Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

torsdag 8 februari 2018

Helt kort om att Millicoms skördetid kommit

Millicoms rapport checkade varje box i planen. Frågan är vad det är värt. Håller optimismen på tillväxtmarknader kanske svaret är en hel del.

Källa: Millicom
Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.En remarkabel förvandling

Källa: Börsdata
Jag har skrivit om Millicoms omställning från röst- och sms-tjänster på många tillväxtmarknader till att koncentrera sig på data och kabelteve i Latinamerika många gånger. I princip varje kvartal i själva verket. Senast var det i det här inlägget. Börsdatabilden ovan är tagen därifrån.

Källa: Millicom
Det har egentligen inte hänt så mycket mellan det kvartalet och det senaste. Därför tänkte jag nöja mig med en kort anteckning om den här rapporten.

För glädjande nog tickar vårt case och bolagets strategi på alldeles enligt plan. Det är faktiskt bock på alla punkter i planen vilket imponerar. Allt fler kunder ansluts till tjänsterna Millicom försöker tjäna pengar på och intäkten per kund utvecklas gynnsamt. Det samtidigt som de gamla olönsamma tjänsterna tappar mark. Det ger en allt bättre produktmix, vilket höjer marginalerna.

Dessutom har Millicom under en period på ett lyckat sätt lyckats dra ned på sin afrikanska verksamhet och sälja av kapitalkrävande infrastruktur. Problemen med den starka dollarn har också fallit bakgrunden. Det tyngde ju Millicom som finansierade sin stora utbyggnad i den valutan men fick intäkterna i respektive lands.

Källa: Millicom
Faktiskt var det just i denna rapport inte ett moln på himlen. Guidningen för 2018 är att serviceintäkterna växer med 2-4 procent och rörelseresultatet (EBITDA) ökar lite mer, runt 3-6 procent 

Källa: Börsdata
Med det i bagaget sneglar man förstås på värderingen. Millicom har lånat mer än de flesta av telebolagen på mognare marknader. Det har å andra sidan belönats med en högre tillväxt och en allt starkare marginal. Värderingen är också väsentligt lägre än för de lönsamma men svagt växande nordiska motsvarigheterna.

Den enkla slutsatsen av det är att när pilarna för försäljning och marginaler fortsätter i tangentens riktning, som den gör just nu, då kan värderingen följa med. Det är alltså inte alltför avlägset att tänka sig att Millicom för hela bolaget inklusive nettoskuld kan värderas till 2 gånger försäljningen eller 6 gånger rörelseresultatet EBITDA. De samtidigt som försäljning och rörelseresultat stiger.

Vad skulle ett sådant lyft kunna motsvara i riktkurs? Kanske uppemot 700-750 kronor på en stark börs. Det är uppsidan, för det finns förstås risker också. I det här fallet är det nog främst att det kommer en ny konjunkturnedgång eller att flera av de berörda länderna börjar reglera sina marknader hårdare.

Hur som helst är det bara lite lösa siffror men så är det här också bara ett mer allmänt hållet inlägg. Slutsatsen för vår del är nämligen ännu enklare. Sitter du på rätt tåg så är det dumt att stiga av för tidigt.


Jacob Henriksson, Gottodix 


Åsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam