnyttjade produktionsresurser. 
Mer allmänt har inflationen hållits tillbaka av låg lönetillväxt, vilket i sin tur bland annat berott på för tillväxt i produktiviteten.

Med fortsatt låg eller i många fall negativ realränta runtom i världen 2018 kommer efterfrågan eldas på ordentligt både vad avser konsumtion och investeringar.

Tillsammans leder ett visst men krympande utrymme på produktionssidan och en stark efterfrågan till en ekonomi som värms upp ordentligt 2018 för att sedan kanske överhettas 2019.

Några viktiga slutsatser i Goldman Sachs analys:
 • Den globala tillväxten stiger mer än förväntat enligt konsensus
 • Inflationen och med den centralbankerna sätter fart och mer än vad som ligger i konsensus
 • Det pressar räntemarknaden medan börsen står inför ett urstarkt år. Bäst av alla kommer det att gå för tillväxtmarknaderna.
Riskerna Goldman Sachs lyfter fram är främst politiska. Bland annat ser de en stor risk för att USA hoppar av NAFTA under året. Det skulle i så fall slå mot bland annat bilindustrin. En annan risk, som dock Goldman Sachs inte tror faller ut, är att valet i Italien leder landet ur euron eller till och med EU.

Källa: Goldman Sachs

När det kommer till allokering gillar Goldman Sachs under 2018 en knepig mix där du ska ha aktier utanför USA men där dollarn är den valuta som går bäst. Annars är det tydligaste budskapet just det att obligationer ska växlas ned i portföljen.

Min reflektion: Riskerna finns förstås där men basscenariot 2018 är urstarkt. Som vanligt är det Goldman Sachs som vågar säga det alla analytiker ser - uppsidan nästa år är faktiskt ordentligt stor. Det här är nog den analys som ligger närmast det jag själv tror på inför 2018.

3 Den vanligaste gissningen - dansa nära utgången

Morgan Stanley är i stort sett på samma linje som analyserna ovan men landar i betydligt försiktigare rekommendationer. Investmentbanken lyfter särskilt fram fem faktorer som balanserar mot varandra på ett lyckosamt sätt nästa år. Det som gör den här analysen intressant är att den rymmer en hel del av de frågor den optimistiske investeraren behöver ha koll på.

Banken tror att:
 • investeringarna tar fart inte minst bland bolagen där positivt mottagande av stigande capex blir årets tema på kvartalspresentationerna.
 • den underliggande inflationen tar rejäl fart men når ändå inte upp över inflationsmålen, vilket i stort sett är alltigenom positivt för därmed alltmer optimistiska bolag och konsumenter,
 • trots stramare penningpolitik kommer centralbankerna netto ändå stimulera ekonomin och de förväntade realräntorna vara negativa, 
 • även om det inte är huvudscenariot så är en underskattad risk hur stigande räntor slår mot svagare amerikanska bolags finansiering samt
 • Kina den här gången lyckas bättre med att ställa om sin ekonomi mer mot konsumtion än i det misslyckade försöket 2015.
Med utgångspunkt i den här jämfört med Goldman Sachs mer sansade bedömningen är bankens råd att investeraren bör:
 • förbereda sig på en allt mer osäker marknad vart efter 2018 går mot 2019
 • tillfällen kommer att ges att tidigt under året till bra villkor dra ner risken i portföljen (det vill säga året öppnar starkt)
 • på grund av riskerna för en skarpare nedgång satsa på aktier på mogna marknader (till skillnad från många andra)
 • avstå från högavkastande företagsobligationer och alla cykliska investeringar
Min reflektion: scenariot att marknaden kommer att sänka konjunkturkänsliga investeringar är spännande men för min del mer en fråga för andra halvåret 2018.

4 Kreditcykelns slut är den seriösa risken

Obligationskungen Bill Gross är en guru även för mig. I sitt decemberbrev skriver han med vanlig träffsäkerhet om några av de teman som styr 2018.

Hans första iakttagelse är att vi närmar oss en konjunkturtopp utan att de smarta pengarna har de skyddsnät de brukar kunna ta till. För i en vanlig vändning går det att spekulera i att en svagare konjunktur möts av sänkta räntor. Utmaningen 2018 och en bit framåt är att vi kan stå inför kombinationen stigande räntor och störningar i ekonomin eller slutet på konjunkturen samtidigt.

En av Gross främsta egenskaper är hans förmåga till det som kallas andra nivåns tänkande. Det vill säga att dra slutsatser som bygger vidare på allmänna bedömningar. I det här fallet drar han den intressanta konklusionen att centralbankerna rimligen ser det här problemet. De kommer därför hela tiden välja att bromsa sent snarare än tidigt och vilja se data innan de agerar.

Sedan går Gross vidare och påpekar att vi har en kreditstyrd ekonomi. Det i bemärkelsen att stimulanser går via statsobligationer, via säkra företagsobligationer, till mer osäkra obligationer och först sedan ut i verkliga investeringar i ekonomin (samma resonemang finns för bostäder). En vansklig modell som slutar i att när flödet fungerar som bäst är den också som närmast sin kollaps. Investerare har i realiteten inget annat val än att surfa med den här vågen, som nu alltså når den verkliga ekonomin. Det innebär dock att 2018 och därefter är en exceptionellt svår period att investera i.

Den rimliga åtgärden då är att agera aktivt men med stigande försiktighet vart efter kreditcykeln rullar vidare. Svaret på frågan du borde ställa dig är att någon gång i den period vi nu går in i, som kan vara mer än ett år, borde du öka andelen kontanter i portföljen. När är det dags? Det är det som är problemet - på det finns det inga enkla svar.

Min reflektion: det här tror jag är mitt i prick vad som kommer att hända. Frågan är bara när. 2019 eller kanske till och med först 2020 är mitt bud men nog är det värt att vara på alerten redan 2018.

5 Priset är skillnaden

Källa: SEB
Det vore närmast tjänstefel om en svensk bank som SEB inte i syn analys inför 2018 reflekterade de globala diskussioner jag refererat ovan. Det ligger på något plan i uppdraget mot kunderna att de får den bild som är den som formar förväntningarna på marknaden.
I mycket är därför SEB:s analys en genomgång av det jag redan beskrivit ovan. Det här är trots det en mycket intressanta analys. Bäst är  annars Nordea Markets, som i mina ögon är den enda för småsparare lättillgängliga nordiska analysresursen av världsklass. Särskilt rekommenderar jag Martin Enlunds konto på twitter. De hade dock ingen samlad bild av 2018 på sin sida. Det sagt är alltså SEB:s analyser en utmärkt resurs att följa. En särskild styrka är att de är så lättlästa, vilket inte Nordea Markets är. 

Inför 2018 har SEB:s Investment Outlook rubriken "God tillväxt, men tilltagande risker". Mycket handlar även här om räntor och centralbanker men banken lägger en hel del tid på bolagens vinster.

Sett till hela året blir det rapporterade vinstnivåerna i förhållande till vinstförväntningarna och de värderingsmultiplarna som styr börsen 2018. Det kan låta som en självklarhet men de banken trycker på är att 2018 ligger det mycket fokus på aktiepriserna, inte bara bolagens resultat.

Källa: SEB
Europa och tillväxtmarknader ser fortsatt lågt värderade ut om vinsterna håller takten uppåt. I början av året ser dock banken en fortsatt risk för att förväntningarna på vinsterna ligger över vad bolagen kan leverera i rapporterna från sista kvartalet 2017.

Källa: SEB
En intressant detalj för er som följt bloggen är att SEB har ett nästan identiskt resonemang som det jag haft om att direktavkastningen på banker dragit ifrån övriga börsen väl mycket.

Min reflektion: SEB har nog fingret på Stockholmsbörsens logik och det stämmer säkert att vid sidan av de stora trenderna och händelserna så handlar vårt börsår mycket om att kalibrera värde och pris. I praktiken tror jag det resulterar i en rotationsbörs där vi under året hoppar mellan sektorer. Först ut ett skutt från verkstad till bank?

Fyra av skatteraketerna på börsen

Avslutningsvis ville jag få in ett resonemang jag köper från min favorit - den gapige och rätt rolige Jim Cramer på Mad Money (går att lyssna på via Stitcher).

Cramer menar att effekten av skattereformen inte alls är inprisad på de amerikanska börserna. Det tror jag är helt rätt. Vi talar om en effektiv sänkning med 5-6 procentenheter av skattesatsen och alltså en lika stor ökning av vinsterna. Det ligger inte i det p/e-tal på 18 som USA:s börser ligger på för året som kommer.

Än mer tydligt blir det här på bolagsnivå. Ett bolag som Walmart har redan medvind efter att ha redovisat överraskande stark nätförsäljning senast. Lägg till det att bolaget tillhör de stora vinnarna av att skatterna läggs om och det ser ut som om vi kanske redan de närmaste dagarna eller åtminstone veckorna står inför ett vinstlyft som sedan i sin tur kommer att uppfattas som en ökande global optimism.

Det är helt enkelt lite upplagt för att 2018 börjar bra. Med den utstuckna hakan avslutar jag den här genomgången av börsen nästa år. Åker jag på en smäll nu?

Jacob Henriksson, Gottodix
Nästa avsnitt av Veckan! siktar jag på att släppa den 2 januari. Glöm nu  inte att ge en slant till min insamling till SOS Barnbyar - det är ju ändå jul :)

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.


5 kommentarer:

 1. Tack för denna fina genomgång. Vi lär få återkomma i ämnet vartefter tiden går. :-)

  God fortsättning!

  Egon

  SvaraRadera
 2. Fantastiskt välskrivna inlägg. Keep up the good work!

  SvaraRadera
 3. Tack för en riktigt bra sammanställning av de stora namnens troende om 2018.

  Min egen analys sammanfaller ganska väl med Bill Gross.

  Jag gör som vanligt kommer att vara fullinvesterad tills kursgrafen ger besked att det är dags att blanka/kliva ur.

  Jag delar inte tron att Europa har mycket att ge, jag har förhärskande delen av tillgångarna i Asien/Kina.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam