Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

lördag 5 augusti 2017

Krönika om att världsekonomin snurrar igen

Ska det vara HM eller Volvo i höst? Det rör sig i ekonomin och därmed på börsen. Den här gången verkar det vara en skruv uppåt. Med låga risker på radarn är det mer rotation som blir intressant att följa.
Källa: Department of Labor
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.


Makro hamnar i bakgrunden


Ok, visst är det lite svårt att ta makrodata om konjunkturen på allvar den här sommaren. För de flesta av oss är det med- eller motvinden rapportsäsongen gett som håller igång börstankarna för närvarande. Det tycker nog de flesta och faktiskt även jag är en lättnad. Det är en konstig värld där affärer och aktiehandel börjar handla mer om spekulationer i ekonomi och centralbankspolitik än om bolagens verksamhet.

Det i sig självt har säkert kostat världen mycket värdefull kreativitet de gångna tio åren och kan säkert vara en förklaring till att investeringar varit envist låga. Inte för att det funnits något tydligt alternativ till den förda politiken men det är ändå onekligen skönt när den långsamt bleknar bort och något som liknar vardag träder fram.

Själva hade vi vinden i ryggen den här gången, vilket veckans portföljuppdatering på Sparskolan handlar om. Där tar jag även upp lite mer kring hur jag för vår del tänker kring portföljens nya innehav Midway Holding, som jag analyserade häromdagen i det här inlägget.

Trenden med mer fokus på bolagen har också synts i media den här sommaren. Från att ha handlat om missa inte börsfesten, via då spricker bubblan har sommarens tema varit aktierna experterna rekommenderar. Med det skiftet är det inte så konstigt att intresset svalnat för de stora siffrorna. Det är nämligen två andra rattar som styr börsen.
Den ena är spelet mellan förväntade vinster, vad rapporterna visade och vilka värderingar vi ska ha framöver. Det var det en intressant artikel om i Dagens Industri häromdagen. Lite har analytikerna lugnat ned sig men framför allt har något jag verkligen tycker är sunt återkommit på börsen. Det har efter rapporterna gått bäst för bolagen där framtidsutsikterna förbättrats och sämre för dem där prognoserna reviderats ned. Det låter banalt men äntligen har alltså bedömningarna av bolagen kommit i förgrunden. Nåja, i de flesta fall. Det finns fortfarande en del aktier som lever sitt eget liv, som Fingerprint - där nedreviderade vinstförväntningar möts med en stigande aktiekurs.

Det här förändrade börsklimatet har den uppmärksamme kunnat märka även här på bloggen. Det är betydligt fler bolagsinlägg och färre makroinlägg än säg för ett halvår sedan. Det finns dock även strukturella teman i en mer normalt fungerande ekonomi. Det för oss till den andra frågan - vad är det som händer med dollarn.

Det är ju en fråga som indirekt beror på ekonomin men jämför med vad vi vant oss vid - var är de stora spekulationerna om världsekonomins vara eller inte vara? Det är som bortblåsta. Istället är det den som landar rätt i de båda mindre mer vardagsnära frågorna ovan som lär se fram emot en fin börshöst.

Visst kan jag haka på en tredje fråga om de långa räntorna kan fortsätta trenda uppåt eller om vi slog i ett tak under sommaren. Den frågan handlar numera också mer om hur obligationsmarknaden ska samspela med aktiemarknaden och mindre om vi ska igenom stora skiften i ekonomin eller på börsen.
Det här är det nya makrospelet. Långt ifrån allt står på spel men det gör också nyanserna intressantare. Det räcker inte längre att välja att investera eller inte. Nu kommer det helt enkelt göra skillnad vad du investerat i.

Det är temat i krönikan och i veckans 3 snabba.

Utgångspunkten är att det är en bred ekonomisk uppgång

Det finns inte alls den oron för en stor bred nedgång i världsekonomin för närvarande. Det syns till exempel i att räntan på högriskobligationer är på väg ned i botten. Det syns också i att kapital åter flödar in i tillväxtländer och även i de nya ekonomier som ligger ännu tidigare i sin utveckling.
Det här är riktigt goda nyheter även för världsekonomin, eftersom mer och billigare kapital i mogna ekonomier främst leder till stigande tillgångspriser. Det har vi konkret fått uppleva här hemma när både börsen och bostadspriserna rusat. I länder med högre potentiell BNP-tillväxt går nytt kapital istället in i investeringar och i vissa fall till ökad konsumtion. Det i sin tur ger bättre global tillväxt och högre avkastning på sparandet i vår del av världen.

Enormt viktigt för framtida pensioner men även för att klara vår allt högre skuldsättning och för att få fart på vår konsumtion igen. Enkelt uttryckt måste något flöde mellan världens länder fungera och gärna flera av människor, kapital, varor och tjänster.
Källor: IMF och TradingEconomics
Nu har globaliseringen fått en viss revansch och redan i början av året såg nyckeltal som världshandel, globala inköpschefsindex och industriproduktion stabil ut. Den trenden har inte stärkts men den håller i sig. Precis som för börsen finns det ett gap mellan förväntningar och hårda data men även här leder en besvikelse mer troligt till en korrektion av det vi tror än till krasch i hela systemet.


Däremot kan de tre punkterna jag nämner i inledningen, som vi redan sett, ge korrektioner och volatilitet. Här och nu ser det dock rätt stabilt ut även i faktorerna som kan påverka våra förväntningar och leda till den där obehagliga eller för vissa efterlängtade korrektionen i allt från aktier till bostadspriser.
Amerikanska jobbdata såg exempelvis riktigt bra ut senast och även i Europa går det mesta som det ska. Det gäller Sverige som siffrorna från Konjunkturinstitutet visar och det gäller även i resten av Europa, som framgår av exempelvis av den här bilden av nya order i tysk industri.

Källa: Statistitches Bundesamt (via FT)

Det ser helt enkelt fortsatt ganska bra ut. Det går alltid att oroa sig för att blixten ska slå ned men den som inte går ut ens när det är soligt lär inte få någon vidare solbränna. Det är helt enkelt inte ett börsklimat där det blint framstår som en bra idé att stå vid sidlinjen.

Därmed inte sagt att det är en börs befriad från risker för snabba nedgångar. Det kan hända men det kommer i så fall inte drivas av ekonomi eller politik heller för den delen. Inom de områdena ser förutsättningarna alltför stabila ut på medellång sikt.

Det här är min första poäng i dagens krönika - det är fel fokus att stirra på de stora och långsiktiga utmaningarna för världsekonomin eller delar därav just nu. Det kommer att komma svarta svanar, som ändrar på det, och de strukturella utmaningarna, som Kinas skulddrivna ekonomi, har inte försvunnit men de utgör inte några speciellt stora problem här och nu.

En dollar story

Källa: TradingEconomics
Den här normaliseringen för däremot med sig en massa annat. Exempelvis flyter kapital tillbaka dit de i någon effektivitetsmening hör hemma, som exemplen ovan med inflödena till tillväxtländer visar. Det här ger en hel del rotation och den till skillnad från de stora penseldragen är hyperintressant för investerare den här hösten. Dollarn är det bästa exemplet.

En första och viktig iakttagelse om valutamarknaden just nu är att den är inne i vändning som inte riktigt var mening i den bemärkelsen att de ekonomiska och penningpolitiska vindarna länge var att dollarn skulle upp. Det drevs, vår egen krona undantagen, av fundamentala faktorer som att den amerikanska ekonomin gått bättre än den europeiska. Det drevs också av all oro kring världsekonomin.

Sedan finns förstås de mycket diskuterade frågorna kring den politiska utvecklingen i USA. Möjligen är de emellertid aningen överdrivna. Kanske kan förhoppningarna om stora stimulanser ha påverkat men en viktig poäng är att det går helt ok för USA också, som de senaste jobbsiffrorna visade.

Det fanns dock hela tiden en del faktorer som gick åt andra hållet, som jag tog upp i en av årets första 3 snabba. En sådan faktor är europeiska handelsöverskott i relation till USA. En annan var att ekonomin ser allt bättre ut i världen utanför USA.

Nivåerna dollarn testar nedåt just nu skulle faktiskt kunna bryta ner ur den relativt stabila valutamarknad vi ända haft från 2015 och framåt. Notera att den var rätt stabil före slutet av 2014 också men då med en billigare dollar. Är vi på väg in i ett nytt skifte? Talar vi om en dollarkurs på säg 7 kronor, då kommer Stockholmsbörsens vinnare och förlorare sorteras om 
Det är här makro får en ny roll i börsspelet eller nygammal är kanske mer rätt. Det är åter den relativa faktor som snurrar branscher och regioner runt en någorlunda stabil börstrend. Det syns i raka frågor som om det är bättre att som proffsen gör välja Volvo eller är det dags för HM, som vänt senaste månaden den här börshösten?

Källa: Department of Labor
De här med relativa vinnarna finns i många aspekter i ekonomin just nu. Ta en titt på den här bilden av amerikansk löneutveckling, mätt som timlöner. Det är sant att den sammantaget ligger på modesta 2,5 procent även det inte är så pjåkigt när inflationen envist är ännu lägre. Uppdelat på branscher ser det däremot bilden väsentligt annorlunda ut.

Inom IT-sektorn men även i andra delar tjänstesektorn som inom restaurangnäring och turism syns nu effekterna av en het arbetsmarknad. I andra delar märks de inte alls. Så här ser det med all säkerhet ut även i andra länder, inklusive Sverige. När lager av stimulanser och billigt kapital rullas tillbaka är det mycket annat som kommer att komma upp till ytan igen.

Det blir ett relativt spel på en börs som länge kännetecknats av rådet köp något eller periodvis sälj vad som helst. Nu blir det intressantare att ställa sig frågor som vilka länders exportörer gynnas? Var är det istället konsumtion som får en knuff? Vilka länder fastnar i för låga räntor? Var syns tecknen på överhettning?

Jag tyckte det var mycket intressant att höra Ulf Petersson berätta att från och med årets fjärde kvartal kommer den svagare dollarn sänka verkstadsbolagens resultat. För att ta ett exempel. På andra sidan Atlanten ser det dollarspelet omvänt ut och mycket riktigt har de stora, exporterande, bolagen slagit de mindre på den börsen ett tag.

För min del tror jag att vi överskattar de amerikanska faktorerna i dollarjusteringen. FED har helt klart en viktig roll men det var inte så länge sedan som marknaden absolut inte trodde på bankens planer att strama åt. Nu när de är kända och i stort sett accepterade men som nästa punkt i min genomgång visar inte någon särskilt starkt drivande kraft för räntorna.

Räntan en lugnande faktor

Finns det några nycklar till för att förstå det komplexa och alltså mer relativa än absoluta spelet på börsen? Jag tror det. En är att det ser ut som att världsekonomin håller på att kopplas ihop igen. För min del tror jag den underliggande men långsamma uppgången i världsekonomin ska paras med en lika långsam uppgång i räntorna.

Möjligen ska också stimulansnivåerna vridas ned något. Framför allt verkar det underligt att ligga kvar med negativa förväntade realräntor i en trend som verkar stiga relativt stabilt. Det ser inte rätt ut och med en gnagande oro för att vi nu blåst upp nya bubblor i tillgångspriserna lär centralbankerna kosta på sig att vara något stramare om ekonomin inte börjar oroa igen. Det tror jag ju inte att den gör och följaktligen blir slutsatsen att det blir fortsatt stigande räntor men inte i en takt som skrämmer alltför mycket.

Min grundtanke är alltså att det som nu ska ske är att en ny stabilisering av valutorna behöver komma till stånd och att det sedan följer en period av långsamt stigande räntor. För att förstå den idén kan en tillbakablick vara på sin plats.  

Källa: TradingEconomics

Vi gick in i 2017 med en amerikansk räntetrend som forsade upp mot nivåer på 10-årsräntan 2,5-3 procent som hade kapacitet att störa obligationsmarknaden och dessutom på allvar påverka börsvärderingarna. Nu är ingen längre övertygad om den uppgången.

I Europa gick det långsammare men här har ändå räntan hållit i trenden uppåt. Kanske åtminstone, för inte ser det helt säkert ut. Vågar verkligen ECB och här hemma Riksbanken dra ned stimulanserna? Den europeiska konjunkturen är onekligen allt starkare men med sin fortsatt låga inflation och en långa period med besvikelser är det verkligen någon som då vill släppa upp euron mot dollarn igen?

Vill ens USA dras med ett svagt Europa en gång till? Den amerikanska ekonomin går trots allt stabilt bra och faktiskt har reallönerna utvecklats riktigt hyggligt även om de nominellt växer långsamt i den låga inflation vi nog lär få fortsätta leva med länge.

Några reflektioner

Därför tror jag för att det vi tittar på under hösten kommer att vara en period med en ny stabilitet i valutan. Dollarn kan nog ha landat ganska rätt i intervallet 1,15-1,20 mot euron. Kronan är delvis styrd av vad Riksbanken tillåter men kanske är runt 8 kronor inte så dumt gissat. Med den stabiliteten på plats kan sedan räntorna börja ticka på uppåt igen.

För min del tror jag det är fler än jag som landat i att det ser rätt okomplicerat ut med hyggligt stabila förutsättningar i en miljö med relativt låga risker. Med det börjar jag också luta åt att den tröga börs vi såg över sommaren mest var ett uttryck för att en del bedömningar, som den stora optimismen inom verkstad behövde komma ned något. I den miljön var det också många som var osäkra. Deras pengar ska nog tillbaka in på börsen under hösten.

Så trots att jag vet att det alltid är att be om en näsknäpp att vara optimist, så får jag lov att säga som det är. Jag tror på börsen i höst.

/Jacob Henriksson, Gottodix


Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här. 
2 kommentarer:

 1. Intressant (som vanligt). Personligen är jag orolig för någon av de svarta svanar du nämner, men annars ser det lovande ut och jag ändrar inte på min strategi.

  Mvh

  Egon

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är nog sunt att man inte släpper den där oron tror jag. Fast jag kör på Peter Lynch-citat att det förlorats mer pengar i att försöka pricka nedgångar än för den som bara surfar med till kraschen.

   Radera

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam