Portföljens utveckling (från start, risknivå & jfr SIXRX, se egen flik)

fredag 5 januari 2018

Helt kort om jobbsiffran börsen gillar

Tiden fanns när en svag amerikansk jobbsiffra gett svallvågor på börsen. Inte nu. Förklaringen är att konjunkturen ändå är urstark och räntespöket skrämmer allt mindre. Så ja, räkna med en fortsatt het börs.

Källa: BLS

Reklam: Det går alltid att följa vår portfölj, handel och alla mina kommentarer kring innehav live på Shareville.Hurra inget hände!


Det blev färre nya jobb än väntat utanför jordbrukssektorn i USA december. Det har dessutom blivit allt tydligare att det inte var en tillfälligt trögare arbetsmarknad eller snarare en där arbetslösheten redan bottnat. Nu borde det vara lönernas tur men där går det bara långsamt uppåt.

Förutom precis när siffran, 145 tusen nya jobb mot väntade 190 tusen, släpptes var marknadsreaktionen mycket begränsad. Det är en riktigt god nyhet för investerare. 

Källa: Fed St Louis
Varken korta eller långa amerikanska räntor reagerade. Den tvååriga räntan låg stilla och den tioåriga steg två punkter till 2,47 procent. Ni som hängt med i det jag skrivet om 2018 vet att en faktor som oroar de flesta experter är att räntorna skulle ta fart uppåt, bromsa ekonomin och sänka värderingarna på börsen. 

Det är helt klart en sådan faktor som skulle knäcka den här börsuppgången men jag har envist hävdat att det är en bit till den lampan börjar blinka rött. Exempelvis nyligen i min sista artikel till Värdepappret om signalerna som kan varna för när en nedgång i ekonomin och på börsen är på gång.

Källa: TradingEconomics
Därför gläder det förstås börsen om hotet om stigande räntor kan hållas på avstånd. Fast pekar inte svagare jobbsiffror på en utmattad konjunktur? Nja, egentligen inte. Löneökningarna i december stannade visserligen vid 2,5 procent men det är ändå en fortsatt stabilt om än långsamt stigande trend. Precis som för inflationen för övrigt Samtidigt låg arbetslösheten kvar på låga 4,1 procent.

Ställ det mot andra data och signaler, som till exempel att oljepriset närmast rusar i takt med en lika het börs. När de två måtten går i samma riktning brukar det vara ett tecken på att ekonomin är efterfrågestyrd och när de som nu tillsammans är på väg uppåt så ser marknaden optimistiskt på konjunkturen. För olja är framtidsförväntningarna nu till och med mycket optimistiska.

Källa: FED St Louis
En allmän bedömning är att USA nu har full sysselsättning. Med det kunde man tro att löner och inflation skulle ta ordentlig fart. Det är det som i så fall borde få FED att skynda på sina räntehöjningar. Den långsamma ökningen i lönerna avspeglas dock även i inflationsförväntningarna som förblir lägre än FED behöver reagera på.

Det verkar alltså snarare som att de något svaga jobbsiffrorna men ok löneökningarna snarast tyder på en högst stillsam överhettning. Vad skulle det kunna bero på?
Källa: TradingEconomics
Det har blivit populärt att konstatera att sambandet i Phillipskurvan mellan inflation och arbetslöshet avtagit men inte försvunnit, som en del oroat sig för. Den som gräver i de senaste jobbsiffrorna, vilket Bloomberg gjort (tyvärr ingen länk), ser att det är en sanning med modifikationer. Sambandet mellan löner och arbetslöshet är fortsatt starkt i sektorer med lägre utbildningskrav medan det avtagit i mer kunskapsintensiva sektorer.

En spontan tanke kring det är att allt fler branscher, särskilt i USA, blivit som till exempel konsultbranschen alltid varit. Drar du in mycket, så får du mer och vice versa. Det vill säga lönerna följer mer smidigt med efterfrågan och företagens vinster nu än förr. Möjligen även styrt av sådant som gigekonomin.

En annan möjlig förklaring är att det finns en stor skillnad mellan den här återhämtningen och tidigare. Arbetslösheten har gått ned men sysselsättningsgraden har inte återhämtat sig. I USA steg arbetslösheten sex procentenheter under finanskrisen. Nu är den tillbaka där den började men samtidigt har fyra procentenheter försvunnit från andelen sysselsatta. Det är var tjugofemte amerikan som alltså verkar ha lämnat arbetsmarknaden för alltid. Förutom finanskrisen är teknisk omställning och en åldrande befolkning förklaringar. En möjlig effekt är dock att arbetsmarknaden nu har en större latent arbetskraftsreserv än tidigare.

Slutligen är det helt rimlig förklaring att så länge investeringarna inte tar ordentlig fart så kommer inte heller jobben. Det är fullt möjligt att många arbetsplatser haft en övervintrat med för hög kapacitet under finanskrisen. Det har varit mycket tydligt i industrin, tills nu besparingsprogram mött en stigande efterfrågan och flaskhalsar blivit vanligare. Så skulle det kunna se ut även i tjänstesektorn. Det som hållit uppe bolagsvinsterna har ju snarare varit återköp av aktier, så omöjligt är det inte.


Intressant men kanske inte så oroande

Fast egentligen spelar det ingen roll för investeraren. Det är, oavsett förklaring, inget hårt tryck uppåt på löner och därmed inte heller på inflationen. Snarare är det man kan ta med sig av den här jobbsiffran att så här långt finns inte det tryck på ekonomin som skulle kunna stjälpa den här börsuppgången.

Oron får i så fall istället söka sig från räntorna till sådant som värderingarna. De i sin tur matchas stadigt av starka konjunktursignaler. Så faktiskt - det är mycket få signaler som här och nu kan hota börsuppgången. Passa på och njut.

Jacob Henriksson, GottodixÅsikterna som presenteras i denna blogg ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Featured Post

Senaste filmerna från vloggen

Här hittar du alltid senaste klippen från mina vloggar - 3 snabba och Sparskolan. Jag fyller även på med andra klipp och poddar dä...

Aktuella data från OECD

Reklam