Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

fredag 13 oktober 2017

Två ömma punkter i världsekonomin

Vad händer i världsekonomin? Något som ändrar tonen på börsen? Tittar på två ömma punkter i IMF:s senaste prognos - räntorna och läget i Kina.

Källa: IMF
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.

Grundstrukturen i mina omvärldsbedömningar

Nyligen kom IMF med sin senaste konjunkturrapport - World Economic Outlook October 2017. Den rekommenderar jag varmt för alla med intresse för makroekonomi. Den med mer begränsat intresse har ändå glädje av att läsa sammanfattningen eller någon av de rätt många andra alternativ som ges, här en kort sammanfattning i filmform

För min del kommer den som vanligt utgöra grundstommen när jag tänker igenom den makrobedömning som styr våra investeringar det kommande kvartalet. Det inlägget kommer så småningom. Jag har som ni märkt dragit ned lite på skrivandet och bloggandet, så det blir fler sådana här småinlägg. Nästa Veckan! och nyhetskrönika blir nästa helg.

Vad är det då som är gör IMF:s rapport så läsvärd. Två saker. Den är till att böja med läst av och diskuterad med många av världens tunga beslutsfattare. Det gör att argumenten och påfallande ofta policyförslagen blir verklighet. Det var till exempel i en av de här rapporterna, långt före Trump, som tanken föddes att länder som hade råd nu borde börja stimulera ekonomin via underskott budgeten. Politiken för att lösa Kinakrisen 2015 mejslades också fram den här vägen. 

Även när det inte blir som rapporten pekar ut vet man ändå att det är den här bilden politiker och centralbanker sitter med - så det gör det lättare att veta vad det är som avviker och ändrar deras planer respektive vad som faktiskt låg i korten i det breda och ständiga nyhetsflödet. Ett bra exempel på det är när tillväxten men inte inflationen tagit fart i år. 

I den senaste rapporten kommer jag bland annat fokusera på grafen ovan. När jag i april var tvärsäker på att börsen skulle ha mer att ge var det för att trenden i ekonomin var uppåt men de flesta ekonomier runtom i världen låg under sin trendmässiga tillväxt och därmed skulle fortsätta stimulera. Så har det blivit men sakta men säkert är det allt fler som börjar klättra över sin jämviktsnivå i tillväxt. Det gör att det blir alltmer aktuellt att höja räntan inte för att begränsa inflationen utan för att få upp realräntorna. Stimulanserna blir annars orimligt starka, inte minst med effekt på tillgångspriser som aktier. 

Vid någon punkt blir trycket för högt. Temperaturen har stigit väsentligt sedan i våras men vi är, i världsekonomin, långt ifrån nivån där det tar stopp. I några länder där Sverige ligger längst fram ser det dock redan överhettat ut. 

Slutsatsen av det? Jag ska fördjupa mig mer i hela analysen men det är klart att det nu är rätt tydligt att världen tagit ett stort kliv framåt i konjunkturcykeln. Fortsatt optimistiskt men med från låg nivå stigande risker för börserna kanske är rätt sammanfattning. Det som sagt bara som en första tanke


Kommunism är inte marknadsliberal

Källa: IMF
En annan av de första iakttagelserna är att ingenting väsentligt har ändrats i den kinesiska ekonomin. Den drivs av ökande lån, olönsamma interna investeringar, export snarare än konsumtion och varor snarare än tjänster samt därtill stora överinvesteringar i tänkta strategiska sektorer, vilket ger världen som helhet huvudvärk när allt från stål till batterier finns i överflöd.

IMF konstaterar som jag citerar i början av det här inlägget att den här utvecklingen fortsatt pekar mot risken för en nedgång i Kina som påverkar hela världsekonomin. Det ligger knappast i närtid men framstår å andra sidan som osannolikt att det går att undvika i längden.

Det finns en spridd, i mina ögon, missuppfattning om att Kina numera i grunden är ett marknadsorienterat land eller ett slags statsstyrt konglomerat med främst ekonomiska mål. Singapore är en jämförelse som varit populär att göra. Mycket tyder dock på att den verklighetsbeskrivningen inte stämmer.

Snarare är Kina av idag mer kommunistiskt än på länge. Förutom försök att centralstyra ekonomin och undvika demokratin inkluderar det sådant som att det styrande partiet är viktigare än allt annat. Det inte bara som en tolkning utan bokstavligen som i det här citatet från artikeln i economist ovan.
It is not ancient history that frightens Mr Xi, however. It is the disintegration of the Soviet Union. For him, everything begins and ends with the party (“east, west, north or south, the party leads everything,” he wrote). If it collapses, so will the country.
Våra tankar om ett Kina som styrs i någon mening rationellt bör alltså ta hänsyn till att den rationaliteten handlar om partiet, inte främst om Kina eller dess ekonomi. Sedan har under en period världsekonomin och partiets politiska prioriteringar sammanfallit men räkna inte med att den tänkta övergången till någon annan form av ekonomi genomförs om den hotar partiets ställning.

I och med att en omläggning av olönsamma statliga bolag var det som gav störst turbulens i Ryssland, bland annat i form av arbetslöshet, och att Kina är medvetna om det - så är det mycket som tyder på att det inte blir så mycket mer än högtflygande planer på att ställa om ekonomin. Det går helt enkelt inte att peta bort plåstret och dra bort det tänker partiet av självbevarelsedrift inte göra.
Det gör att Kina dras än mer in i sin roll som världsspelare. Exportekonomin kräver för att fungera en fungerande världshandel. I ena änden för att få in råvaror och andra änden för att hitta kunder till allt som produceras. En spiral som snurrar på så länge lånen kan fortsätta stiga i den privata sektorn. De kan de uppenbarligen för närvarande, så inte heller det här är en akut varningssignal.

Däremot finns det ingen väg runt att ännu så länge har inga trovärdiga tecken kommit på att det kommer att gå bra för Kina i den här omställningen. Numera är det som är dåligt för Kina värre för världen. Fast å andra sidan - den dagen den sorgen.

/Jacob Henriksson, Gottodix
Ingen ny Veckan! förrän nästa helg men här är senaste avsnittet.

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam