Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

onsdag 11 oktober 2017

Analys & analytikerkoll av AQ Group

En gammal favorit är tillbaka i portföljen. AQ Group - specialisten på att säkra produktionen i mikrobolagen så att de duger till de fina svenska verkstadsföretagen. Frågan är - vad är kvalitet värt egentligen?

Källa: Börsdata
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.


Matt och finansschack


Fullt upp i alla delar av tillvaron ger lite mindre tid för vloggen och bloggarna. Det har jag hanterat dels genom att dra ned på mina mer genomarbetade inlägg. De som jag sedan filmar i serien Veckan! Senaste avsnittet hittar du längst ned i det här inlägget.

Just nu räcker tiden bara till varannan vecka för nya avsnitt i den serien. Livet som tvåbarnspappa till barn i yngre skolåldern tar alltid tid. När jag fått förutom mitt vanliga chefsjobb fått hoppa in som tf chef i en annan roll blir det lite mycket även för min hyperaktiva personlighet.

Synd egentligen. För det är när jag rusar runt som mest som jag verkligen uppskattar att koppla av med att läsa, tänka och skriva. Fast på pluskontot är att jag ägnat mer tid åt en annan favorithobby - schacket. Bland annat kollar jag in serien #finanschack på Twitter. Hittar ni vinnardragen i tweeten ovan?

Några ströinlägg kan ni ändå vänta er även framöver när andan faller på, som idag med en analytikerkoll på en av mina favoriter.

Vad är kvalitet värt?


Dagens Industri skrev i måndagens tidning att det är Rea på vinnare i tuff bransch och utsåg AQ Group till veckans aktie. Redaktionen ser i bolaget, som finns i vår portfölj, en kontraktstillverkare som klarar de stora verkstadsbolagens nyckfullhet.

För min del tycker jag den etiketten på AQ leder tankarna lite fel. För mig är det här inte i första hand den typen av marginaltillverkare eller närmast bemanningsbolag med egna lokaler som renodlade kontraktstillverkare är. Snarare ser jag AQ som ett litet investmentbolag eller bolagskonglemorat likt, säg, Indutrade.

Där den senare är specialist på att professionalisera ledning, finansiering och administration i mindre bolag, är istället AQ den stämpel för kvalitet som ger mikrobolag tillgång till de stora industrikunderna. Jag läste för några år sedan en uppsats av en student som intervjuat ledningen (det finns mycket för den som letar på nätet). Bilden jag fick vid den inläsningen var av en serieförvärvare med rötter och personkontakter som gick långt in i de svenska storbolagen runt Mälardalen och söderut.

Svenska inköpschefer inom industri (PMI) - Källa: TradingEconomics

I den efterföljande analysen drog jag slutsatsen att går det bara bra för svensk verkstad och den fina kvalitetskulturen i bolaget så är det här ett äkta kvalitetsbolag. De som kan växa kontinuerligt med god vinst. Det som ledde mig fram till ett köp var dock att jag ville spekulera i industrikonjunkturen. Ett resonemang jag noterar att Dagens Industri också anammar.

För de stora svenska bolagen litar på AQ. Det har bolaget bevisat många gånger. Om det då kommer en uppgång i konjunkturen, så lär kapacitet för ökad försäljning med kvalitet vara viktigare än pris. Drömläge för den pålitlige leverantören tänker jag och tänker Dagens Industri, som i sin artikel inte olikt min från 2015 resonerar kring hur stor tillväxten är hos kunderna.

I artikeln pekar redaktionen också att det fall i marginalerna vi sett under 2017 berott på stigande råvarupriser. Det bör bli lättare att föra vidare till kunderna framöver. Tidningen hoppas också att AQ kan "lösa sina interna lönsamhetsproblem". Det resonemanget och jämförelsen med Nolato (som jag och alla andra också gillar) köper jag inte riktigt.


Inget marginalcase

Felslutet här är att det ska bli den där klassiska hockeyklubban när skalfördelar slår igenom med växande verksamhet. Så ser inte konglemoratet AQ ut. Det är ett hopkok av verksamheter, var och en lönsam och välskött med stöd av sin ägare. Så här beskriver bolaget sig självt:
AQ Group är en global tillverkare av komponenter och system till krävande industrikunder. 
Verksamheten är uppdelad i segmenten System och Komponent. Inom segment System ingår våra affärsområden Elskåp och Systemprodukter. Inom segmentet Komponent ingår våra affärsområden Formsprutning, Induktiva komponenter, Kablage samt Plåtbearbetning. 
Verksamheterna är organiserade i dessa specialiserade affärsområden med rörelsedrivande bolag som erbjuder kostnadseffektiva lösningar för våra kunder. Den samlade kunskapen inom AQ Group tillsammans med global närvaro erbjuder unika fördelar för kunder runt om i världen. Kvalitet är alltid centralt i allt vi är engagerade i och något som vi ständigt arbetar med att utveckla. I vår värld går kvalitet och effektivitet hand i hand.
Under fliken "Våra företag" (notera den interna synen på självständiga enheter) listas 32 bolag i tolv länder. Ett konglomerat med den sammansättningen kan aldrig driva få en lönsamhet som rusar uppåt. För i samma takt som förvärvade bolag fixas till, köps ju nya in. Några samordningsvinster eller skalfördelar blir det inte heller, eftersom bolagen förblir separata enheter med en myriad av olika affärsnischer. Det ligger helt enkelt inte i affärsmodellen att ha strukturellt stigande marginaler utöver det som grundidén med att garantera bra kvalitet ger.

Källa: Börsdata
Jag köper alltså att AQ kan få upp sina marginaler kanske tillfälligt hela vägen upp mot 10 procent om konjunkturen blir tillräckligt stark men som framgår rätt tydligt i bilden från Börsdata ovan finns det inget direkt trend i den stigande lönsamheten. Den följer konjunkturen verkar vara den bästa beskrivningen.

De senaste åren har försäljningstillväxten mätt per aktie, delvis organiskt och delvis genom förvärv, legat på 12 procent. Samtidigt har, trots närmast oförändrade marginaler, värderingen av försäljningen (p/s-talet) stigit kontinuerligt från att 2013 ha legat på 0,35 till att nu vara 1,13.


Konjunktur och börstrend får göra jobbet

I vårt resonemang ser jag det som att het kan bli ännu hetare. Helt rimligt känns en försäljning som stiger till, kanske, 240 kronor per aktie under 2018 - en ökning med 17 procent mot nuläget - och att det värderas till ett p/s-tal på 1,25. Det räcker till en kurs på 300 kronor. Precis som i så många andra bolag för närvarande är det dock med ett stort inslag av spekulation inte kring företaget och dess affärer utan kring konjunktur och börs. Förstås lite farligt.

Särskilt som tillväxttakten hos AQ:s kunder enligt bedömarna Dagens Industri refererar till ligger på redan det höga 4 procent per år de kommande åren. Förvärv och att kunderna i den här sena konjunkturfasen kommer välja att köpa alltmer från AQ ligger i mina förhoppningar.

Värderingen i förhållande till rörelseresultatet före avskrivningar (EV/EBITDA) de senaste året ligger på 12. Är det högt eller lågt?  ABB och SKF ligger på samma nivå - för att ta två stora bolag. Trelleborg ligger också där medan Nolato som Dagens Industri nämner på ligger på 14 men då med en stabilt högre lönsamhet. Indutrade, som jag kan tycka är en intressant jämförelse ligger på 16 men har också en högre lönsamhet.

Dagens Industri tycker prognosen på näraliggande måttet EV/EBIT på 12 för 2018 är lågt och jämför med en prognos för Nolato som då förväntas ligga på 17.

En annan väg till samma slutsats gör Börsveckan i sin analys. De ser inte möjligheterna till försäljningstillväxt som tillnärmelsevis lika stora som jag gör utan räknar med runt 15 procent för 2017 och 8 procent för 2018. Till det noterar den redaktionen att det finns en stor kassa att göra förvärv för, så kanske blir skillnaden ändå inte så stor mot min bedömning. Hur som helst tror tidningen på vinstökning med 20 procent nästa år vilket för deras del landar i ett EV/EBIT som ligger på 13,3. För lågt menar redaktionen som köpt in den till portföljen.

Min reflektion

Första gången vi var inne i AQ blev avkastningen 25 procent på en månad. Den här gången har det också börjat bra, delvis eftersom vi kom in billigt om än med en alldeles för liten post. För det jag helst skulle vilja göra i AQ är att få till samma spel i bolaget som vi haft i några av de andra sunda bolagen med heta aktier som vi har i portföljen.

En sak ingen av redaktionerna nämner men som särskilt Börsveckan nog gillar med AQ är att det är en aktie som i uppgång har riktigt fina egenskaper för swingtrading. Den låga volymen i aktien tillsammans med konjunkturkänsligheten gör att aktien kan röra sig 20-25 procent utan att det finns några riktigt väsentliga långsiktiga problem att lösa.

För vår skulle det här alltså kunna vara en utmärkt kandidat för att rulla förväntningarna med konjunkturen uppåt och så genom handel på marginalen försöka ta hem vinster och på så sätt minska risken för att det roliga tar slut. Precis så som jag agerat i Vitrolife och Cellavision. Det kan jag tänka mig att göra med siktet inställt mot att aktien kan nå 300 kronor under 2018. Går den då att fiska upp runt 200-220 kronor, så känns det som en intressant risk. Vi har så långt kommit in på strax under 205 kronor i snitt men det är som sagt med en väl liten position.

Snubbeltråden är att åtminstone Vitrolife är ännu stabilare än AQ. Det gör det lite osäkrare att spekulera i att en redan het konjunktur och en redan het börs kan bli ännu hetare. Om man nu överhuvudtaget ska hålla på med sådant.

/Jacob Henriksson, Gottodix

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här 

4 kommentarer:

 1. Mycket fin analys av ett bolag som jag inte visste särskilt mycket om. Tack för detta!

  SvaraRadera
 2. Jag har sett AQ som att de kunnat höja sina marginaler i och med att de förvärvat kompetens att vara med tidigare i utvecklingen. Lite som Bulten gör. Den riktiga faran är ifall att man levererar med för dålig kvalité eller om någon av grundarna hoppar av/blir sjuk. Man har ännu inte bevisat att någon annan än Clas och P-O kan ratta bolaget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. De kan väl oftast höja marginalerna ett eller några snäpp i bolagen de köper genom att de tillför så mycket kunnande. Men det blir inte den där skalstyrda ökningen som bolag med en stark produkt får.

   Radera

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam