Sidor

fredag 24 juli 2015

Rapportreflektion: otäck börsmättnad

Rapporterna har varit starkare än börsens mottagande. Det oroar.

Helt ok rapporter

I breda penseldrag ser svenska rapporter ok ut (länk Direkt). Vinsterna stiger och även om mycket är valutaeffekter finns även en del positiva konjuktursignaler som nu senast ABB.

Vissa som de svenska bankerna levererar de rekordvinster som marknaden kräver men möter ändå ett ljummet intresse (länk Svd). Andra, som Apple, når inte skyhöga förväntningar och sttaffas (länk Nordnetbloggen). Ett liknande öde drabbades Daimler av (länk FT). Mercedes har aldrig gått bättre men aktien går ned på rapporten.

Tekniksektorn i övrigt är förresten, exklusive Google, en besvikelse. I Googles fall var det dessutom snarare annonsmarknaden som drog, så det är kanske mer ett tecken på konsumtionen. Intressant tycker jag för det kan vara ett tecken på att utvecklingstakten av ny teknik mattats något eller åtminstone inte lockar konsumenter och investerare i den takt marknaden hoppas. Just den detaljen har en air av 1999 över sig. 

Svalt nästan kallsinnigt mottagande 

Sammantaget har de amerikanska bolag som rapporterat minskat sina vinster med 4,5 procent jämfört med föregående år (länk Factset). Intressant nog har p/e-talen bakåt så här långt legat stilla under rapportperioden. Med resultat som låg nära den väntade försämringen hade höjda p/e-tal bakåt varit det logiska.

Det finns förstås många undantag som gått bättre än väntat. Hit hör flera amerikanska banker. De har dock inte imponerat marknaden. Ett annat exempel var att inte ens GE:s starka rapport hjälpte bolaget. Aktien har ändå backat. Däremot klarade sig McDonalds ok med en väntad minskning av försäljning och vinst med mer än 10 procent. Det säger en del om de låga förväntningarna på det bolaget.

En annan nyhet i veckan var att brittiska utdelningar nu är på samma nivå som före finanskrisen, så där följer bolagen också manus.

Världsindex (dj world) är samtidigt ned 2,5 procent på en månad medan exempelvis Stockholm är upp 0,8 procent mest av valutaeffekter. Det är med andra ord ett minst sagt ljummet mottagande av rapporter som i stort möter eller överträffar förväntningarna.

Kapitalflöden kan vara förklaringen

Det finns inget i den reala ekonomin som förklarar ointresset från marknaden. Tvärtom, det tickar på bra i Usa, Kina och Europa. Det är en amerikansk räntehöjning på gång men långräntan har sjunkit ett tag. 

Möjligen är det ändå här svaret ska sökas. Med en räntehöjning på kartan pressas bolagen att passa på att låna det de kan (länk wsj). De kan vara de sista minuterna av deras happy hour. FT spekulerar i en artikel jag inte hittade tillbaka till att det kommer bli rusning i augusti, eftersom alla vill hinna låna före Fed:s möte i september.

Det här skulle kunna leda till ganska stora utflöden av kapital från alternativ som aktier. Inte minst som det finns många försäkringsbolag o.d. som har fel vikt sima portföljer. Kanske är det här vi ser den ljumma inställningen. Aktier har helt enkelt för få köpare just nu. Det doldes i början av juli när många skulle tillbaka in efter att Kina och Grekland lugnat sig. Då steg börsen men tyvärr kanske bara tillfälligt. 

Det är åtminstone något som oroar mig, som valt att vi ska ligga fullinvesterade och viktade mot att konjunkturen ska märkas på börsen. Den här rapportsäsongen har inte stöttat det upplägget så här långt. Kanske läge att tänka om?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.