Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

lördag 24 juni 2017

Bäst på börsen resten av 2017 - stora vs små, värde vs tillväxt & kvalitet vs turnaround

Ett år efter Brexit börjar nya trender märkas. Var ska pengarna satsas? I stora eller små bolag? Vinner värde över tillväxt? Hur är det med kvalitetsbolagen? Slår de utmanarna när priset räknas in?

Källa: Börsdata
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.


Inledning

På vägen ner till en helg på Öland lyssnade jag på Mad Money med den oefterhärmlige och rätt rolige gaphalsen Jim Cramer. Han beskrev, som vanligt i tonläget från en wrestlingmatch, hur tillväxtaktierna i USA krossar, tillintetgör och detroniserar värdeaktierna.

I USA har aktier med god försäljningstillväxt, både faktiskt och förväntad, presterat väsentligt bättre än bolagen som redan ger god avkastning. Det vill säga tillväxt har slagit värde. Exakt hur de där båda bolagsgrupperna ska definieras är inte entydigt men i USA är det oavsett var linjen dras uppenbart att bolag som FANG - Facebook, Amazon, Netflix och Google (numera Alphabet) - slår det mesta. Det var för övrigt Jim Cramer som myntade den förkortningen.


Källa: Nasdaq
Jag var nyfiken på hur det där ser ut i Sverige. Häromveckan skrev och vloggade jag om att USA är i senare börs- och konjunkturfas än Europa. Om det är rätt väcker Jim Cramers tirad om tillväxtens seger extra stort intresse. För då kanske vi har den framför oss på den svenska börsen.

En speciell omständighet på den svenska börsen är att den inte riktigt går i takt. Det hörs rätt olika åsikter om var i en börs- eller konjunkturcykel vi är. Det här blir tydligt för den som tittar på hur aktierna för bolag av olika storlek utvecklats de senaste åren.

Kanske, även om jag är skeptisk till det med, går det att tala om en björnmarknad för storbolagen med start i maj 2015. För min del tycker jag den lätt förklaras med att börsen blev för optimistisk när ECB började med sina stimulanser. Det syns rätt tydligt att index tar ett litet skutt uppåt i börja av 2015 för att sedan falla tillbaka. Utan det skuttet ser utvecklingen onekligen mycket stabil ut hela vägen från finanskrisen och framåt.

Den som gillar det där med vågor, vilket jag är mycket skeptisk till, kan väl kanske se det som att det kom en korrigering runt 2011, en 2015 och enligt den teorin kommer sedan en rejäl urblåsning uppåt innan än tredje större korrigering kommer.

Inget för mig men jag kan däremot se en logik i att efter många års uppgång, så kommer till slut en fas där pris och värde frikopplas. Förväntningar och prissättning drar iväg. Det är lätt att koppla även till mer handfasta faktorer, som att inflationen drar före räntorna och att framtidstron springer iväg lite. Det finns absolut tecken på det i form av att mjuka data dragit ifrån hårda och att det talas mycket om kommande vinstlyft men lite om att BNP ska dra iväg lika snabbt.

För min del tycker jag hela bilden stämmer rätt väl med en lång utdragen uppgång med en bit kvar till en topp. Det är mest min spekulation - riktningen jag ställt in våra investeringar mot. Jag är öppen både för scenarier om att nedgången ligger närmare och att vi ser en ännu mer utdragen uppgång.

De tror jag rätt många är. För det är trots allt ingen som har några bra referenspunkter till en återhämtning från en så djup kris som finanskrisen efterföljd av så gigantiska stimulanser som vi haft av ekonomin.

Med andra ord en väg framåt där det ger mer att blicka ut genom frontrutan än att stirra i backspegeln eller försöka läsa kartan. Därför kan det vara extra intressant att titta på om vi i Sverige kan se tecken på det som nyss hänt i USA.

Vinner tillväxt över värde även hos oss? I samma veva är en annan fråga också intressant - hur är det med kvalitetsbolagen som är bra på både tillväxt och avkastning? Vad har hänt med deras värdering jämfört med bolagen som behöver en turnaround eller det som ännu så länge vilar på framtida förhoppningar?

Det tänkte jag titta på i det här inlägget, som även kommer som en 3 snabba inom kort. Filmen kommer som vanligt publiceras både här och på YouTube.

Om median och medel

I det här inlägget ville jag titta på det typiska bolaget (medianbolaget) i olika grupper snarare än på medlet för hela börsen. Medelvärden är intressanta särskilt för totalavkastning på aktier. Vad hade det gett att investera i hela börsen? En första fråga med medelvärden är skillnaden mellan viktade och oviktade medel.

Börsen framstår i ett ljus när hänsyn tas till bolagens storlek och i ett annat när ingen viktning görs. I det senare fallet får de mindre bolagen mer genomslag, då ökar volatiliteten men även avkastningen jämfört med när de större bolagen får de större genomslag i medelvärdet motsvarande sitt marknadsvärde.

Medelvärdet har också ett mer praktiskt problem, särskilt på en lite mindre börs som den i Stockholm. Det är att enskilda extremvärden får så stort genomslag. Det gäller än mer när man bryter ned urvalen i undergrupper. Hansa Medical har gett en totalavkastning de senaste fem åren på 5732 procent de senaste fem åren enligt Börsdata. Det höjer ett oviktat snitt för hela MidCap en hel del.

En fördel med att titta på medianbolaget är att det ger en ganska bra bild av den typiska analyssituation man hamnar i som investerare. Du vet ju inte i förväg hur det går framöver för det bolag du analyserar. Medianen är på sätt och vis det genomsnittliga bolagsvalet när apan kastar pil. Det finns lika många bättre, som det finns sämre alternativ.

Just det här med det typiska bolaget tycker jag är ett intressant fenomen att studera. Hur ser det ut? Det ger om inte annat en punkt att jämföra med när man tittar i de egna analyserna.

Det finns dock även en del nackdelar med att titta på medianbolaget. Det gäller särskilt de listorna för mindre bolag. Här gör det hela skillnaden om du är den som prickar Hansa Medical. Medianbolaget är en påminnelse om hur svårt det är.

Samtidigt är det i bolagen som stiger snabbt i värde som de mesta av avkastningen på de småbolagslistorna genereras. Titta på sammanställningen nedan så ser ni att inte för någon av grupperna kommer medianbolaget för småbolag upp i den avkastning som Small Cap i genomsnitt faktiskt gett de senaste fem åren.

Det är i sig självt en intressant iakttagelse. Den som kastar pil bland de mindre bolagen kommer påfallande ofta att få en dålig avkastning. En upplevelse jag tror många småsparare känner igen sig i. Ska jag vara lite elak kan även en del av aktietipsen i den här kategorin kännas lite som pilkastning. Det är helt enkelt så att hemligheten och charmen med de små- och medelstora bolagen är att specifik bolagskunskap oftare kan betala sig.

Metodik

Jag tog med hjälp av Börsdata ut alla bolag på Stockholmsbörsen som hade data för de fem senaste åren att arbeta med. Det är för övrigt en annan bias i den här undersökningen. Den missar nytillkomna bolag och de som fallit bort.

Sedan listade jag bolagen utifrån vilken genomsnittlig omsättningstillväxt respektive avkastning på eget kapital de haft de här åren. Listorna delade jag sedan på mitten i två dimensioner. Den ena var värdebolag mot tillväxtbolag. Den andra var kvalitetsbolag mot turnaround eller förhoppningsbolag. Det var alltså en helt relativ indelning, där bolagen sorterades jämfört med övriga bolag på börsen.

Så här definierade jag grupperna:

Värdebolag: de bolag som placerade sig högre på listan över avkastning på eget kapital än på listan över omsättningstillväxt

Tillväxtbolag: de bolag som placerade sig högre på listan på omsättningstillväxt än på listan än på listan över eget kapital

Kvalitetsbolag: bolagen som placerade sig bäst när jag summerade platspoängen för båda listorna, dvs. som både hade bra omsättningstillväxt och avkastning på eget kapital.

Turnaround eller förhoppningsbolag: bolagen som placerade sig sämst när jag summerade platspoängen för båda listorna, dvs. som både hade bra omsättningstillväxt och avkastning på eget kapital.

Jag gjorde uppdelningen för Small Cap, Mid Cap, Large Cap samt för hela börsen. För var och en av alla de grupper som det summerade till tog jag fram data för medianbolaget.

Resultatet

Källa: Börsdata
I tabellen ovan presenteras resultat. Innan vi analyserar det del för del kan en kort beskrivning vara på sin plats.

Färgsättningen är jämfört med medianbolaget på hela börsen. Grönt är bättre och rött sämre. Det innebär för de flesta mått ett högre värde men för värderingsmåtten, exklusive direktavkastningen, är förstås en lägre värdering bättre för investeraren.

Värdebolagen har per definitionen i urvalet högre avkastning på eget kapital men lägre omsättningstillväxt än tillväxtbolagen. På samma är kvalitetsbolagen utvalda så att de per definition har både högre omsättningstillväxt och avkastning på eget kapital än turnaround- och förhoppningsbolagen. Det är alltså i egentligen övriga kolumner som är intressanta.

En första iakttagelse som förvånade mig var att vi Sverige inte verkar ha sett den allmänna hävstångshöjning som varit extremt tydlig i USA. Där har de två senaste åren bolagen delat ut och köpt tillbaka aktier för mer än de samlade vinsterna. Bolagen har utnyttjat det låga ränteläget till att med ökade skulder höja vinsten per aktie och utdelningarna. En i längden ohållbar utveckling men också en anpassning till ett förväntat lägre ränteläge även på sikt.

Inte i någon undergrupp ovan syns det fenomenet tydligt för de typiska svenska bolaget. Istället har soliditeten stärkts överlag.

En annan generell iakttagelse är att värderingarna över hela linjen ligger högre för de senaste året än jämfört med snittet för de fem senaste åren. Några riktigt extrema multipelexpansioner har dock de typiska bolaget i de olika grupperna inte gått igenom. Det är ingen allmän och bred kursrusning på börsen.

Om jag hade analyserat materialet djupare hade jag antagligen hittat att de stora värderingsförändringarna snarast kommit för relativt få bolag. Exempel ur vår egen portfölj är Cellavision och Vitrolife, som numera handlas till p/e-tal på 50-60 sett både på det utfallet det senaste och den förväntade vinsten det kommande året.

För mig ger allt det här bilden av en börs som ännu inte kommit in i någon allmän överhettning. Det finns utrymme för en längre börsuppgång. Det gäller förstås med många om och men, som att räntorna inte ska rusa, inflationen ticka på samt vinsterna och ekonomin klara förväntningarna.

Sett för sig själv är det dock inte en börs där bolagsdata eller värderingar för bolagen i klungan skrämmer.

Värde mot tillväxt

Källa: Nasdaq
Den första jämförelsen blir den Jim Cramer gjorde i Mad Money. Någon svensk knock out av av värdeaktierna är svår att hitta. De har istället en total avkastning (kursutveckling plus utdelningar) som slagit tillväxtaktierna både det senaste året och de fem senaste åren.

Värdebolagen är med alla mått högre värderade en tillväxtbolagen men kanske kan en vändning vara på gång. Det är åtminstone ett av de teman jag arbetar med i vår portfölj. Ett tecken på det är att titta på hur index utvecklats det senaste året. Exakt ett år efter Brexit-omröstningen, så har aktier överlag gått bra men småbolagen har gått riktigt bra. Ett tecken bland andra på en stigande riskvilja.

Den som likt mig tror att Europa-börserna kan följa den amerikanska trenden men med en viss tidsförskjutning ser i det en möjlighet till att vi skulle kunna vara på väg mot den utveckling Jim Cramer pekade på.

En annan intressant detalj är att, föga överraskande, är att oftast är det en dålig idé att satsa på småbolag med låg omsättningstillväxt. På sitt sätt självklart, eftersom de är få börsnoterade mindre bolag som inte prioriterar att växa. Det gäller inte alla förstås men här är det ju medianen som får tala.

Kvalitet mot turnaroarund & förhoppningar

Jag tillhör dem som tror att en av de vanligaste felprissättningarna på börsen är att marknaden inte fullt ut värdesätter kvalitet. I mina ögon är premien på bra tillväxt i försäljningen och hög avkastning på eget kapital ofta för låg jämfört med bolag som antingen ännu har att bevisa vad det går för eller som behöver se över sina affärer.

I ett urval som tittar på totalavkastning för de fem senaste åren blir det här dessutom närmast en självklarhet, eftersom det ju inte i förväg var känt vilka bolag som kommer att gå bra. Därför förvånar det inte att kvalitetsbolagen presterat betydligt bättre sett till hela mätperioden.

Titta istället på utvecklingen de senaste året och på värderingarna. Faktiskt har utmanarna slagit kvalitetsbolagens totalavkastning i gruppen stora bolag. Ett tydligt tecken på att börsen hoppas på de cykliska bolagen och på att eftersläntrare ska använda konjunkturen till att komma ikapp.

Det är alltid vanskligt att använda en datagenomgång till att dra skarpa slutsatser men en aspekt jag själv kan tänka mig att titta mer på är bolagen med fortfarande låga värderingar, vars framtidsutsikter ser åtminstone ok ut. Det kan egentligen gälla både för stora och medelstora bolag.

För de mindre bolagen däremot gäller en gammal sanning. Bara den som verkligen gjort sin hemläxa och som är riktigt väl insatt i bolagets affärer ska ge sig på småbolagen vars omsättningstillväxt och avkastning på eget kapital är låga. Det oavsett om det är ett bolag som ska vända ett dåligt resultat eller ett som ännu inte kommersialiserat en till synes bra idé.

Nu är det här bolag med data för fem år. De ger lite extra udd till slutsatsen, eftersom det alltså är bolag som haft låga resultat länge som faller ut. Det sagt är det verkligen värt att notera att den som satsade på medianbolaget i gruppen turnaround- och förhoppningsbolag de senaste fem åren tappat 29 procent av sin investering.

Slutord

Det har väl framgått att jag både gillar och är aningen skeptisk till dataanalyser. Det är mycket som ska antas och skarvas på vägen för att komma fram till ett resultat. Samtidigt är det spännande att se vad siffrorna som beskriver börsen visar. För mig är dataanalys precis som screeners för att få fram enskilda bolag främst ett sätt att få inspiration och nya tankar.

Den främsta tanke den här genomgången gav mig är att bredden inte verkar ha hängt med spetsen på börsen. Det gäller oavsett om bredden formuleras som median för alla bolag eller om eftersläntrare ställs mot kvalitetsbolagen. Jag undrar också om det inte är så att vi kommer att få se det fenomen Jim Cramer talade om - att tillväxtbolagen får en skjuts uppåt.

Så långt allt bakåtblickande. I längden är det förstås allt som händer framöver som avgör vart börsen ska men ett nuläge är väl aldrig fel att utgå ifrån.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 

Varje vecka skriver jag också om planen för vår portfölj. Det senaste inlägget hittar du här:
Som vanligt vill jag också puffa för att om ni gillar det jag skriver och filmar stöd min insamling till SOS Barnbyar - den gör skillnad!

Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam