Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

tisdag 24 april 2018

Svagare än marknaden förstod i Vitrolife

Vitrolife säljer mindre i Kina av sin viktigaste produkt. Möjligen är stramare finansiering av behandlingarna problemet. Knappast tillfälligt i så fall men aktien har sju liv och studsar vidare. Frågan är om det är rimligt - jag lutar åt att svaret på den frågan är nej.

Källa: Börsdata samt Vitrolife
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.Odlingsmedia som inte växer

Jag måste, som de säger i filmklyschan, klippa direkt till biljakten i den här rapportkommentaren. Vitrolife har fått ett nytt problem på radarn - försäljningen av odlingsmedia i Kina faller och det finns ingen (för bolaget) bra förklaring till varför.

Hur mycket? Så detaljerade siffror ger inte bolaget men det är, tillsammans med priskonkurrens i Amerika, tillräckligt för att hela basverksamheten i Vitrolife ska ha tappat försäljning jämfört med föregående år. Kina står för 15-20 procent av Vitrolifes försäljning. En inte alltför offensiv gissning är att övriga 80-85 procent av bolaget åtminstone växer trots prispressen  i USA. I så fall är det inte avlägset att fallet i Kina är tvåsiffrigt.

Källa: Börsdata
Det är en händelse som om den inte får en förklaring åtminstone måste avspegla sig i avkastningskravet på ett bolag som regelbundet handlas till p/e 50-60.

Enligt Vitrolife har bolaget inte tappat marknadsandelar. Svårbedömt, måste reflektionen vara. Det är värt att notera att närbesläktade segmentet engångsartiklar växte med åtta procent. De är precis som odlingsmedia beroende av antalet IVF-cykler klinikerna genomför. Nu var i och för sig en del av den ökningen kopplad till att produktionsproblem lösts.Siffran ska också ställas mot att marknadstillväxten på lång sikt ska ligga runt 5-10 procent. I den ekvationen har åtminstone historiskt tillväxten i Kina varit en betydande faktor.
Det är alltså något som inte stämmer. Självklart börjar jag med Vitrolifes förklaring med mina markeringar:
Affärsområde Media minskade med 1 procent under kvartalet. Affärsområdet påverkades negativt av minskad försäljning i Kina samt ökad priskonkurrens på vissa marknader. Vitrolife konkurrerar främst med kvalitet och service, vilket resulterat i att bolaget tappat marknadsandelar inom Media på vissa marknader där kunder prioriterar lågt pris. Vitrolife möter priskonkurrensen genom bland annat produktutveckling för att fortsatt kunna motivera ett premiumpris utifrån ett erbjudande som ger fördelar för kunden.
Bolaget kommunicerade också att  de inte bedömer att de tappar marknadsandelar i Kina eller att tillväxten mer än på kort sikt bromsat in där. I båda fallen baserat på egna kontakter med kliniker. Den här förklaringen köpte marknaden. Jag är dock skeptisk. En påläst frågeställare hade under rapportpresentationen några andra intressanta teorier. Nedan har jag bearbetat dem utifrån min egen bedömning.

Barnafödandet i Kina bromsar in
Det här stämmer i större utsträckning än vad som diskuterats. Det är sant att enbarnspolitiken är slopad, liksom att det är sant att många gifter sig sent och då ofta behöver hjälp med att bli gravida. Samtidigt faller nativiteten i Kina precis som i andra delar av världen och det finns på sikt en möjlig inbromsningseffekt. Här och nu finns dock ingen sådan effekt.

Har klinikernas inköpsbeteende förändrats?
En teori, som cirkulerat tidigare, är att fler kliniker väljer bort det dyra premiummärket Vitrolife till förmån för billigare konkurrenter. Det här verkar osannolikt av två skäl. Det ena gav Vitrolife själva i sin presentation. Konsolidering till större kliniker ökar behovet av standardiserade och högkvalitativa lösningar. Det andra är hade det varit så är det troligt att fallet skulle varit större i segmentet engångsartiklar.

Det är en kalendereffekt
Det väckte ett visst uppseende när Vitrolife för något år sedan fick en märkbar förskjutning av försäljning när många kineser vill att deras barn skulle födas på rätt sida om det kinesiska nyåret. Den här gången var det ingen sådan effekt i spel.

Har inhemska konkurrenter tagit stora marknadsandelar?
Det kan hända på sikt men har nog inte märkts ännu var ledningens svar. Mitt tillägg är att det är ett större problem i USA, där priskonkurrensen är hårdare och Vitrolife inte är lika förknippade med unika premiumprodukter som på övriga marknader, eftersom de inte fått lika många produkter godkända.

Är det så att Vitrolife nu attraherar köpkraftsmässigt svagare och därmed mer priskänsliga kategorier i Kina? 
Svaret är antagligen ja men effekten liten på kort sikt. Det här  tror jag missar en stor omvärldshändelse i början av det här året. Kinesisk kreditgivning har stramats åt. Jag brukar säga att den som vill prognostisera IVF-behandlingar i länder där det inte går på försäkringen ska titta på sällanköpsvaror som bilar. Nu är signalen rätt klar - Kina vill bromsa in skuldsättningen.

Ska jag ge min egen gissning är det att det är den sistnämnda förklaringen som är den relevanta. Finansieringen svajar för kinesiska par. Det har jag inget belägg för utan det är en ren övning i logik eller en gissningslek för den som vill det. Klart är att ingen annan heller har någon riktig aning. Med det blir det en helt öppen fråga hur marknaden skulle tolka fortsatt svag försäljning i Kina.

Resten då?

Källa: Vitrolife
Kina och Amerika är alltså problematiska för närvarande. I Kina kommer dock Embryoscope Plus snart börja synas i försäljningssiffrorna. Det är en bra produkt som lyckats där den lanserats. Något som syns i fina resultat för timelapse på andra marknader. Så det vore underligt om det inte kom ett skifte upp i försäljningen i Kina under andra kvartalet. Även det nya området art equipment utvecklas ok. Det blir nog något lite större så småningom. Det kommer säkert ett nytt förvärv under året också, så visst finns det fortfarande drivkrafter för tillväxt och ökad lönsamhet.

Tack alla ni som nu bidragit med över 50 tusen kronor! Om du gillar det jag skriver och filmar och vill uppmuntra mig att fortsätta, så stöd min insamling till SOS Barnbyar - den gör skillnad!

Valutorna har gått Vitrolifes väg, vilket är en delförklaring till att marginalerna utvecklas väl. En annan är fortsatta skalfördelar. I den andra vågskålen ligger att odlingsmedia är den lönsammaste produkten, så när den inte går lika bra så slår det mot mixen.

Min reflektion

Problemet som det är svårt att runda är att det kommit in en gökunge i en värdering som redan från början är ordentligt offensiv. Det är också odlingsmedia som gett Vitrolife sitt urstarka varumärke. Jag är inte ordentligt orolig ännu men jag blir alltid misstänksam när marknaden inte reagerar på den information som kommer. Vi drog under dagen ned Vitrolife till snittstorleken i vår portfölj. Det får räcka för nu men jag har helt klart gått ifrån starkt positiv till knappt neutral till aktien. Med viss tvekan behåller jag ändå min inriktning för året. Nu hänger mycket på om Kinasiffrorna kan visa sig vara en engångshändelse.

Jacob Henriksson, Gottodix

Senaste filmerna nedan


Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam