Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

lördag 18 februari 2017

3 snabba om börsgåtan i oljepriset

Efter guldet har turen kommit till oljan. Bilden är den samma. Något mycket tydligt håller på att hända i världsekonomin och det lär märkas på börsen. Här är 3 snabba både i ett längre inlägg och som vlogg.Reklam: Nya kunder på Nordnet får 200 kronor om de sparar 2000 före 1 mars. Värdekoden finns här.

Spå i olja

Det som satt tonen både i ekonomin har länge varit riskerna för en riktig krasch och överutbudet av allt från pengar till atbetskraft och råvaror. Nu verkar det mer vara möjligheten till och i en uppgång tillsammans med stigande räntor och inflation som är spelplanen.

Det som verkar vara på gång är att det fortsatt finns ett bra utbud och inte minst en stor försiktighet hos beslutsfattare. Ingen vill vara den som trycker på bromsen för tidigt den här gången. Samtidigt är mekanismerna i en normalisering i full swing. Inflationen finns där och ökningen i efterfrågan börjar bli allt tydligare i allt bredare delar av världsekonomin.

Källa: IEA

Det verkar vara upplagt för en stabilisering men inte en åtstramning. Det här ger på många sätt ekonomin och därmed börsen ett riktigt guldlocksläge. Ett exempel på detta uppmärksammade jag i veckan i inlägget "Varför följs guldet och börsen åt just nu?"

Källa: TradingEconomics
Den artikeln tog bland annat upp att det inte är stigande oro som höjt guldpriset. Tvärtom, just nu ökar riskviljan runtom i ekonomin. Det mesta tyder istället på att det är förväntningar om att räntan stiger men långsammare än inflationen som påverkar ekonomin just nu.

Särskilt för europeiska bolag är det här riktigt goda nyheter. I Europa är bolagen oftare styrda av de priser de möter och lönetröghet tillsammans med att det är svårare att säga upp personal gör att kostnadssidan ändras långsammare än i andra ekonomier. Det här innebär att det är möjligt att inflationen snabbare driver upp bolagens vinster än de driver upp hushållens löner.

Med långsamt stigande räntor skulle det senare kunna kompenseras av stigande lån till hushållen. I USA har ju privatkrediterna kommit igång ordentligt och ligger nu över nivåerna från före finanskrisen.

Det här är ger i stora delar intryck av att vara överhettningsscenario. Det är inte alls säkert att det på sikt är en sund uppgång vi ser just nu. Varken på börsen eller i ekonomin. Det finns stora delar av USA, Tyskland och för den delen Sverige som säkert vore betjänta av en avkylning. Det finns dock ingen större vilja att på allvar dra ned tempot i ekonomin. Möjligen kommer det igång, den första signalen att följa är centralbankernas räntebeslut, men för närvarande kan inte det vara huvudscenariot.

Den här närmast loja inställningen till risker för ett återfall i tidigare problem syns även på oljemarknaden. Volatiliteten är nästan borta. Det är som om marknaden är så trygg i förväntningarna framåt att den inte längre reagerar lika häftigt på nya impulser. Notera dock att det inte är någon rusning uppåt vi ser utan snarare att ekonomin bottnat ur och nu långsamt tar fart. Stabilitet snarare än rally i oljepriserna således.


Saudiarabien följer sin egen överenskommelse

Den  stora oljenyheten i höstas var att Saudiarabien tillsammans med OPEC fick med sig Ryssland och några till på en överenskommelse att dra ned produktionen. Iran slapp stora neddragningar, eftersom landet tidigare varit begränsat av utländska sanktioner.

Hur har det gått då? Jo tack, ganska bra. Det är dock främst Saudiarabiens förtjänst. Landet framstår, liksom i vid ett liknande försök att hindra framväxten av norsk olja på 80-talet, som den stora förloraren i det priskrig som pågått. Det var Saudiarabien som vred på kranarna i hopp om att vinna marknadsandelar för sin billigt pumpade olja.

Nu är det landet som än en gång tvingas vrida igen kranarna. En förklaring är att marknaden inte handlar om att hitta olja för närvarande utan om att besluta sig för om den ska tas upp ur jorden. Det finns upptäckt olja att utvinna till olika priser åtminstone till 2050. Det här ger marknaden en annan prisdynamik där makten snarare ligger hos den som har lättast att öka och minska produktionen. Dit hör visserligen Saudiarabien men även exempelvis den amerikanska skifferoljan.
Lägg till det att många länder sitter med en oljeberoende ekonomi. De måste borra för att inte gå i konkurs. För dem betyder lägre pris bara att mer olja måste säljas. Slutligen finns det många som nu borrar allt snabbare för att inte bli sittande med olja i marken när omställningen till förnybart fortsätter. Hur stor och hur snabb den blir är omdiskuterat. Den vanligaste gissningen är att olja och andra äldre energislag får nöja sig med att sälja den mängd de gör idag och att förnybart tar tillväxten.

Det här gör att det blir inte så många kvar som tar ansvar för oljepriset. I själva verket är det i stort sett Saudiarabien som håller priset uppe. Allt som inte sänker efterfrågan är också väsentligt. För varje signal om att oljan blir svår att sälja sätter tryck på producenterna att få ut det de har. En situation som lett till rekordstora lager.

Nu är vi inte där. Efterfrågan finns och ökar. Därför är det kanske ingen överraskning att Saudiarabiens plan och den hela OPEC kommunicerat är att den nuvarande utbudsbegränsningen ska förlängas och kan komma att utökas.

USA har också en kran att vrida på

Källa: EIA
Problemet för Saudiarabien och vinstlotten för resten av världen är att även amerikansk produktion är hyggligt lätt att reglera. Länge fanns det en tro att hårdare press på sifferoljan via bankerna skulle driva dem ur marken. Så har det inte blivit. En del brunnar har bytt ägare. Några slutade pumpa ett tag men så fort priset vände, så vände produktionen uppåt igen
Redan under den förra administrationen lyftes förbudet mot att exportera amerikansk olja. Nu är landet redan större än summan av fyra av de mindre OPEC-medlemmarna på världsmarknaden. Räkna med att varje leverans som inte kommer från OPEC istället lär komma från USA.

En geopolitisk pusselbit i det här spelet är att Japan erbjudit sig att täcka sitt handelsöverskott med USA genom att köpa sin olja där. Säkert är Europa intresserad av samma deal. En möjlighet är att vi är på väg mot en av olja geopolitiskt indelad värld - där du i större utsträckning köper olja från dina politiska vänner.
Kanske är det i det här ljuset som den nya administrationens breda satsning på främst olja och gas ska ses. Möjligen är det en del i utrikespolitiken och dealsökandet att med amerikanska borrar få upp olja ur marken. Hur som helst är nettot att någon brist på utbud är svår att se.


Efterfrågeekvationen löst

Den här bilden av stabilt billig olja ser alla på marknaden. Samtidigt kommer det nyheter som att amerikanska lager ändå växer. Förklaringen är den intressanta slutsatsen att marknaden ser förbi både OPEC-förhandlingarna och den amerikanska utvecklingen.

Källa: TradingEconomics

Det här är leder till den viktigaste iakttagelsen och den är i linje med analysen av guldanalysen. När alla andra förklaringar är avskalade finns det en kvar. Oljans samband med börsen är nu starkt efterfrågestyrt.

Grundregeln är ju att när olja styrs utbudet, så rör sig börsen i motsatt riktning mot oljepriset. Mer olja ger lägre pris ger högre börskurser (utom i de konkursläge som varit de senaste åren). Är det istället efterfrågan som styr priset, så är leder starkare ekonomi till att både oljepris och börs går upp samtidigt och vice versa.

Nu verkar vi alltså vara inne i ekonomi och börs som nästan helt styrs av utvecklingen i bnp och bolagens vinster. En normal ekonomi, för den som vill se det så. Det i sin tur talar för fortsatta uppgångar till dess någon sätter stopp. Ditt drag Janet Yellen.

Jacob Henriksson, alias Gottodix, som du kan följa på Facebook, Shareville här eller på Twitter @gottodix om du vill följa det jag läser. 


Som vanligt vill jag också puffa för att om ni gillar det jag skriver och filmar och vill bidra till något bra – lägg en slant på min insamling till SOS Barnbyar. Det gör skillnad! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam